Raad van Europa hekelt mishandeling van migranten aan de EU-grenzen

De Raad van Europa heeft opnieuw de mishandeling van migranten en de zogenaamde pushbacks aan de buitengrenzen van de EU aan de kaak gesteld.

Regeringen moeten mechanismen ontwikkelen om elke vorm van mishandeling aan de grenzen te voorkomen, zei de voorzitter van de commissie, Mitchell. Het rapport spreekt over politieagenten en leden van de kustwacht die migranten met stokken slaan, ze met vastgebonden handen in rivieren duwen of ze blootsvoets over de grens heen sturen. Sommige mensen die bescherming zochten, zouden naakt de grens naar een derde land hebben moeten oversteken. De commissie riep ook op om een einde te maken aan pushbacks, d.w.z. illegale terugkeer naar derde landen. Staten moeten inkomende migranten correct registreren om hen in staat te stellen asiel aan te vragen.

De experts baseren hun verslag op bezoeken in het afgelopen jaar, onder meer aan landen met buitengrenzen van de EU, zoals Kroatië, Italië, Polen en Griekenland.