Spoedberaad burgemeesters Zeeland

De burgemeesters van Zeeland zijn vanochtend in spoedberaad bijeengekomen om te praten over de ontstane vertrouwensbreuk tussen ondernemingsraad van de politie Zeeland en de korpsleiding. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Het spoedberaad vindt plaats nadat de ondernemingsraad van de Zeeuwse politie het vertrouwen in korpsbeheerder Koos Schouwenaar 'gedeeltelijk' opzegde. De raad heeft Schouwenaar, de burgemeester van Middelburg, gevraagd om tijdelijk terug te treden als korpsbeheerder. Wat wordt bedoeld met 'gedeeltelijk' is onduidelijk.

Er zijn al enige tijd problemen bij de Zeeuwse politie. Eerder verloor de ondernemingsraad het vertrouwen in korpschef Fup Goudswaard, die vorige maand de wacht werd aangezegd. Het korps kampt met personeelsproblemen en ook de financiële situatie zou te rooskleurig zijn voorgesteld aan de ondernemingsraad. Bovendien bleek Goudswaard geen 'verklaring van geen bezwaar' van de AIVD te hebben, noodzakelijk voor een korpschef.

De burgemeesters van de dertien Zeeuwse gemeenten laten zich op het politiebureau van Middelburg bijpraten over de ontstane situatie.

De Rotterdamse politiecommissaris Hans Vissers is onlangs voorgedragen als interim-koprschef in Zeeland om de verhoudingen binnen het korps te verbeteren. Verwacht wordt dat hij een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de problemen binnen het korps. Schouwenaar wil eerst de resultaten van dit onderzoek afwachten voordat hij een besluit neemt om al dan niet terug te treden.