Motie van afkeuring om 'voltooid leven'

De SGP heeft woensdag samen met de ChristenUnie een motie van afkeuring ingediend vanwege het voornemen van het kabinet om stervenshulp mogelijk te maken aan ouderen die vinden dat hun leven is voltooid.

"Er dreigt een belangrijke wissel omgezet te worden", verklaarde SGP-leider Kees van der Staaij waarom hij voor het eerst in achttien jaar Kamerlidmaatschap het "uitzonderlijk instrument" gebruikte.

De christelijke partijen zijn fel tegen het voornemen van het kabinet, hoewel er nog geen wetsvoorstel ligt. Met de motie van afkeuring veroordelen zij het beleid van het kabinet. De motie is vooral symbolisch. Er is geen meerderheid voor.

Volgens Van der Staaij moet de oplossing voor de worsteling met het leven van oudere mensen niet worden gezocht in stervenshulp. Veel mensen hebben volgens hem te kampen met grote eenzaamheid. Dat betekent volgens de SGP'er een opdracht voor de samenleving om liefdevol te zijn.

Motie van afkeuring om 'voltooid leven'
Motie van afkeuring om 'voltooid leven' (Foto: ANP)