'Nog geen bewijs dat milieuzone werkt'

Het is vooralsnog niet vast te stellen dat de luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd door het instellen van een milieuzone, blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek van TNO. "Gekeken naar de veranderingen van luchtkwaliteit kan er niet aangetoond worden dat milieuzones werken. Maar er kan ook niet aangetoond worden dat ze niet werken", zegt onderzoeker Richard Smokers.

Doordat er minder oude diesels rondrijden in de stad is uitstoot van fijnstof wel aantoonbaar afgenomen. Het effect daarvan is echter nog niet aantoonbaar in de luchtkwaliteitsmetingen. Het effect van de milieuzone op de stikstofuitstoot is volgens TNO verwaarloosbaar.

Sinds begin vorig jaar mogen de meest vervuilende dieselauto's en -busjes de Utrechtse binnenstad niet meer in. Het gaat om ongeveer 2 procent van het wagenpark.

Metingen
Volgens Smokers moet er over een langere periode gemeten worden om een goed beeld te krijgen van het effect op de luchtkwaliteit. Dit vanwege de grote hoeveelheid factoren die de metingen beïnvloeden, zoals het weer en verkeersdrukte.

Eerder werd al bekend dat het Utrechtse stadsbestuur ook een milieuzone overweegt voor brommers, scooters en snorfietsen die op brandstof rijden. Om de effectiviteit van het verder aanscherpen/uitbreiden van de milieuzone vast te stellen, wil de gemeente het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hier onderzoek naar te doen. "Het gesprek over eventuele uitbreiding voeren we pas na uitkomsten van dit onderzoek", aldus de gemeente donderdag.

Tot nu toe heeft Utrecht al zo'n 1,75 miljoen euro gestoken in de milieuzone. Dat geld ging naar projectmedewerkers, communicatie, handhaving, inclusief kosten voor camera's en bebording. Daarnaast is zo'n 4,5 miljoen euro aan sloop/stimuleringssubsidies verstrekt aan eigenaren van oude auto's.

'Nog geen bewijs dat milieuzone werkt'
'Nog geen bewijs dat milieuzone werkt' (Foto: ANP)