Hoop vuurwerk bij dividendbelastingdebat

Op dit moment is in de Tweede Kamer een debat gaande over het niet afschaffen van de dividendbelasting. Er is al weer een hoop verbaal vuurwerk de revue gepasseerd. 

Het debat werd afgetrapt door GroenLinks-leider Klaver, hij sprak van de "afscheidsreceptie" van de dividendmaatregel. Ook had hij forse kritiek op de bestedingsplannen voor het vrijgekomen geld. Hij vindt dat dit geld ten goede moet komen aan de burger en niet aan het bedrijfsleven, door middel van het verlagen van de vennootschapsbelasting. "Het is exact hetzelfde principe dat daarachter schuilgaat. Waarom moet er zoveel geld naar het bedrijfsleven terwijl het ten goede zou moeten komen aan de samenleving?"

Als tweede kwam Wilders aan het woord. Hij was, op de voor hem kenmerkende manier, zeer fel. Hij sprak van "Een premier die zichzelf knock-out heeft gevloerd", en voegde daar een aankondiging van een motie van wantrouwen aan toe. Ook kwam hij met een alternatief voorstel voor de besteding van het vrijgekomen geld. "Gebruik het geld om de geplande Btw-verhoging op boodschappen niet door te laten gaan."


Na Wilders was het de beurt aan Marijnissen van de SP. Zij sprak vooral over een gebrek aan vertrouwen in Rutte. Ze vindt dat Rutte de kans heeft laten liggen "om zijn geloofwaardigheid daadwerkelijk te herstellen" door te lang vast te houden aan "deze miljardenkadobon voor het bedrijfsleven." 

Marianne Thieme van de Partij voor de dieren liet zich vervangen door fractiegenoot Lammert van Raan. Hij riep Rutte op te stoppen met gokken, zowel met de dividendbelasting als met het klimaat.

Daarna was het de beurt aan Asscher. Net als de rest van de linkse oppositie vindt ook de PvdA dat het vrijgekomen geld anders besteed moet worden. Maar Asscher focuste vooral op de grote invloed van Unilever op de besluitvorming van het kabinet. "Wie hecht er de volgende keer nog aan de woorden van de premier als je weet dat het landsbelang duurt tot een sms'je van Paul Polman (CEO van Unilever, red.)?"

"Het is heel uitzonderlijk dat er hoera wordt geroepen als een belasting niet wordt afgeschaft", zo trapte Kees van der Staaij zijn bijdrage af. Toch steunt hij de intrekking van de dividendmaatregel. Wel vraagt hij zich af of de 1,9 miljard euro die hierdoor vrijkomt niet beter kan worden aangewend om de staatsschuld te verminderen.

Na deze inleidende beschietingen was het dan eindelijk de beurt aan een coalitiefractie. De eer is aan Sybrand Buma van het CDA. Hij begint met een flinke sneer aan het adres van de oppositie. Hij beschuldigt hen van het hebben van een afkeer van het bedrijfsleven en verwijt hen dat ze stonden te juichen toen Unilever bekend maakte toch niet volledig naar Nederland te verhuizen. "De oppositie doet of bedrijven alleen maar geld opslokken en burgers het leven zuur maken. Alsof mensen geen ondernemers zijn, en alsof deze coalitie niet ook investeert in lastenverlichting voor burgers."

Buma zegt dat hij het afschaffen van de dividendbelasting steunde omdat grote bedrijven Nederland dreigden te verlaten. Dit komt hem op een kritische vraag van Asscher te staan die zich afvraagt waarom Buma blijft "flirten" met de omstreden maatregel. Buma antwoordt hierop dat hij vindt dat Unilever een voor Nederland slechte keuze heeft gemaakt. Maar dat daardoor de maatregel niet meer houdbaar is. 

Volgens Buma was de maatregel direct na de bekendmaking van Unilever van tafel. Het 'heroverwegen' ging puur over de alternatieve besteding van het geld.

Na Buma en een schorsing was de beurt aan Dijkhoff. Hij geeft aan dat de maatregel kennelijk onvoldoende effect had, dat zou blijken uit de beslissing van Unilever. De maatregel is daarmee simpelweg te duur volgens Dijkhoff. Hij werd door de oppositie bestookt met de vraag of dit besluit enkel voor Unilever is genomen. Iets dat Dijkhoff met klem ontkent. Wel zegt Dijkhoff nog steeds achter de maatregel te staan en hem mogelijk in de toekomst weer te nemen. 

Daarna was de beurt aan DENK en 50-plus, beide partijen hielden het inmiddels bekende verhaal over de geloofwaardigheid van de premier en de besteding van de 1,9 miljard. 

Hierna kwam Rob Jetten aan het woord in zijn eerste debat als fractievoorzitter. Hij toont zich enthousiast over de intrekking van de afschaffing van de dividendbelasting. Hij zegt dat D66 altijd achter het regeerakkoord heeft gestaan. maar nooit idolaat was van deze maatregel. Hij noemt het nieuwe pakket "een veel slimmer pakket."

Daarna was het woord aan de man die de dividendmaatregel ooit een "meloen om door te slikken" noemde, Gert-Jan Segers. Hij zei dat het besluit van Unilever iets goeds te weeg heeft gebracht, namelijk de intrekking van de dividendmaatregel. Volgens de ChristenUnie-voorman is er "een goed alternatief voor in de plaats gekomen dat zich richt op werk en Nederlandse ondernemers".

Als laatste Kamerlid krijgt Baudet het woord. Hij noemt premier Rutte een "loopjongen" van Unilever en zegt dat de "naïeve premier niet kan inschatten in welk internationaal-financieel krachtenveld hij opereert." Hij vindt premier Rutte ongeloofwaardig en geeft aan een motie van wantrouwen te zullen steunen. 

Op dit moment is Rutte aan het woord namens het kabinet.