30 maanden gevangenisstraf voor mensenhandel

Een 32-jarige man is maandag door de rechtbank Limburg veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor mensenhandel. De man is ook veroordeeld voor 2 mishandelingen en het bezit van verdovende middelen.

Mensenhandel
De verdachte heeft het slachtoffer 3 maanden, door geweld en misbruik te maken van haar kwetsbare positie, gedwongen tot prostitutie. Het slachtoffer had geen onderdak en kampte met verslavingsproblemen. De verdachte plaatste een seksadvertentie op internet en regelde het contact met de klanten. Het slachtoffer zag tot wel 7 of 8 klanten op een dag, moest soms wel 6 dagen achter elkaar werken en moest het geld dat zij verdiende afstaan aan de verdachte. Als het slachtoffer aangaf niet te willen werken, werd zij mishandeld door de verdachte. Zij werd bijna elke dag mishandeld, met als gevolg blauwe plekken op haar hele lichaam, kale plekken op haar hoofd waar het haar uit was getrokken, 2 botbreuken in haar armen en psychische problemen.

Overige strafbare feiten
De verdachte is verder veroordeeld voor 2 mishandelingen van kennissen van hem. De rechtbank volgt niet het verweer van de verdediging, dat er sprake was van noodweer(exces). De verdachte is daarnaast veroordeeld voor het bezit van 32 XTC pillen, die zijn aangetroffen in zijn woning.

Straf
De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 7 jaar geëist. De rechtbank komt, gelet op de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd, tot een gevangenisstraf van een aanzienlijk kortere duur.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met de ernst van de feiten, de veelvuldige mishandelingen en de impact die het handelen van de verdachte heeft gehad op het slachtoffer van de mensenhandel. Dit alles brengt de rechtbank ertoe om aan de verdachte een gevangenisstraf op te leggen van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren.

Benadeelde partij
De rechtbank wijst aan het slachtoffer van de mensenhandel een bedrag toe van 23.100 euro aan materiële schade, bestaande uit afgedragen inkomsten uit prostitutie en daggeldvergoeding voor de opnames in klinieken/ziekenhuizen. Daarnaast wijst de rechtbank aan het slachtoffer een bedrag toe van 10.000 euro aan smartengeld.