Alkmaar gaat prostitutie keihard aanpakken

Alkmaar scherpt de prostitutieregels fors aan. Met een breed pakket aan maatregelen wil de gemeente de overlast op en rond de prostitutiezone aan de Achterdam tegengaan en de mensenhandel terugdringen. Dit maakte burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar woensdag bekend.

Een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe aanpak is aanscherping van de vergunningvoorwaarden voor kamerverhuurders per 1 januari. Exploitanten worden onder meer verplicht zaken te doen met prostituees zelf en niet met vertegenwoordigers (lees: pooiers).

Bovendien moeten prostituees die in Alkmaar willen werken minimaal de Duitse of Engelse taal machtig zijn. Ook moeten exploitanten uitsluiten dat prostituees slachtoffer van mensenhandel zijn.


Alkmaar gaat prostitutie keihard aanpakken  (foto: DAG)