Minister Wiersma: 'strengere regels voor oprichten priveschool'

Onderwijsminister Dennis Wiersma is van mening dat er bij opening van een privéschool van te voren een snelle kwaliteitscontrole moet komen. Bij scholen die met overheidsgeld worden gefinancierd vindt dat al vanaf 2020 plaats. De lat om een school te stichten is daarmee bewust hoger gelegd en dat zou ook voor privéscholen moeten gelden. Wiersma wil een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen om dit volgend jaar voor privéscholen te regelen. 

Wiersma: “Omdat het van belang is om ook bij deze scholen te kunnen ingrijpen als sprake is van zorgelijke signalen”. De regels voor het oprichten van een publieke school zijn in 2020 aangescherpt. 

Nu heeft een particuliere school tot vier weken nadat de lessen zijn begonnen de tijd om te melden dat de school is opgericht. Meer hierover bij WNL.