Gevangenisstraf pastor voor jarenlange ontucht

Een 58-jarige man uit Den Haag is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar met aftrek van voorarrest. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 7 jaar voor de functie van pastor/geestelijk leider. De man heeft zich gedurende 15 jaar schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen bij twee minderjarige, aanvankelijk nog zeer jonge meisjes.

Huishoudelijke taken
De man was pastor binnen de kerk waar beide meisjes deel van uitmaakten en al jarenlang bevriend met de familie. Vanaf 2001 vroeg hij de meisjes regelmatig ieder afzonderlijk bij hem thuis langs te komen om huishoudelijke karweitjes te verrichten. Vervolgens maakte hij van de gelegenheid gebruik om ontuchtige handelingen met hen te plegen. Een van de meisjes was toen het misbruik begon nog geen 10 en de ander was 11 jaar oud.

Ernst van de feiten
De rechtbank neemt het de verdachte erg kwalijk dat hij de belangen van de aangeefsters volstrekt heeft genegeerd en de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften voorop heeft gesteld. Hij heeft 15 jaar lang op grove wijze misbruik gemaakt van zijn machtspositie als pastor en van de vertrouwensband met het gezin en een forse inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers.

Lange gevangenisstraf
Gezien de zeer lange periode waarin het misbruik plaatsvond acht de rechtbank alleen een lange gevangenisstraf zonder voorwaardelijk strafdeel passend. Verder wordt er een beroepsverbod opgelegd en moet de man de slachtoffers een schadevergoeding betalen.