Gender en identiteit

De laatste tijd worden we steeds meer geconfronteerd met mensen die problemen hebben met hun genderidentiteit. Zoals het een tolerante maatschappij betaamt wordt er meer en meer gehoor gegeven aan oproepen tot veranderingen die het deze mensen gemakkelijker maken. De NS vervangt het “dames en heren” voor “beste reizigers” en ook de gemeente Amsterdam gaat de aanspreekvormen veranderen. Dit is waanzin.

Iedereen is man of vrouw, hoe je het nou wendt of keert. De enige uitzondering hierop zijn de intersekse personen, maar dit is slechts een gering aantal en zij gaan meestal eveneens als volledig man of volledig vrouw door het leven. Ook transgenders lijken niet bedoeld met de nieuwe aanspreekvormen. Zij doen immers juist hun best om het andere geslacht te worden. Het lijkt mij voor hun juist een compliment om met het geslacht van hun voorkeur aangesproken te worden.

Wie is de rest dan? De intersectionele feministen op Tumblr? Biologisch gezien bestaat er immers geen derde geslacht en ben je genetisch man, dan wel vrouw. Je kan het niet eens zijn met de geslachtsrollen, maar daar hoef je geen biologische termen voor te veranderen. We hebben de eerste twee golven feminisme achter ons, waarmee vrouwen individueel gezien dezelfde rechten hebben gekregen als mannen. Het probleem ligt dus niet bij de hoeveelheid geslachten, maar bij de identiteit die de maatschappij hieraan geeft.

Het gaat primair om hokjesdenken. Als je met mannelijke chromosomen bent geboren en je voelt je niet masculien, dan kan je dus geen echte man zijn. Hetzelfde geldt voor mensen met vrouwelijke hormonen die zich niet vrouwelijk genoeg voelen. Dit is dus de waanzin waarover ik sprak. In plaats van vrij je eigen identiteit te beleven, maak je een nieuw hokje en noemt dat bijvoorbeeld “magigender”, omdat je als man soms vrouwelijke trekjes hebt. De maatschappij je zelfverzonnen geslacht opdringen, zonder te accepteren dat je gewoon een individu bent. Op een gegeven moment heb je dan een wereld met iedereen een eigen gender, omdat iedereen simpelweg een unieke identiteit heeft.

Je geslacht wordt bepaald door je chromosomen, daar valt simpelweg niks aan te doen. Het is aan jou hoe je dat voor jezelf beleeft. Je bent niet verplicht om Nivea for men te kopen als je man bent en het is ook niet verboden om te haken of te breien. Je hebt hier echter geen zelfverzonnen geslacht voor nodig en zeker geen eigen voornaamwoord die de hele maatschappij speciaal voor jou moet onthouden. Nee, ik ga jou niet aanspreken met xer of hen als jij je niet identificeert met de maatschappelijke invulling van je geslacht.