Stijgend aandeel statushouders met uitkering

Steeds minder vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen zichzelf onderhouden. Inmiddels is meer dan de helft van de 'nieuwe Nederlanders' afhankelijk van een uitkering, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Tot 2011 graaide 38 procent van de migranten uit de nationale uitkeringsruif, in de periode tot 2019 is dat percentage dramatisch gestegen naar 51 procent. Let wel, deze cijfers gaan alleen over de beperkte groep tussen 18 en 40 jaar oud. Het werkelijke aantal vreemdelingen dat na vijf jaar in Nederland nog steeds geen werk gevonden heeft ligt dus hoger.

Onderzoekers zijn bezorgd en volgens migratie-onderzoeker Jan de Beek is deze zorgwekkende stijging makkelijk te verklaren. "Een grotere groep migranten komt tegenwoordig uit het Midden-Oosten en Afrika, waar het gemiddelde opleidingsniveau lager is. Uit onderzoek weten we dat scholing van invloed is op werkkansen."

Ruben van Gaalen, professor van de Universiteit van Amsterdam, zegt het in dagblad De Telegraaf als volgt. "Ze kwamen ook niet om te werken, maar om humanitaire redenen."

De Beek erkent deze verschuiving. "Het valt alleen te bezien of het de komende jaren beter wordt. Met de instroom van Syriërs en Eritreeërs de afgelopen jaren komt het gemiddelde opleidingsniveau nog lager te liggen."