Kilometerheffing vanaf 2030, ook in buitenland gereden kilometers

In 2030 wordt een kilometerheffing ingevoerd voor alle automobilisten, onafhankelijk van tijd, locatie en het type auto. Dit bevestigen bronnen voorafgaand aan een ministerraad waarin het plan besproken wordt. Elektrische auto's, die momenteel geen brandstofaccijns betalen, zullen ook bijdragen aan de kosten van het weggebruik.

De uitvoering van het plan kent echter enkele uitdagingen, zoals het registreren en bijhouden van de gereden kilometers. Men overweegt de kilometerstand van auto's vast te leggen tijdens de APK, maar er zijn ook alternatieve methoden in overweging, zoals een apparaat in de auto of een smartphone. Hierbij kan echter de privacy van automobilisten een punt van zorg zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen spitsuren en rustigere tijden of tussen snelwegen en andere wegen.

De opbrengst van de nieuwe heffing moet gelijk zijn aan die van de huidige wegenbelasting. Mensen die veel rijden, zullen meer betalen, terwijl mensen die minder kilometers maken, goedkoper uit zijn. Buitenlandse kilometers worden ook meegeteld, waardoor autovakanties naar landen als Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk en Zwitserland duurder worden.

Het kabinet streeft naar de invoering van een 'Betalen naar Gebruik'-systeem voor alle automobiliteit in 2030. De coalitie heeft afgesproken om dit systeem tijdens deze kabinetsperiode voor te bereiden en de wetgeving hiervoor vast te stellen. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en zal de bestaande toltrajecten, zoals de Westerscheldetunnel en de Kiltunnel, vervangen.