Moslims vieren Offerfeest

Moslims vieren vanaf vandaag het Offerfeest. Gelovigen die het zich kunnen veroorloven, slachten op het eerste van de drie dagen van het belangrijkste islamitische feest een geit of schaap.

Daarmee herdenken zij het offer van Abraham. Vlak voordat die op Gods bevel zijn zoon Ismaël zou doden, greep God in. Niet Abrahams zoon, maar een schaap viel onder het mes.

Het Offerfeest wordt gevierd aan het einde van de hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka en de andere heilige plaatsen van de islam in Saudi-Arabië. Naar schatting 2,5 miljoen moslims nemen daar op dit moment aan deel.

Veel moslims in Nederland doneren net als de afgelopen jaren een deel van het vlees van de dieren die voor het feest worden geslacht, aan de armen. De Samenwerkende Moslim Hulporganisaties (SMHO) zamelen het vlees in. Verwerkt tot houdbare worsten wordt het vlees via de Voedselbank en de Stichting Resto Van Harte verspreid.