SP draait geldkraan naar jongerenafdeling dicht

Niet alleen Forum voor Democratie heeft problemen met de jongerentak, ook bij de SP is het conflict met ROOD uit de hand aan het lopen. Onlangs koos de ROOD de geroyeerde SP’er Olaf Kemerink als voorzitter en dat pikt het bestuur van de moederpartij niet.

De SP royeerde Kemerink omdat hij ook actief zou zijn voor het Communistisch Platform en dubbellidmaatschap is verboden bij de socialisten. De keuze voor de nieuwe voorzitter van ROOD is volgens het SP-bestuur tegen de spelregels omdat een lid van de jongerenafdeling van de partij ook lid moet zijn van de moederpartij. Het is dus onmogelijk dat iemand die uit de SP gegooid is bij ROOD in het bestuur komt.

Partijvoorzitter Jannie Visscher noemt de ontstane situatie ongewenst. "Dat betekent dat wij de ondersteuning aan ROOD op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied zullen opschorten", aldus Visscher die wel open staat voor een gesprek met de jongeren.

De verklaring van de SP: