'KM-heffing niet laten bepalen door ANWB'

Minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) moet het doorvoeren van de kilometerheffing niet laten afhangen van een ledenraadpleging van de ANWB. Dat vindt de helft van de Nederlanders, concludeert opiniepeiler Maurice de Hond.

Een minderheid van 45 procent zou achter de benadering van Eurlings staan. De minister kreeg eerder deze week onder meer kritiek van coalitiepartner ChristenUnie. Met zijn besluit zou hij het coalitieakkoord ondergeschikt maken aan de ledenraadpleging van de ANWB.

Eurlings besloot dat omdat hij naar eigen zeggen voldoende draagvlak voor het voorstel wil hebben. De ANWB heeft geen standpunt ingenomen en laat het aan de leden over. Die kunnen via internet aangeven in hoeverre en waarom zij voor of tegen zijn.

Van alle Nederlanders is volgens De Hond 42 procent voor en 43 procent tegen. Van de ANWB-leden is 44 procent voor en 56 procent tegen. Van de leden geeft 37 procent aan mee te doen aan de ledenraadpleging. In het echt valt dat volgens De Hond lager uit, omdat het invullen van de raadpleging ingewikkelder is dan wordt gedacht.

De Hond zelf is overigens tegen de werkwijze van Eurlings. Hij wijst erop dat de ANWB-ledenraadpleging niet representatief is. Vooral automobilisten die veel rijden zijn lid van de ANWB. Aangezien zij zwaarder door de heffing worden getroffen is er ook een grotere kans dat zij tegen zijn. Daarbij is de kans dat tegenstemmers de raadpleging invullen groter.

Als het draagvlak voor een politiek besluit wordt onderzocht, moet daar volgens hem goed over worden nagedacht. Ook zou alles in het werk moeten worden gesteld om representativiteit te bereiken.

Submitter:  Bron: Novum