Wet voor hulp sterven na voltooid leven op komst

Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, moeten onder strikte voorwaarden hulp kunnen krijgen als zij hun leven willen beëindigen. Het kabinet wil hiervoor in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken.

Een van de voorwaarden moet zijn dat een stervenshulpverlener met een medische achtergrond en een speciale opleiding de oudere begeleidt en het verzoek om het leven te beëindigen toetst. De ministers Edith Schippers (volksgezondheid) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) schrijven dit woensdag aan de Tweede Kamer. Het kabinet reageert daarmee op het rapport 'Voltooid Leven' van de commissie onder leiding van Paul Schnabel.

De commissie-Schnabel bekeek op verzoek van de Kamer de maatschappelijke knelpunten en juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding voor mensen met een voltooid leven. De conclusie was dat de bestaande euthanasiewet niet aangepast hoeft te worden om hulp bij zelfdoding om een niet-medische reden mogelijk te maken. Het kabinet vindt echter dat ook "ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag" een legitieme reden kan zijn om het leven te willen beëindigen.

Schippers en Van der Steur geven aan dat zij ruimte zien om duidelijke voorwaarden en criteria op te stellen zodat ouderen die klaar zijn met het leven, geholpen kunnen worden hun leven op waardige wijze af te sluiten. De procedures daarvan moeten lijken op de procedures in de euthanasiewet, die niet wordt gewijzigd.

Reacties Tweede Kamer
In de Tweede Kamer is een meerderheid positief. Naast de coalitiepartijen VVD en PvdA steunt ook D66 het plan.

De PvdA is tevreden, laat Agnes Wolbert woensdag weten. "Dit is een goede stap vooruit, die de PvdA van harte ondersteunt." Arno Rutte van de VVD: "Als je weloverwogen, zonder druk van buiten, tot de conclusie komt dat je leven voltooid is, moet die weg openstaan."

D66'er Pia Dijkstra is "blij verrast" door het voorstel van het kabinet. "Ik hoop dat we nu een goed maatschappelijk debat hebben, want te lang heeft de politiek weggekeken van de wens om zelfbeschikking van ouderen die hun leven voltooid achten." Ze komt binnenkort zelf met een initiatiefwet over dit onderwerp en wil met het kabinet gaan samenwerken.

Christelijke partijen
De christelijke partijen zijn niet blij. "Het CDA vindt het zeer onzorgvuldig dat het kabinet het breed gedragen advies van de commissie-Schnabel om de huidige wetgeving in stand te laten naast zich neerlegt. Het CDA is tegen een verruiming van de euthanasiewet bij voltooid leven", laat Sybrand Buma weten.

Volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie gaat het voorstel uit "van de mythe dat dit een puur individuele keus is, terwijl dit ook altijd familieleden, de omgeving, zorgverleners en uiteindelijk ook de samenleving raakt". Door het voorstel "staat de zorg voor en veiligheid van ouderen onder druk".

"Nederland zet zich internationaal op een bizarre manier neer. Op deze manier wordt de negatieve beeldvorming rond ouderdom versterkt", vindt Kees van der Staaij van SGP. "Is dìt wat wij onze ouderen te bieden hebben?"

Maar ook de SP steunt het voorstel niet. Emile Roemer: "De wens van een kleine groep kan tot druk leiden bij anderen die zich wellicht teveel voelen voor onze samenleving. Dat mag niet gebeuren."

Wet voor hulp sterven na voltooid leven
Wet voor hulp sterven na voltooid leven op komst (Foto: ANP)