De reden waarom moslims aanslagen plegen

Onvermijdelijk na een aanslag rijst de notie dat er teveel islamofobie geuit wordt door politici en bepaalde opiniemakers. Al zou de terrorist nog zo hard roepen dat hij dit heeft gedaan voor Allah en de complete Koran citeren, er blijven altijd mensen die beweren dat dit niet de “echte” reden kan zijn en dat er iets anders gevonden moet worden.

Na de aanslag in New York viel mijn oog op een artikel van Elham Khatami in ThinkProgress. Zij verweet een aantal politici en opiniemakers Islamofobie, omdat ze de conclusie trekken dat de terrorist zijn aanslag pleegde in naam van Allah. Dit is ook niet zo’n hele gekke conclusie, omdat hij een notitie achterliet waarin hij zegt banden met ISIS te hebben, en omstanders hebben hem ‘Allahu akbar!’ horen roepen.

Elham Khatami betwijfelt die banden met ISIS, maar vooral opmerkelijk is haar reactie op zijn kreet ‘Allahu akbar!’. ‘A common phrase used by Muslims and Arabic speakers of all Abrahamic faiths, meaning “God is great”.’ Dat is op zijn minst een misleiding. Joden gebruiken immers JHWH en christenen zeggen in het algemeen ‘Allahu kbir’, wat in principe hetzelfde betekent. ‘Allahu akbar’ komt echter in geen enkel arabisch christelijk gebed voor.

Daarnaast is het nogal dom om te beweren dat het hier gaat om een generieke god die groot is, maar gaat het specifiek om die ene god van de Islam. Er is geen enkele reden te vinden waarom de terrorist dit zou roepen als hij niet de god van de Islam bedoelde. De term ‘Allahu akbar’ zoals gebruikt bij een oorlogsdaad is namelijk te herleiden naar de Hadith, waar Mohammed in 628 een Joodse stad volledig uitmoordt en vernietigt.

Wat is het toch met die mensen die de redenen van een massamoordenaar niet willen geloven? Ik kwam toevallig een filmpje van een lezing van klinisch psycholoog Jordan Peterson tegen. Hij spreekt hier over hetzelfde fenomeen dat optrad bij de Columbine schoolschutters. Ondanks dat deze schutters hun redenen uitgebreid openbaar maakten, wilden mensen dit niet geloven en zijn er serieus nog mensen die geloven dat dit komt door buitensluiting en pestgedrag tegenover de schutters. Ondanks dat een ervan helemaal niet gepest werd en een uitgebreide vriendengroep had. Daarnaast zouden ze in korte tijd van die school af zijn, samen met dat vermeende pestgedrag.

In mijn opzicht gaat het hier om twee redenen. Ten eerste gaat het om een gebrek aan verbeeldingskracht. Sommigen kunnen het zich simpelweg niet voorstellen dat er iemand is die voor zijn geloof onschuldigen wil vermoorden. Ze kunnen niet geloven dat er mensen bestaan die zo slecht zijn dat ze bereid zijn om een massamoord te plegen om enkel de wereld te zien branden.

Ten tweede gaat het om het ontkennen van onmacht. Het radicaliseren van moslims kan door ons moeilijk verholpen worden, als de interpretatie van sommige teksten in de Koran duidelijk het vermoorden van ongelovigen propageren. Maar gezien er zoveel moslims niet radicaliseren, moet er dus wel een andere reden zijn waardoor dat gebeurt. Misschien hadden ze dan een slechte jeugd of is vermeende islamofobie de reden dat deze jongeren radicaliseren, of hadden wij ze een huis aan moeten bieden. Een uitkering, of volledige ruimte voor de sharia.

Als wij immers erkennen dat de radicalisering door de Islam zelf komt, dan kunnen wij non-moslims hier immers niks aan doen. Geen gevoel is zo beroerd als het gevoel van onmacht.

Wij mensen zijn van nature geen goedaardige wezens. De meesten zijn op zijn hoogst moreel neutraal, maar er zijn er ook een hoop die ronduit slecht zijn. Die niet geven om het leven van anderen, zolang zij maar in de hemel komen, ook al moeten ze daar onschuldigen voor vermoorden.

Bronvermelding:
Artikel Elham Khamani
Filmpje Jordan Peterson