Tata Steel wil van cameratoezicht op rookwolken af, start kort geding

Tata Steel sleept de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor de rechter in een poging cameratoezicht op hun staalfabriek te verbieden. Het cameratoezicht is door Tata Steel tevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De omgevingsdienst heeft camera's geïnstalleerd om schadelijke rookwolken te registreren, waarvan een opvallend donkere wolk kan duiden op de uitstoot van gevaarlijke stoffen. De staalproducent beweert nu dat de privacy van hun medewerkers in gevaar is. 

De omgevingsdienst stelt echt dat de camera's op 450 meter afstand van de fabriek geplaatst zijn en gericht zijn op de lucht, met de onderkant van het beeld afgeschermd door een zwart blok, waardoor medewerkers in het geheel niet in beeld zouden komen.

Tata Steel beweert bereid te zijn mee te werken, mits het toezicht voldoet aan de wet- en regelgeving. Het bedrijf voegt eraan toe dat medewerkers hun werk goed en veilig moeten kunnen uitvoeren zonder zich zorgen te maken over het cameratoezicht.

Het kort geding staat gepland voor 21 april.