Kamer: “Verruim Backpayregeling naar weduwen”

Het kabinet moet onderzoeken of weduwen van Nederlandse ambtenaren en militairen moeten worden gecompenseerd voor het niet-betalen van salarissen tijdens de Japanse bezetting. De voltallige Tweede Kamer heeft het kabinet daartoe middels een motie opgeroepen.

De oproep is bijzonder, omdat betrokkenen de regering al tientallen jaren vragen hun achterstallige salarissen en soldij uit te betalen. Nederland wil dat niet en meent dat de schuld bij gewezen vijand Indonesië zou liggen. Daarmee is Nederland het enige land ter wereld dat, over de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog, nooit loon heeft betaald aan een deel van haar ambtenaren en militairen. De opstelling van de Nederlandse regering ligt binnen Indisch Nederland zeer gevoelig, te meer nu voor Indonesische slachtoffers van Nederlands militair optreden wel alles uit de kast lijkt te worden getrokken. Daardoor lijkt sprake van meten met twee maten.

Om enigszins tegemoet te komen aan de kritiek kwam de regering in 2015 met de Uitkeringsregeling Backpay, waarmee op “morele gronden” aan toen nog levende Nederlandse ambtenaren en militairen een symbolische uitkering werd toegekend. Weduwen en kinderen werden uitgesloten. De Kamer wil dat nu anders. “Dit blijft een heel pijnlijke bladzijde in onze geschiedenis. Ik wil de staatssecretaris vragen of het niet mogelijk is om dat onrecht uit het verleden toch enigszins verder te herstellen door alsnog een tegemoetkoming te geven aan de nog levende weduwen van ambtenaren of militairen” aldus initiatiefnemer Henk van Gerven (SP). Het vormt een kleine doorbraak zo vlak voor de verkiezingen.