Voor Beter OV: 'Toets rol verantwoordelijken dassenburchtfiasco'

Het is onaanvaardbaar dat over dassenburchten onder het spoor bij Vught al een jaar wordt overlegd zonder dat die burchten werden opgeruimd. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV. Het heeft er alle schijn van dat de betrokkenen de zaak van achter de vergadertafel te lang op zijn beloop hebben gelaten, met als gevolg dat het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel nu is stilgelegd omdat door verzakkingen de treinen niet meer veilig kunnen passeren. De rol van alle betrokkenen dient te worden geëvalueerd, aldus de reizigersclub.

Voor het verwijderen van een dassenburcht is toestemming nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De Waterschappen hebben daarvoor een generieke vergunning door het grote belang van veilige dijken en waterkeringen. Ook de veilige voortgang van het reizigers- en goederenvervoer per spoor is van groot nationaal belang. Daarom valt het niet uit te leggen dat ProRail niet zo’n generieke vergunning heeft om dassenburchten te mogen weghalen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dient nu met spoed aan ProRail toestemming te verlenen om dassenburchten op te ruimen, vindt Voor Beter OV. Daarnaast dient tot op de bodem te worden uitgezocht waarom een jaar na de ontdekking van de dassenburchten onder het spoor bij Vught deze nog steeds niet zijn opgeruimd, met als resultaat de ontwrichting van het spoorverkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland. Daarbij dienen de rollen van ProRail, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de bewindspersonen van IenW, EZ en LNV te worden onderzocht en geëvalueerd.

As noodmaatregel heeft Voor Beter OV gisteren aan NS en ProRail verzocht de Intercitydiensten tussen de Randstad en Zuid-Nederland om te leiden via Den Bosch - Tilburg (daar van rijrichting veranderen) - Eindhoven. Van NS noch van ProRail ontving Voor Beter OV een reactie op deze aanbeveling.