Turkse boycot Duitse integratietop

BuitenlandsDe tweede integratietop die de Duitse bondskanselier Angela Merkel vandaag gaat beleggen, zal worden geboycot door een aantal Turkse organisaties. De groepen zijn het oneens met strenge maatregelen die Merkel wil gaan nemen.

De bondskanselier wil het immigratiebeleid aanscherpen. Gezinshereniging wordt bemoeilijkt en immigranten die van de inburgerinsplicht een potje maken en lessen over de Duitse taal, geschiedenis en cultuur niet willen volgen, worden bestraft. In navolging van Nederland wil Merkel een inburgeringsexamen en een taaltoets instellen.

Taalkennis
De Turkse groepen die de top gaan boycotten, verzetten zich vooral tegen de nieuwe bepaling dat aan immigranten een minimumeis van Duitse taalkennis wordt gesteld. Dat geldt ook voor personen die in verband met gezinshereniging naar Duitsland komen.

Overigens zijn niet alle Turkse organisaties voorstander van de boycot. Zij willen wťl graag meepraten over een oplossing voor de integratieproblemen. Zo maakt bij onze oosterburen ongeveer 40% van de allochtone jongeren zijn opleiding niet af. Geschat wordt dat van de 82 mijloen in Duitsland wonende personen er 15 miljoen een immigrantenachtergrond hebben. Zo'n 2,6 miljoen mensen zijn van Turkse afkomst.

Merkel treft vandaag circa negentig deelnemers aan de overlegtafel. Het betreft leden van allerhande maatschappelijke organisaties en ambtenaren. BŁlent Arslan, lid van Merkels CDU en directeur van het Instituut voor Intercultureel Management, ziet de top als het begin van een proces om integratie te bevorderen. De top maakt volgens hem duidelijk dat de houding van de politiek ten aanzien van immigratie verandert.