'Deelname aan ouderavonden verplichten'

Icoon OnderwijsTweede Kamerlid Angelien Eijsink, die zelf vijftien jaar lang haar brood als lerares heeft verdiend, pleit voor de verplichte deelname van ouders tijdens ouderavonden. Het Kamerlid ergert zich geel en groen aan het groeiende aantal ouders dat nooit een ouderavond bezoekt.

Tijdens ouderavonden kunnen de twee belangrijkste opvoeders van een kind een gedachtewisseling houden over de ontwikkelingen die het kind meemaakt. "Sommige ouders denken dat alles prima gaat, terwijl het op school inmiddels spaak loopt. Op de ouderavond kunnen leerkrachten ouders bijpraten, maar ook eens informeren hoe het thuis met het kind gaat", aldus Eijsink.

De PvdA'er heeft enkele verklaringen voor de afnemende belangstelling. "Sommige ouders hebben het zo druk dat de ouderavond blijkbaar niet in hun agenda past. Maar anderen vinden het niet belangrijk genoeg of weten niet eens dat het belangrijk is". Volgens Eijsink kan dit niet langer getolereerd worden, maar het is nog onduidelijk op welke manier zij de aanwezigheid van ouders precies wil afdwingen.