'Nieuwe natuurwet niet goed voor natuur'

Het Nationale Park De Hoge Veluwe vreest dat de nieuwe Wet natuurbescherming niet goed is voor de natuur. In een brief heeft het park de Eerste Kamer daarom gevraagd er opnieuw over na te denken. De commissie van Economische Zaken van de Eerste Kamer buigt zich dinsdag over het voorstel.

In het nieuwe voorstel krijgt de overheid volgens het park te veel te zeggen over het beheer van de natuur. "De overheid is echter geen natuurbeheerder", aldus De Hoge Veluwe. " Het beheer van de natuur moet aan deskundigen met vakmanschap en ervaring in het veld worden overgelaten. Het wetsvoorstel geeft daarvoor te weinig ruimte."

De Hoge Veluwe vindt ook dat het wetsvoorstel de Nederlandse grondeigenaren onnodig belemmert in hun werkzaamheden. Het park vreest dat dit een negatief effect heeft op de al zo kwetsbare biodiversiteit in Nederland.

'Nieuwe natuurwet niet goed voor natuur'
'Nieuwe natuurwet niet goed voor natuur' (Foto: ANP)