Limburg telt de meeste WAO'ers

Slapend_Nederland had ons via de nieuws-submit te melden:

Limburg telt naar verhouding de meeste WAO'ers van Nederland. In deze provincie werden in mei van dit jaar 8,2 uitkeringen per honderd inwoners verstrekt, terwijl het landelijk gemidelde op 6,7 ligt. De provincies Zuid-Holland en Zeeland kennen naar verhouding de minste arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: minder dan zes per honderd inwoners.

Volgens onderzoek M. Vergeer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er vooralsnog geen oorzaken aan te geven voor de verschillen tussen de provincies.

Landelijk is er overigens sprake van een daling van het aantal WAO-uitkeringen. Deze daling wordt vooral toegeschreven aan de Wet Poortwachter, waarin gesteld wordt dat werkgevers ziekten sneller moeten signaleren, waardoor mensen minder snel in de WAO terecht komen.