Bezwaar tegen nieuwe islamitische school

Rinda den Besten, wethouder van Onderwijs in Utrecht, ziet de komst van de nieuwe islamitische basisschool op Kanaleneiland niet zitten. Ze is bang dat de kwaliteit van het onderwijs op de nieuwe school onder de maat zal zijn. Het bestuur van de school runt al drie vestigingen in Almere, Lelystad en Hilversum. Alle hebben het predikaat zwak.

Bezwaar tegen islamitische scholen op zich heeft ze niet, maar wel tegen scholen die het predikaat zwak tot zeer zwak dragen. Volgens haar is dat ook het geval bij de Stichting Islamitische School (SIS). Den Besten: "Helaas kan de overheid niet ingrijpen en de nieuwe school verbieden. Dat vind ik fout." De onderwijswethouders in de drie andere grote steden zijn het met Den Besten eens. "We zouden moeten zeggen: scholen die niet naar behoren presteren, mogen geen nieuwe vestiging beginnen. Maar zelfs de onderwijsinspectie heeft niet die bevoegdheid."

Alhambra, zoals de nieuwe basisschool gaat heten, wordt volgens de manager Redouan Boudil, een 'liberale' islamitische school. Ook niet-godsdienstige leraren mogen hier lesgeven. Boudil kan de uitspraken van Den Besten niet goed verkroppen. "Ik heb de wethouder zelf nog nooit gesproken. Ik had een eerste ontmoeting in de planning, maar haar standpunt is niet echt uitnodigend. Ze staat niet open voor ons. En dat maakt samenwerking wel moeilijk."

Als argument voor haar wens om 'zwakke' scholen tegen te houden bij uitbreidingsplannen zegt Den Besten: "Met kinderen moet je niet experimenteren." De kritiek van de wethouder wordt dour Boudil afgewezen. De onderwijsinspecteur beoordeelt een school niet alleen op kwaliteit van het onderwijs volgens de manager. "We moesten ook het taalonderwijs verbeteren en daar is dus hard aan gewerkt. Op al onze scholen zijn de Cito-scores op het niveau van het landelijk gemiddelde." De vestiging in Almere is volgens hem al jaren aan renovatie toe. 

Het steekt hem dat hij bij voorbaat al de kans niet krijgt om te laten zien dat SIS wel degelijk goed onderwijs kan leveren. De SIS gaat gewoon door met voorbereidingen te treffen voor de Utrechtse vestiging. In augustus zal de school van start gaan in het gebouw aan de Europalaan. In dat pand is nu nog het Meerstroom College gevestigd. Om te mogen blijven bestaan zal de school binnen vijf jaar 380 leerlingen moeten hebben.