Links of rechts?

Ik heb het over wandelen, en dan met name buiten de bebouwde kom, waar vaak geen voetpaden aanwezig zijn, maar slechts fietspaden, of louter (smalle) dijken waar je als voetganger ‘gewoon’ mag wandelen, maar waar het gemotoriseerd verkeer heel dicht langs je heen raast.

Tot 1991 was in de wegenverkeerswet opgenomen dat je als wandelaar in zo’n geval links moet houden. In 1991 is deze regel geschrapt, vraag me niet waarom. Volgens deze regels moeten voetgangers waar mogelijk op de stoep of een voetpad lopen. Is er geen stoep of voetpad, dan mogen zij het fietspad gebruiken. Is dit er ook niet, dan moeten voetgangers in de berm lopen, of aan de uiterste zijkant van de rijbaan.  Sinds 1991 mag je dus zelf kiezen aan welke kant van de weg je loopt.

Als je als wandelaar links houdt en dus tegen het verkeer in loopt, heb je veel meer overzicht, kunt makkelijk anticiperen op het tegemoetkomende verkeer door tijdig aan de kant te gaan en/of even stil te houden in de berm tot ze gepasseerd zijn. Als je rechts loopt, dus met het verkeer mee, zie je niet wat er achter aan je komt, kunt hier niet tijdig voor opzij gaan en de kans bestaat dat je van je sokken wordt gereden. Zeker met de huidige technologie waarbij veel mensen met oordopjes in wandelen (of fietsen) en elektrische auto’s, scooters en fietsen die je amper aan hoort komen is dat levensgevaarlijk als je het mij vraagt. Het is voor mij zelfs reden om pertinent te weigeren muziek te luisteren als ik aan het wandelen ben.

Zelf ben ik van ’79, de regel links lopen zit er bij mij dus ingebakken. Ik loop hoe dan ook links, tenzij ik een bocht naar links moet maken waarbij ik geen overzicht heb, dan steek ik tijdig over zodat ik de buitenbocht kan nemen. Zelfs al ligt het voetpad aan de rechterkant van de weg, zal ik links lopen op dat voetpad. De stelling in dit artikel van Wandelmagazine dat het voor veel mensen onnatuurlijk voelt om tegen het verkeer in te lopen gaat voor mij dan ook niet op. Ik loop instinctief aan de kant waar ik het meeste overzicht heb en waar ik het beste kan anticiperen op mijn medeweggebruikers. Links dus, tenzij de bocht naar links gaat en ik rechts meer overzicht heb in de bocht.