Hoe moet het CDA verder nu de boeren op BBB hebben gestemd?

Het CDA heeft fors stemmen verloren bij de Provinciale Statenverkiezingen en is van mening dat door de winst van BBB het kabinet niet kan vasthouden aan het ingezette stikstofbeleid. Moet het CDA uit het kabinet stappen om hun gezicht te redden of is het opstappen van Wopke Hoekstra voldoende, hoe nu verder? 

Wopke Hoekstra (Beeld João Filipe Aguiar / Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Wopke Hoekstra (Beeld: Joao Filipe Aguiar / Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Dinsdag heeft het CDA fractieberaad. De top van de partij praat dan verder met de regionale voorzitters. Vrijdag vond al een digitaal crisisoverleg plaats waarbij de woede en de teleurstelling groot was, volgens betrokkenen. 

Vrijdag zeiden CDA-ministers dat het kabinet na de enorme winst van de BBB niet meer door kan op de ingeslagen weg met het stikstofbeleid. Het kabinet hamert tot nu toe op een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 en sluit hiervoor het gedwongen uitkopen van veehouderijen niet uit.

Op het ministerie van Landbouw is het nadenken over het toekomstig stikstofbeleid al begonnen, maar premier Rutte wilde vrijdag nog niet zeggen wat dat in praktijk kan betekenen. "Mocht het CDA in de coalitie op dat vlak niets bereiken, dan moet je je serieus afvragen wat we nog in dit kabinet doen", aldus een CDA'er. 

Meerderen wijzen erop dat het vasthouden aan het jaar 2030 en het vasthouden aan gedwongen uitkoop breekpunten moeten zijn voor het CDA. Veel CDA'ers spreken van een bestaanscrisis, met een ontbrekende regie vanuit het partijbestuur en de partijtop. 

De afgelopen jaren verschenen verschillende stukken van het CDA over de te varen koers van de partij, waarin wordt gepleit voor de aanpak van ongelijkheid en het terugkeren van voorzieningen op het platteland. Met die inhoud is weinig mis, volgens een CDA'er, maar het wordt lastig als een CDA-kiezer door de huidige coalitie een heel ander beleid voor hun kiezen krijgt.

1068 stemmen , laatste: 07-04-2023, 01:11