Donner: joods-christelijke traditie niet beschermen

Minister DonnerCDA-minister Donner is fel tegen het beschermen van de zogenaamde 'joods-christelijke traditie' door de overheid. Dat zegt hij in de nieuwste uitgave van Christen Democratische Verkenningen. Hiermee gaat hij in tegen de mening van veel conservatieve politici, zoals veel van zijn partijgenoten. Naast christelijke hebben ook veel rechtse politici, zoals Geert Wilders, de afgelopen tijd geroepen dat ze vinden dat de overheid de joods-christelijke traditie moet beschermen, meestal omdat ze bang waren voor de opkomst van de islam in Nederland. De minister vindt dat deze mensen hierover hun mond moeten houden: "De mensen die dit het hardst roepen, komen zelf zelden of nooit in de kerk."

Over deze mensen schrijft Donner: "In hun handen wordt het christelijk geloof een instrument om mensen uit te sluiten en daarvoor was geloof nooit bedoeld." Volgens hem wordt religie op deze manier een soort "inburgeringstoets", op basis van de Vrede van Augsburg. Deze Vrede van Augsburg werd gesloten in 1555, nadat het Heilige Roomse Rijk een lange periode van godsdienstoorlogen gekend had. Hierbij werd overeengekomen dat de machthebber in een bepaald gebied mocht bepalen welke godsdienst de inwoners hadden. (Cuius regio, eius religio.) Minister Donner stelt dat dat principe nooit godsdienstoorlogen heeft voorkomen en dat het nu eerder twisten zal oproepen dan bestrijden.

Donner hekelt de houding van mensen die vinden dat de overheid moet waken over moraliteit. "Staat en wet berusten op het inzicht dat mensen over elkaar willen heersen, elkaars spullen beheersen en steeds weer in conflict komen. Wie moreel gezag aan de overheid wil toevertrouwen, levert zich geheel aan die overheid uit.' Morele waarden onderhouden vindt hij een taak van de samenleving, niet van de overheid. "Christelijke verantwoordelijkheid is het verloren schaap zoeken, publieke verantwoordelijkheid is zorgen dat die 99 andere schapen eerst veilig thuis komen."