Situatie bij tenten Ter Apel onhoudbaar, tenten moeten weg

Het Rode Kruis luidt nogmaals de noodklok over de mensonterende situatie in Ter Apel. Afgelopen week heeft de hulporganisatie 50 tenten geplaatst op het parkeerterrein bij Ter Apel. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het eten, drinken en het garanderen van veiligheid voor deze groep.

De hulporganisatie constateert dat de asielzoekers tijden lang geen voedsel, water en overige nodige hulp hebben gehad. “Dit is een onmenselijke situatie en op deze manier kan het Rode Kruis geen goede ondersteunende hulp bieden. We willen er zijn voor de mensen in nood, maar deze situatie is onhoudbaar en onmenselijk. We roepen de overheid en alle verantwoordelijken op om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Het Rode Kruis zal zijn tenten binnen enkele dagen weghalen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Sinds gisteravond 22:00 hebben de mensen die in de Rode Kruis-tenten overnachten geen water, voedsel of andere nodige ondersteuning gekregen. Er zijn opstootjes uitgebroken op het terrein en er is gestolen uit de tenten. Het Rode Kruis heeft vandaag om 13.00 zelf gezorgd dat er voedsel en water kwam voor deze groep. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de hulporganisatie, maar het Rode Kruis wil niet dat mensen zo lang zonder voedsel en water zitten.

“Wij zitten enorm in onze maag met deze situatie", concludeert Van Schaik. “We weten dat het personeel van het COA keihard werkt om de situatie in goede banen te leiden en dat dit zwaar is. Tegelijkertijd zien we dat de mensen op de vlucht de dupe zijn van deze opvangcrisis in Nederland. Dit gaat om mensen op de vlucht op zoek naar een veilige plek. Gezinnen met kinderen. We kunnen niet op deze manier met mensen omgaan.”

Verantwoordelijkheid
Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie die mensen in nood ondersteunt en er graag wil zijn voor deze mensen. Tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid voor het fatsoenlijk opvangen van asielzoekers bij de Nederlandse overheid. “We vragen de overheid dringend om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het Rode Kruis kan dit niet oplossen. Bovendien is er een onveilige situatie ontstaan in Ter Apel voor zowel de vluchtelingen als onze eigen medewerkers en vrijwilligers. Dit kan zo niet langer.” Van Schaik benadrukt dat het Rode Kruis zeker een onderdeel wil zijn van de oplossing voor het asielprobleem en wil helpen om mensen in nood te ondersteunen. “Maar op deze manier kunnen wij niet werken. Er moet verantwoordelijkheid worden genomen en asielzoekers moeten menswaardig worden behandeld.”

Marieke van Schaik is in spoedoverleg met het COA en met Staatssecretaris Eric van den Burg om te spreken over deze noodsituatie.