Te weinig zicht op situatie van kinderen op vakantieparken

Er moet meer zicht komen op de situatie van kinderen die langdurig op vakantieparken wonen. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vandaag in een brief aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders in Nederland. Ze roept op om de groep kinderen binnen de gemeente in kaart te brengen, na te gaan hoe het met ze gaat en zo nodig te zorgen voor hulp en ondersteuning.

De Kinderombudsvrouw is naar aanleiding van de zorgwekkende situatie op camping Fort Oranje en andere signalen een onderzoek gestart naar de kwaliteit van leven en de ontwikkelingsrisico's van kinderen die langdurig op vakantieparken wonen. De belangrijkste uitkomst is dat dat gezinnen met kinderen die op vakantieparken wonen - zeker als dit niet vrijwillig is - grotendeels onder de radar lijken te leven.

Kwetsbaar en risicovol
Het is onbekend hoeveel gezinnen met kinderen langdurig op een vakantiepark wonen. De schattingen lopen uiteen van enkele honderden tot duizenden kinderen. Een deel van deze gezinnen heeft vrijwillig gekozen om op een vakantiepark te wonen. Omdat ze graag meer buiten willen zijn of goedkoper willen wonen. 'Met deze kinderen lijkt het goed te gaan en over hen heb ik dit moment dan ook geen zorgen', aldus de Kinderombudsvrouw.

Er is echter ook een groep die onvrijwillig op vakantieparken woont. Deze gezinnen kunnen bijvoorbeeld geen reguliere woning krijgen, hebben door een stapeling van problemen geen andere mogelijkheid dan wonen op een vakantiepark, of willen om andere redenen onder de radar blijven. Deze kinderen groeien op in een kwetsbare, en soms zelfs risicovolle situatie: 'We kennen verhalen van kinderen die zich niet veilig voelen op het park, die opgroeien in vervallen caravans en die te maken hebben met veel onzekerheid in hun leven. Zolang wij deze kinderen niet goed in beeld hebben, krijgen zij niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.'

Focus op kinderen
De Kinderombudsvrouw ziet dat er op verschillende plekken aandacht is voor de groep permanente vakantieparkbewoners, maar mist hierin de specifieke focus op kinderen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet met hun Actie-agenda Vakantieparken goede stappen, bijvoorbeeld door het opstellen van handreikingen voor gemeenten en vakantieparken. Maar deze richten zich vooral op het bestuurlijke proces en het tegengaan van een verdere toename van zogenaamde probleemparken. 'Hoewel er op een aantal plekken ook aandacht is voor kwetsbare mensen op vakantieparken, wordt het perspectief en de stem van kinderen hierin niet meegenomen. Zij zijn ook bewoners van een vakantiepark en hebben hun eigen ervaringen en behoeften,' aldus de Kinderombudsvrouw.

Zorg en zekerheid
Daarom roept zij burgemeesters en wethouders op om in kaart te brengen hoeveel kinderen in hun gemeente op een vakantiepark wonen en na te gaan onder welke omstandigheden zij opgroeien. Als blijkt dat kinderen zorg en ondersteuning nodig hebben, moet dit vanuit de gemeenten geregeld worden. Ook vraagt ze de burgemeesters om een einde te maken aan de onzekerheid van kinderen die in onder slechte omstandigheden op een vakantiepark wonen door te zorgen dat zij in een stabiele woonsituatie terechtkomen. Dit is bij voorkeur in een reguliere woning, maar het kan met de juiste ondersteuning ook op het vakantiepark.