Opmars aantal dikke mensen stagneert

De opmars van het aantal mensen met overgewicht lijkt tot stand te komen. Tot 2030 neemt het aantal dikkerds niet verder toe. Dat staat in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die dinsdag wordt gepresenteerd.

Wel blijft het aantal mensen dat te zwaar is met 48 procent onverminderd hoog. Een op de drie Nederlanders beweegt te weinig en dat zal ook in 2030 zo zijn.