Weekers blijft overeind in fraudedebat

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft het debat over toeslagenfraude door Bulgaarse bendes dinsdagavond en -nacht overleefd. Zeven oppositiepartijen drongen in een motie van wantrouwen aan op zijn vertrek, maar de VVD-bewindsman hield de steun van de coalitiegenoten VVD en PvdA en van ChristenUnie en SGP.

Volgens CDA, SP, PVV, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS bagatelliseert Weekers de problemen met de toeslagenfraude. Ook is er volgens hen sprake van een verstoorde verhouding met de medewerkers van de Belastingdienst. Weekers is daarom niet de juiste man om de toeslagenfraude te bestrijden, vinden ze.

Weekers kwam onder vuur te liggen na een uitzending van Brandpunt van 21 april. Daarin bleek dat criminele Bulgaren op grote schaal huur- en zorgtoeslagen opstrijken via valse adressen. Weekers was tot kort voor de uitzending hiervan niet op de hoogte.

In het debat benadrukte de staatssecretaris dat hij wel degelijk wist van het verschijnsel identiteitsfraude met toeslagen. Alleen het specifieke dossier van de Bulgaarse fraude was hem niet bekend. Hij erkende dat hij er wel politiek voor verantwoordelijk is.

Weekers betreurde het dat de discussie vooral is gegaan "over de vraag wie wist wat wanneer". Hij heeft inmiddels maatregelen in gang gezet om in bepaalde gevallen de controle op de toeslagen te verbeteren. Hij ontkende verder dat er sprake is van verstoorde verhoudingen met het personeel van de Belastingdienst. Hij had het zelfs over "een soort familiebedrijf".

De staatssecretaris leek tamelijk makkelijk overeind te blijven in het debat. Hij kwam alleen even in de problemen toen hij moest erkennen dat hij zijn opsporingsdiensten niet vooraf had getipt over de Brandpuntuitzending over de toeslagenfraude. Volgens de oppositie bracht hij daarmee schade toe aan de opsporing. Later in het debat bleek overigens dat de FIOD vooraf wel degelijk wist van de tv-uitzending.

VVD en PvdA sprongen tijdens het debat in de bres voor Weekers. Ze wezen erop dat de Kamer medeverantwoordelijk is voor de invoering van het fraudegevoelige toeslagensysteem, met controle achteraf.

Maar het leeuwendeel van de oppositie bleek allerminst overtuigd door de antwoorden van de VVD-bewindsman. ChristenUnie en SGP hadden ook wel kritiek, maar vonden een motie van wantrouwen te ver gaan.

Weekers blijft overeind in fraudedebat
Weekers blijft overeind in fraudedebat (Foto: ANP)