Viruswaarheid eist in hoger beroep opschorting coronavaccins

Het gerechtshof Den Haag behandelt op donderdag 10 maart aanstaande vanaf 9.30 uur het hoger beroep in een civiele zaak die de Stichting Viruswaarheid aangespannen heeft tegen de Nederlandse Staat. Deze zaak gaat over vaccins tegen corona. Belangstellenden kunnen de zaak via een livestream volgen.

Viruswaarheid vordert een bevel aan de Staat (in het bijzonder het College ter beoordeling van Geneesmiddelen en de Gezondheidsraad) om de toediening van coronavaccins op te schorten en de positieve adviezen over deze vaccins in te trekken. Behalve tegen de Staat zijn de vorderingen ook gericht tegen individuele leden van de Gezondheidsraad.

Belangstellenden kunnen de zitting via een livestream volgen door deze link te volgen.