Kamerleden weten wat ze fout doen

Tweede Kamerleden laten zich teveel leiden door wat er in de media speelt en zijn te weinig bezig zelf punten te agenderen. Middels een enquête zijn de Kamerleden zelf tot dat inzicht gekomen.

De ondervraagde Kamerleden gaven aan dat ze minder vragen zouden moeten stellen over zaken die op dat moment toevallig in de media spelen. Ook willen Kamerleden graag losser van de regering werken. Ze zeggen zich gegijzeld te voelen door de regeringsbureaucratie waardoor ze veel tijd kwijt zijn aan het bespreken van regeringsstandpunten.

De uitkomsten van de enquête zijn te lezen in het rapport Parlementaire Zelfreflectie dat volgende week dinsdag openbaar gemaakt wordt. De Tweede Kamer ging in 2007 akkoord met een motie waarin stond dat Kamerleden zelf zorg dienen te dragen voor het goed functioneren van het parlement. Het rapport is een eerste stap in dat proces.

Het rapport zal nog uitgebreid besproken en geavalueerd worden. In mei zullen de slotconclusies worden gepresenteerd.