Steeds meer mensen verlaten de Randstad

Het aantal mensen dat de Randstad verlaat om elders in het land te gaan wonen blijft toenemen. Sinds 2017 verhuizen meer mensen de Randstad uit dan erheen. Vooral dertigplussers verlaten de Randstad steeds vaker, zo is te lezen op AT5.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het afgelopen jaar verlieten ruim 75 duizend mensen de Randstad. Het aantal mensen dat naar de Randstad verhuisde nam juist licht af naar 53 duizend. Er gingen dus 22 duizend mensen meer de Randstad uit dan ernaartoe kwamen.

Het laatste jaar verlieten vooral meer dertigers de Randstad dan ernaartoe verhuisden. Deze trend is al sinds 2013 gaande, maar nam vooral de laatste twee jaar toe. Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar verhuizen juist vaker naar de Randstad dan omgekeerd, vooral vanwege studie of werk. Dat is de laatste vijf jaar nauwelijks veranderd.

Eind-twintigers verhuisden tot enkele jaren terug ook vaker naar dan uit de Randstad, maar in 2021 verhuisden er vrijwel evenveel 25- tot 30-jarigen vanuit de Randstad naar overige regio’s als omgekeerd.