Thuiswerkwet verworpen door Eerste Kamer, geen recht om thuis te werken

De Eerste Kamer heeft dinsdag 26 september een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer verworpen dat regelt dat een thuiswerk- of werkplekverzoek van een werknemer hetzelfde behandeld wordt als bijvoorbeeld verzoeken over arbeidsduur en werktijden.

De Wet werken waar je wilt wilde de Wet flexibel werken wijzigen in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats.

De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van SGP, JA21, FVD, PVV, VVD, BBB en 50PLUS stemden tegen. Dat betekent dat het wetsvoorstel door een kleine meerderheid is verworpen.

Tijdens een debat op 12 september toonden de meeste fracties zich weliswaar positief over het voorstel, maar er rezen twijfels over de noodzaak van de wet. Daarnaast waren er bezwaren tegen de extra regeldruk voor werkgevers om aan de wensen van werknemers te voldoen.

Het was te verwachten dat de wet in de Eerste Kamer op meer weerstand zou stuiten, aangezien de verhoudingen daar anders liggen dan in de Tweede Kamer. De partij met de meeste zetels, de BBB, had al aangekondigd tegen de wet te stemmen.