Migratiewetenschappers kritisch op kinderpardondraai CDA

Carolus Grütters van het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit is zeer kritisch op de draai die het CDA recent maakte in de discussie rondom het kinderpardon. 

Het CDA was altijd tegen een verruiming van de kinderpardonregeling. Maar sinds kort is de partij daar juist voorstander van. Naar eigen zeggen door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, maar zo zegt Grütters "die uitspraak is al in juni vorig jaar gedaan." Daarom twijfelt de Nijmeegse onderzoeker aan de waarde van de uitspraken van het CDA "Wat is de waarde van zo’n voorstel, in aanloop naar de verkiezingen?”

Wel waarschuwt Grütters dat de uitspraak van het Hof ook op Nederland van toepassing is. "De uitspraak van het Hof is dat er andere eisen gelden voor meewerken aan vertrek als je in een procedure zit.” In Nederland moet een gezin hebben meegewerkt aan terugkeer om in aanmerking te komen voor een pardon. Hij waarschuwt dat de uitspraken van het Hof bindend zijn en verstrekkende gevolgen kunnen hebben. "Daarom begrijp ik het wel als er tijdelijk pas op de plaats wordt gemaakt met uitzettingen."

Universitair docent Mark Klaassen van de Universiteit Leiden is van mening dat het echte probleem het zogenaamde meewerkcriterium is. Dat houdt kortgezegd in dat alleen gezinnen die in het verleden hebben meegewerkt aan hun terugkeer in aanmerking komen voor een pardon. "Kinderen komen in 90 procent van de gevallen niet in aanmerking voor een pardon door handelingen van de ouders, daar moet wat aan worden gedaan" 

Staatssecretaris Harbers laat weten de uitspraak te bestuderen en te onderzoeken of het Nederlandse beleid moet worden aangepast. Maar tot die tijd is hij niet bereid om een moratorium in te stellen.  Wel staan er tot eind volgende week geen uitzettingen van gewortelde kinderen gepland, maar dat is toeval volgens Harbers.