Afschaffing verbod op godslastering op komst

De oppositiepartijen D66, SP en VVD dienen vandaag een gezamenlijk initiatiefwetsvoorstel in om het verbod op godslastering te schrappen. Als het puur om afschaffing van artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht gaat, kunnen ze rekenen op steun van regeringspartij PvdA. Daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer die ervan af wil.

D66-Kamerlid Boris van der Ham kondigde gisteravond in het televisieprogramma Pauw & Witteman aan dat de drie fracties hun initiatiefwet naar de Raad van State sturen voor advies. Komend voorjaar hopen ze het in de Tweede Kamer te kunnen verdedigen.

PvdA-Kamerlid Ton Heerts heeft de tekst en uitleg nog niet gelezen, maar pleitte er tot dusver ook altijd voor het verbod te schrappen. "Als het gaat om een kale afschaffing van artikel 147 en het gebeurt op een respectvolle en zakelijke manier, dan zal ik het positief aan de fractie voorleggen. Het kan dan als hamerstuk worden afgedaan", zei Heerts gisteren in een reactie.

Over het zogeheten verbod op smalende godslastering wordt al jarenlang gediscussieerd. Vijf jaar geleden wilde toenmalig justitieminister Piet Hein Donner het wetsartikel, dat in 1932 door zijn grootvader was ingevoerd, nieuw leven inblazen. Aanleiding daarvoor was de moord op filmmaker Theo van Gogh. Het debat over de kwestie liep vast. Huidig justitieminister Ernst Hirsch Ballin stelde vervolgens voor het verbod te schrappen en tegelijk een antidiscriminatiewet te veranderen.

Het kabinet trok dat combinatieplan eerder dit jaar echter in. Daarop kondigden SP, VVD en D66 al aan dat ze met een eigen wetsvoorstel zouden komen om de zaak te regelen. Ze vinden het niet nodig dat de wet meer bescherming lijkt te bieden aan godsdienstige dan aan niet-godsdienstige meningen. "Meningen moeten kunnen botsen, dat dient de waarheidsvinding. Als meningen onnodig kwetsen, is het beter ze in het vrije debat van repliek te bedienen dan ze te verbieden", stelt D66'er Van der Ham.

De regeringspartijen CDA en ChristenUnie en oppositiepartij SGP hebben altijd aangegeven dat ze artikel 147 willen behouden.