7000 jaar oud massagraf vol onthoofde skeletten gevonden

Een bijzondere vondst in Slowakije: nabij het westelijke Vrable, zo'n 170 kilometer ten oosten van Wenen, is een massagraf ontdekt met daarin de overblijfselen van zeker 35 mensen.

Het is bepaald geen recent graf, vermoedelijk zijn de resten een ruime 7000 jaar oud. In het steentijddorpje nabij het huidige Vrable stonden destijds zo'n vijftig tot zeventig woningen, grofweg van 5250 tot 4950 jaar voor Christus.

Het lugubere aan de vondst is dat vrijwel alle mensen onthoofd zijn, alvorens ze in de greppel werden gegooid. Het aantal gevonden schedels bleef behoorlijk beperkt: één kinderschedel, zo vertelt antropoloog Zuzana Hukelova van de Slowaakse Wetenschapsacademie.

Waarom de mensen op deze manier in het graf eindigden is een hoofdvraag in het onderzoek. Mogelijk speelde een epidemie een rol, maar gezien de grote hoeveelheid kinderen zou het ook om een ceremonie kunnen gaan, waarin ze mogelijk werden geoffeerd.

Een kleine aanwijzing kan zijn dat er in de laatste periode van het dorp een gracht en een omheining omheen werd gebouwd, iets wat in beschavingen over de hele wereld door de millenia heen doorgaans op hetzelfde duidt: onrust.