Grootste 'steuntrekkers' betalen geen cent coronasteun terug

Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat geen van de 25 grootste NOW-steuntrekkers het voorbeeld van Booking.com volgt om de ontvangen coronasteun (deels) terug te betalen aan de overheid. Booking.com maakte begin juni bekend de 65 miljoen euro coronasteun (NOW) terug te betalen na ophef over het uitbetalen van bonussen in het buitenland door Booking.com. 

Het gaat om de bedrijven die gedurende de eerste drie rondes van de NOW-regeling (maart t/m december 2020) de grootste bedragen hebben ontvangen.

Er zijn bedrijven die de miljoenen aan steun echt nodig hadden om te overleven en flink verlies hebben geleden.

Anderen zoals Randstad en Daf, zagen hun winst halveren, maar willen niets terugbetalen omdat de NOW-steun is aangewend voor behoud van de werkgelegenheid en doorbetaling van werknemers die niets om handen hadden.

Randstad heeft over 2020 wel winst uitgekeerd aan hun aandeelhouders, omdat de wereldwijde cijfers van het concern beter waren dan verwacht. Toch peinst Randstad er niet over om de bijna 97 miljoen aan ontvangen coronasteun (NOW) terug te betalen. Ook Daf heeft een winstuitkering gedaan aan aandeelhouders in het buitenland, maar houdt de hand op de knip als het om terugbetalen van NOW-steun gaat.

Ondanks dat de winst van Atos Group wereldwijd fors steeg (100 miljoen in vergelijk met 2019) en winst uitkeerde aan de aandeelhouders in het buitenland wil het bedrijf de ontvangen Nederlandse NOW-steun niet terugbetalen omdat de Nederlandse afdelingen van het bedrijf  tegenvallende resultaten boekt. Atos vraagt geen nieuwe NOW-steun aan.

Wettelijk mogen Randstad, Daf en Atos dat, maar minister Koolmees noemt het wel een 'onwenselijke situatie'. Hij beloofde om de tafel te gaan zitten met andere bedrijven waarbij de gevolgen van de coronacrisis achteraf erg meevielen.

Verder willen Payrollbedrijf Ev Tilburg (30 miljoen euro NOW-steun), cateraar Albron (23 miljoen euro NOW-steun) en horecagroothandel Bidfood (21 miljoen euro NOW-steun) meer tijd om te beslissen over een eventuele terugbetaling. 

Er zijn bedrijven die wel NOW-steun terugbetalen , maar die doen dat om een andere vergoeding (voor transportsector) te mogen behouden.

Spoorvervoerder NS betaalt steun uit de NOW-regeling (24 miljoen euro) niet terug omdat het gebruikt is waarvoor het bedoeld was; het behoud van banen op de stations, zoals in de kiosks, maar niet bij de vervoerstak. NS sloot 2020 af met rode cijfers.

Niet elk jaarverslag over 2020 kon daadwerkelijk door de NOS worden nagekeken. Daarnaast is het mogelijk dat de NOW-eindafrekening nog verandert waardoor bedrijven toch geld moeten terugbetalen of zelfs meer steun ontvangen.

 Screenshots van de NOW-registers 1,2 en 3:

NOW-regeling 1e termijn ( Bron: UWV)
NOW-regeling 1e termijn ( Bron: UWV)

NOW-regeling 2e termijn ( Bron: UWV)
NOW-regeling 2e termijn ( Bron: UWV)

NOW-regeling 3e termijn ( Bron: UWV)
NOW-regeling 3e termijn ( Bron: UWV)