Pedo is boos: 'anti-discriminatiewet discrimineert pedo's'

Kent u hem nog? Norbert de Jonge, oud-bestuurslid van de verboden pedoclub 'Martijn' en secretaris van Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit? Hij heeft weer eens van zich laten horen met een duidelijke boodschap

Afgelopen week werd er in de Tweede Kamer een initiatiefwet behandeld dat het 'non-discriminatiebeginsel' in de grondwet moet uitbreiden. Op dit moment luidt artikel 1 van de grondwet: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

D66, GroenLinks en de PvdA willen dat dit wordt uitgebreid zodat discriminatie vanwege "handicap of seksuele gerichtheid" niet meer is toegestaan. De PVV en de SGP zien echter geen heil in het voorstel. Zij zijn van mening dat alle aparte categorieën geschrapt kunnen worden zodat enkel "discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan" overblijft. 

Norbert de Jonge is van mening dat met het wijzigen van de grondwet pedo's worden gediscrimineerd: "De wetgever wil dat  gelijkebehandelingswetgeving expliciet seksuele minderheden beschermt, maar wil tegelijkertijd per se pedofielen buitensluiten, en wringt zich daarvoor in juridische bochten. Het gevolg is dat de wetgever glashard pedofielen discrimineert, nota bene in wetgeving die bedoeld is om discriminatie te voorkomen."

Hij vervolgt: "Nederland discrimineert glashard mensen die kenbaar maken pedofiele gevoelens te hebben. Boris van der Ham, die als homoseksueel bij een (andere) minderheid hoort, en die voorzitter is van het Humanistisch Verbond, zou zich moeten schamen dat hij aanzet gaf om pedofielen buiten te sluiten in de Grondwet - middels "hetero- of homoseksuele", nota bene - in plaats van trots erover te tweeten afgelopen woensdag. Dit geldt voor iedereen die achter deze discriminatie staat. Het COC en Rutgers houden zich ook stil, terwijl ze weten wat er speelt."

De Jonge wil dan ook dat "de wetgever opnieuw in debat gaat over pedofilie alvorens de AWGB en Grondwet te wijzigen". Norbert: "Nú is het moment om te erkennen dat er fouten gemaakt zijn, en om die te herstellen."

Afbeelding ter illustratie (Foto: Pixabay)

Afbeelding ter illustratie (Foto: Pixabay)