Rijkswaterstaat onderzoekt tunnel naar Ameland

De bereikbaarheid van Ameland is al lange tijd een probleem. Door een dichtslibbende vaargeul vaart de veerboot naar het eiland vaak met veel vertraging en het zorgt voor een beperkte capaciteit voor de overvaarten.

In een zoektocht naar een definitieve oplossing heeft Rijkswaterstaat nu drie mogelijke scenario's voor de verbinding met Ameland gekozen. De drie oplossingen zijn de meest realistische opties op de lange termijn (2030). Opmerkelijk genoeg is een tunnel één van de opties.

Een tunnel van het vaste land naar Ameland zou voor treinen of auto's aangelegd worden. Voordeel van deze optie is dat de Waddenzee niet meer verstoord wordt. Ook is er zo zekerheid over de frequentie waarop auto's en vracht overgezet kan worden.

Optie twee is volgens Rijkswaterstaat het verplaatsen van de veerdam op het vasteland van Holwerd naar het iets verderop gelegen Ferwert. De Waddenzee is daar dieper en daardoor is het onderhoud van de vaargeul aanmerkelijk goedkoper dan de huidige route vanaf Holwerd. Een verplaatsing naar Ferwert houdt echter ook in dat een lichtere boot ten alle tijde passagiers over kan zetten maar dat vracht- en autoverkeer afhankelijk blijft van de getijdenstroom. Dus er kan alleen bij hoogwater gevaren worden en mogelijk moet ook de aanlegplaats op het eiland verplaatst worden.

De laatste optie is handhaving van de huidige verbinding tussen Holwerd en Nes (op Ameland). Dit brengt echter hoge kosten mee voor het uitbaggeren van de vaargeul. De kosten voor het bevaarbaar houden van deze route zijn vele miljoenen per jaar. Ook bij deze optie zal het overzetten van vracht- en autoverkeer alleen bij hoogwater mogelijk zijn.

Rijkswaterstaat verwacht eind van dit jaar de eerste onderzoeksresultaten te ontvangen zodat de minister volgend jaar een beslissing kan nemen over een vervolgonderzoek. Een definitief besluit zal omstreeks 2024 genomen worden zo is de bedoeling.

Rijkswaterstaat onderzoekt tunnel naar Ameland (WikiCommons/Spinal83)
Rijkswaterstaat onderzoekt tunnel naar Ameland (WikiCommons/Spinal83)