Het Oekra´ense leger erkent Russisch succes in Bakhmut

De Oekraïense militaire leiding heeft een gedeeltelijk Russisch succes erkend in de strijd om de stad Bakhmut in het oosten van het land. "In de Bakhmut-sector zette de vijand zijn aanvallen op de stad voort, deels met succes", zei de generale staf in Kiev in haar dagelijkse situatierapport. Details over de Russische landveroveringen werden echter niet gegeven.

De Oost-Oekraïense stad heeft voor beide strijdende partijen een hoge symbolische waarde. De soldaten van de Wagner-huurlingen die daar aan Russische zijde vochten, waren in staat de stad van drie kanten te belegeren, zware verliezen te lijden, maar het lukte ze niet om de aanvoerroutes van de Oekraïners volledig af te snijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy beval alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de stad zou vallen.