Politie verdeeld over interne Sinterklaasviering

De aanstaande Sinterklaasviering heeft tot vragen geleid waarin het standpunt van de politie over ‘Zwarte Piet’ wordt gevraagd met betrekking tot interne vieringen. In het korps en door korpsleiding en politiechefs wordt al veel langer over interne vieringen gesproken. Daarbij is het uitgangspunt dat interne Sinterklaasvieringen een feest voor en van iedereen moeten zijn, laten de korpsleiding en eenheidsleidingen van het korps Den Haag weten.

Sinterklaas wordt al decennialang gevierd binnen de politie. Een mooie traditie, waaraan vrijwel iedereen meedoet. Ieder jaar wordt dit feest in het korps door collega’s met elkaar gevierd. Ook dit jaar is dat weer het geval. En dat blijft zo meldt de polite. 

Geleidelijkheid
Een woordvoerder van de politie: "Al langere tijd zoekt elke eenheid naar een invulling van interne Sinterklaasvieringen waar iedere collega zich prettig bij kan voelen. Daarbij staat voorop dat wij een politie van en voor iedereen zijn. We hebben oog en oor voor collega’s die Zwarte Piet bij interne Sinterklaasvieringen als pijnlijk ervaren. Het Sinterklaasfeest is een verbindend feest, maar sommige uitingen bij dat feest doen mensen pijn. Waar dergelijke pijnlijke ervaringen bestaan, kijken we samen hoe we dat kunnen oplossen. Als collega's onderling mogen we dat van elkaar verwachten."

"De beweging om de interne vieringen anders in te vullen, is eerder al ingezet. Daarbij is afgesproken dat iedere eenheid dat op zijn eigen manier vorm geeft. Iedere eenheid loopt mee met het tempo van de samenleving in die regio. Dat maakt dat het tempo per eenheid kan verschillen. In sommige eenheden, zoals Amsterdam bijvoorbeeld, is twee jaar geleden al aangegeven Zwarte Piet niet meer passend te vinden bij interne Sinterklaasvieringen."

Midden in de samenleving
De woordvoerder vervolgt: "Wij zijn een organisatie die midden in de samenleving staat en maatschappelijke discussies vaak als een van de eerste voelt. We weten hoe gevoelig deze discussie is, wij willen deze met respect en wederzijds begrip voeren. De korpsleiding en politiechefs hebben daarom vorig jaar de collega’s al opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar te zoeken naar een interne Sinterklaasviering die voor iedereen prettig is."

"Dat is een geleidelijke ontwikkeling, rekening houdend met de eerder genoemde lokale context en uitgangspositie. Om het gesprek zorgvuldig te laten verlopen is tijd nodig en is een periode tot 2020 genomen. Daarna is er bij interne Sinterklaasvieringen geen ruimte meer voor de vertolking van Zwarte Piet met stereotype kenmerken zoals een zwarte kroespruik, rode lippen, oorringen en egaal zwart geschminkt gezicht."

Respect en wederzijds begrip
De korpsleiding en politiechefs zijn zich bewust van de mogelijk heftige reacties die dit voornemen zal oproepen. Desalniettemin hopen zij dat deze discussie met respect en wederzijds begrip gevoerd kan worden. Iedere partij in deze discussie heeft respectabele belangen. En de discussie mag natuurlijk niet ten koste gaan van kinderen, het feest of elkaar. De woordvoerder: "We willen het graag voor iedereen leuk houden."