Zweden hernoemen naar 'Blandland'?

We verlaten voor even alle kabaal vanuit de Joe Es of Eej en keren de blik ditmaal naar Zweden.

Een tienjarig Zweeds meisje heeft een brief naar haar premier gestuurd waarin ze hem het voorstel doet om de oude naam van Zweden in het Zweeds, Sverige, te veranderen in Blandland. 'Bland' in het Zweeds betekent zoiets als samen, vergelijk ook het Engelse woord 'blend' ('mix', als je dat dan weer naar het Nederlands vertaalt). Dit vooral omdat Zweden in de loop van jaren tot een heerlijke, gezellige multi-culturele smeltkroes is verworden en dit woord dus veel meer recht doet aan de toestand waarin het land zich heden-ten-dage bevindt.

Volgens de immer correcte en bijzonder neutrale Paul Joseseph Watson zitten er toch wat haken en ogen aan dit idee. De Engelse betekenis van 'bland' is 'een niet erg interessant iets, oninteressant'. Daarna geeft hij een reeks van voorbeelden die deze naam ten enenmale logenstraffen; een waar 'feest aan fantastische verworvenheden' die Zweden tot bepaald geen 'saai, oninteressant land' gemaakt hebben!

Ja, vandaag dus nog in Sverige, pardon, 'Blandland', morgen wie weet dus ook bij ons! Iemand al een leuke naam in gedachten voor het paradijs dat ons land dan wel moet zijn?