'De eindtijd is begonnen'

De eindtijd is voor de zoveelste keer begonnen, de Opname van de gemeente is imminent en Jezus daalt binnen afzienbare tijd af naar de aarde om een beginnetje te maken met zijn duizendjarig rijk. Tenminste als we deze Zuid-Afrikaanse religekkies moeten geloven.

Volgens Geoffrey Rider zijn alle tekenen aanwezig. Het doel van de klimaattop in Parijs was volgens deze wijsgeer namelijk niet het maken van duidelijke afspraken in een vertwijfelde poging om de klimaatsverandering te beteugelen. Dat zien we helemaal verkeerd. Het werkelijke idee was om alle landen van de wereld belastingen op te leggen. Net zoals -althans in de beleving van Geoffrey- iets minder dan tweeduizend jaar geleden het geval was, vlak voordat de zoon van God ons de eerste keer een bezoekje bracht.

De man heeft de King Jamesbijbel erbij gepakt en een geheel eigen interpretatie aan Lucas 2.1 en verder gegeven. In deze vertaling staat namelijk: '“And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.) And all went to be taxed, every one into his own city.'

Een andere, meer gangbare, interpretatie van deze tekst zou inhouden dat er een globale volkstelling vooraf gaat aan het evenement. Maar niet bij Geoffrey. Die trekt de parallel naar de tijd toen een groot deel van de toen bekende wereld bezet was door irritante ventjes uit Rome. Hierin vergelijkt hij de bijeenkomst in Parijs met het Romeinse Rijk en het geld dat landen bijdragen aan het klimaatvraagstuk met de door hem veronderstelde belastingheffing die destijds de hele wereld betrof.

Het is Geoffrey zelfs gelukt om een beschrijving van de Verenigde Naties te vinden in de King Jamesbijbel. De profeet Joël heeft deze organisatie blijkbaar voorspeld, toen hij zei: 'I will also gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and parted my land'.

Er vanuit gaande dat Geoffrey gelijk heeft, kunnen we dus een roerige tijd tegemoet zien. Waarschijnlijk gaan we er voor de zoveelste keer allemaal aan, behalve als je christen bent, natuurlijk.

Bekeer u nu, het is nog niet te laat.