GeenStijl is ook vrijheid van meningsuiting

Recentelijk riep Rosanne Hertzberger adverteerders op om niet meer te adverteren op GeenStijl, want GeenStijl deugt niet. Volgens haar is het seksistisch en zijn vooral de reacties onder niveau. Hierom zouden de adverteerders niet meer op Dumpert of GeenStijl moeten adverteren. Normaal zou ik hier niet wakker van liggen, maar de oproep heeft nogal wat gevolgen gekregen.

De oproep tot boycot valt immers gewoon onder vrijheid van meningsuiting, net zoals infantiele jij-bakken. Ik wil dus niemand dat recht ontnemen. Ik denk wel dat het oproepen tot een boycot van adverteerders een zwaktebod is. Blijkbaar heb je niet de mentale capaciteit om die jij-bakken en vuige taal links te laten liggen of eropin te gaan, maar moet je hun broodwinning dan maar afpakken. Dat is niet volwassener dan de taal en de reaguursels die op GeenStijl staan, maar zelfs mogelijk nog infantieler.

Wat mij echter wel verbaasde en mij tegen de haren in streek, was de reactie van de ministers Bussemaker en Schulz. Zij behoren tot het kabinet en maken vooralsnog de dienst uit in dit land. Zij behoren tot de regering en de regering hoort de vrijheid van haar inwoners te garanderen. De advertenties zijn de broodwinning van GeenStijl en maken het mogelijk dat zij hun stukjes kunnen schrijven. Als een willekeurige columnist oproept tot een boycot maakt dat niet zoveel uit voor de vrijheid van meningsuiting, maar als de regering dat zelf doet wél. Door als minister op te roepen tot een boycot, maak je duidelijk dat je niet zoveel op hebt met de vrijheid van meningsuiting. Wat is het volgende? Een verbod? Als minister heb je een verantwoordelijkheid en kan je dus niet oproepen tot een boycot.

Door veel mensen, ook in de reacties op FOK!, wordt gezegd dat de stukjes van GeenStijl niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Als dat zo is, klaag ze dan aan. Als je denkt dat de stukjes van GeenStijl niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen, dan kan een rechter daarover uitsluiting geven. De oproep tot boycot op basis van het schenden van de VVMU-regels is nu ironisch genoeg ongefundeerd. Daarnaast is de vrijheid van meningsuiting ontzettend belangrijk in een democratie. En onder die vrijheid van meningsuiting vallen ook onaardige stukjes.

Ten eerste is het de basis van de democratische rechtsstaat. In een democratie gaat men ervan uit dat het volk zichzelf regeert. Mensen informeren zichzelf en maken zodoende een geïnformeerde keuze. Als niet alle informatie en meningen aanwezig zijn, kan er nooit sprake zijn van een geïnformeerde keuze. Door de vrijheid van meningsuiting te beperken, zaagt men aan de stoelen van de democratie.

Ten tweede krijgt de overheid teveel macht als de vrijheid van meningsuiting ingeperkt is. Veel voorstanders van de inperking praten dan over seksisme en "mensen pijn doen en beschadigen". Op basis van wetgeving willen ze dit verbieden. Dit is een glijdende schaal. Als die regels erdoorheen komen, dan kunnen die vervolgens ook gebruikt worden om columnisten die kritisch zijn op de overheid aan te pakken. Blijkbaar gaan ze er vanuit dat dit niet gebeurt. En dat kan prima zo zijn voor de huidige overheid of een toekomstige, maar er kan ook een regering komen die wel die regels gaan misbruiken. Gezien het gaat om vage termen met een brede interpretatie, zal er nooit wetgeving kunnen komen die dit misbruik kan voorkomen.

In het geval dat je daar sceptisch over bent, dat is je goed recht. Ik wil je dan enkel wijzen op Erdogan. Op basis van wetten die er volstrekt normaal uitzien, worden daar journalisten opgepakt en de oppositie monddood gemaakt. Wetten tegen laster hebben wij hier immers ook. Op basis daarvan worden die journalisten opgepakt. Ook onder dekmantel van een anti-terrorisme wet wordt de onafhankelijke pers aangepakt. Hoe zou een wet die de goede smaak in meningsuiting wil bewerkstelligen dan uitpakken?

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, welke onder druk staat. Als je iets leest waardoor je je beledigd voelt en je eerste neiging is om dit te willen verbieden, dan heb je niet in de gaten dat diezelfde vrijheid van meningsuiting ervoor zorgt dat je zelf ook een mening mag hebben en mag uiten. Het zou je eerste neiging moeten zijn om deze meningen tegen te gaan door middel van debat en te laten zien waarom ze dan zo slecht zijn. Daar heb je recht op.