Mohammed is geen pedofiel

Onlangs werd een Oostenrijkse vrouw veroordeeld door het Europees Hof voor Rechten van de Mens wegens het feit dat zij gezegd had dat Mohammed een pedofiel was omdat hij een sexuele relatie had met een meisje van 9 jaar oud. De vrouw beriep zich op de vrijheid van meningsuiting, maar volgens het Hof was dat niet van toepassing omdat zij "de geest van verdraagzaamheid" schendde. Belachelijk en verbijsterend.

Wat houdt die "verdraagzaamheid" van het Hof in? Want hierbij is een definitie daarvan wel erg hard nodig. Volgens Paul Cliteur in zijn boek "Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders" is het begrip verdraagzaamheid aan deflatie onderhevig. Volgens hem is de definitie van verdraagzaamheid van oudsher het "verdragen van meningen waarmee men het niet eens is, maar die toch als meningen moeten worden gedoogd". In die zin kan je niemand veroordelen voor het beledigen van Mohammed in naam van verdraagzaamheid, want dat zorgt er niet voor dat je moslims verhindert hun mening over Mohammed te uiten. Het ergens mee oneens zijn, betekent expliciet niet dat je onverdraagzaam bent.

De vraag of Mohammed al dan niet een pedofiel was doet er in dit geval niet toe, maar het Hof geeft hier toch antwoord op. Volgens het Hof is Mohammed geen pedofiel, want hij had een relatie met Aisha tot zijn dood en Aisha was toen meerderjarig. Terecht merkt dan het weblog Geenstijl hierbij op dat Dutroux dan ook geen pedofiel genoemd kan worden, want die had ook seks met zijn meerderjarige vrouw.

Maar waar waren de andere grote media? Geenstijl dus, en ook het AD en Elsevier hadden een bericht en het werd ook gedeeld onder onze moslimbroeders bij De Jonge Turken, maar niets te vinden bij de NOS of andere grote media. Gaat vrijheid van meningsuiting hun ineens niks meer aan? Waar is de ophef over het inperken van onze vrijheden? Deze uitspraak schept immers een enorm precedent!

Deze uitspraak zorgt ervoor dat wij in Nederland onze uitspraken ook moeten afwegen tegen het provocerend kwetsen van heiligen van gelovigen, maar hier is helemaal geen definitie van. En het Hof is hier ook nog eens heel inconsistent in. In 2012 oordeelde zij immers dat het verkopen van shirts met afbeeldingen van een halfontkleede Jezus met tattoo's en Maria wel binnen de vrijheid van meningsuiting vallen. Hierbij oordeelde het Hof dat "gelovigen die de vrijheid van religie genieten, zich redelijkerwijs niet kunnen vrijwaren van alle kritiek", iets dat natuurlijk veel meer in de verwachting ligt en een terechte uitspraak is.

Veel succes met het uitzoeken of de volgende zin die je uit gaat spreken wellicht gelovigen van een willekeurige religie kwetst, want voor je het weet heb je een regel overtreden die uitblinkt in vaagheid en die erg arbitrair wordt toegepast!