FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van donderdag 22 december 2022

Agent vervolgd voor dood door schuld

Een medewerker van het politiearrestatieteam wordt vervolgd voor dood door schuld van een 27-jarige Waalwijker tijdens diens aanhouding. Dit heeft het openbaar ministerie (OM) besloten.

Een politiemedewerker van het arrestatieteam heeft tijdens de aanhouding van een verdachte van een strafbaar feit op 17 maart 2022 in Waalwijk niet gehandeld volgens de getrainde procedure voor vuurwapengebruik. Hierdoor is onbedoeld zijn wapen afgegaan waardoor de 27-jarige Waalwijker is geraakt en komen te overlijden.

Dit blijkt uit onderzoek dat de Rijksrecherche in opdracht van de hoofdofficier van justitie van Zeeland-West-Brabant heeft uitgevoerd. Inmiddels is het einddossier van de Rijksrecherche door de zaaksofficier van justitie bestudeerd. Hieruit is de conclusie getrokken dat de politiemedewerker bij het aanleggen van een vuurlijn op de aan te houden verdachte zijn trekkervinger niet op de slede heeft gehouden, zoals aangeleerd in de training.

Blauwe Kamer
Het openbaar ministerie oordeelde dat de politiemedewerker, door een dergelijke afwijking van de getrainde procedure voor vuurwapengebruik, een aanmerkelijk verwijt kan worden gemaakt en dat de medewerker daarom vervolgd dient te worden voor ‘dood door schuld’.

De medewerker wordt daarom vervolgd en is van die beslissing inmiddels op de hoogte gebracht. De zaak wordt aangedragen bij de Blauwe Kamer van de rechtbank Midden-Nederland.

Twee Syrische broers opgepakt op verdenking voorbereiden terroristisch misdrijf

De politie heeft woensdagavond in Stein twee Syrische broers van 20 en 22 jaar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid stelde een strafrechtelijk onderzoek in naar de broers, nadat de AIVD deze week informatie over hen beschikbaar stelde aan het Openbaar Ministerie.

Bij de aanhoudingen en daarop volgende doorzoeking van de woning van de verdachten zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. De twee verdachten worden verhoord en zitten in alle beperkingen. Zij mogen alleen met hun advocaat contact hebben.

Wetsvoorstel maakt verbod mogelijk op partijen die democratie ondermijnen

Politieke partijen die onze democratie ondermijnen of willen afschaffen, moeten om die reden verboden kunnen worden door de rechter. En partijen moeten openheid geven over hun financiën, interne organisatie en hoe ze adverteren. Deze voornemens staan in een wetsvoorstel van minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dat vandaag in consultatie gaat. Ook kunnen politieke partijen in gemeentes, waterschappen en provincies drie jaar lang aanspraak maken op subsidies van in totaal ruim 25 miljoen euro.

De beoogde Wet op de politieke partijen (Wpp) bundelt de bestaande regels voor politieke partijen en breidt ze uit. De wet volgt op de eindrapporten van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen (commissie-Veling) en de Staatscommissie parlementair stelsel (commissie-Remkes).

Mogelijkheid tot partijverbod
Hanke Bruins Slot: “In onze democratie heb je door te stemmen invloed op wat er in jouw gemeente, provincie of land gebeurt. Je stemt op de partij die jouw belangen het best behartigt, en partijen zijn daarom van cruciaal belang. We moeten onze partijen en daarmee onze democratie beschermen. De partijen die met onze stem ook ons vertrouwen krijgen, mogen tegelijkertijd nooit onze democratie in gevaar brengen. Daarom bevat dit wetsvoorstel een mogelijkheid tot partijverbod, dat de rechter als laatste redmiddel kan opleggen als partijen de democratie kapot willen maken. Ook moeten politieke partijen openheid geven aan hun kiezers: bijvoorbeeld over hun financiën, over hoe ze hun lijsttrekker kiezen en over hoe ze adverteren.”

Momenteel kan de rechter een politieke partij alleen verbieden als een partij handelt in strijd met de openbare orde – een brede definitie die niet geldt voor politieke partijen specifiek, maar voor elke vereniging of stichting. In plaats daarvan maakt de Wpp het mogelijk dat een partij verboden kan worden wanneer de partij de democratische rechtsstaat wil ondermijnen of afschaffen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer een partij de onafhankelijkheid van de rechtspraak ongedaan wil maken.

Partijen moeten daarnaast duidelijkheid geven over hoe ze kandidatenlijsten samenstellen, en hoe het partijbestuur wordt verkozen. Ook worden politieke partijen verplicht openheid te geven over advertenties die zij laten plaatsen of verspreiden. Zo moet duidelijk zijn wie betaald heeft, hoeveel, en of de advertentie gericht is op een bepaald publiek.

Steun voor politieke partijen op elk bestuurlijk niveau
Hanke Bruins Slot: “De afgelopen jaren hebben gemeenten, waterschappen en provincies er steeds meer taken bijgekregen. Ik wil met dit wetsvoorstel daarom ook voor het eerst politieke partijen die op dat niveau actief zijn subsidiëren. Zij kunnen daarmee beter hun controlerende taak uitvoeren. Tegelijkertijd vraagt dit wetsvoorstel ook hen om open te zijn richting hun kiezers, onder andere over wie geld aan hen doneert. Dat maakt de democratie weerbaarder.”

Met een subsidieregeling gaat er voor een periode van drie jaar ruim €25 miljoen naar politieke partijen in gemeente, waterschap en provincie, en naar afdelingen van partijen die daar actief zijn. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Dit maakt partijen minder afhankelijk van giften. Daaraan gekoppeld komen er in de Wpp ook voor deze politieke partijen regels: zo moeten ze open zijn over hun financiën, hun schulden en donaties die ze ontvangen. Zij moeten deze gegevens publiceren op hun eigen website. De subsidieregeling wordt na de periode van drie jaar geëvalueerd om te bepalen hoe de regeling precies een vervolg krijgt.

Reageren op het wetsvoorstel
Belanghebbenden kunnen op het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen reageren via www.internetconsultatie.nl. De consultatie duurt van tot 22 december 2022 tot 22 maart 2023.

NVWA neemt honden in bewaring bij Brabantse hondenfokker

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op donderdag 22 december bij een hondenfokker in Brabant rond de 30 honden in bewaring genomen. Tijdens een herinspectie bleek, na eerder opgelegde maatregelen, dat er bij deze honden de nodige zorg werd onthouden. De honden die in bewaring zijn genomen worden opgevangen op een adres waar zij de juiste zorg krijgen.

Aanleiding voor deze herinspectie is een controle op aan de fokker opgelegde maatregelen tijdens een eerdere inspectie dit jaar in verband met overtredingen van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. De NVWA heeft de situatie bij deze fokker nauwlettend in de gaten gehouden.

Weinig verbetering
NVWA-inspecteurs constateerden dat de fokker niet heeft gezorgd voor vereiste verbeteringen in de periode die hem daarvoor gegeven was. Tijdens de herinspectie van vandaag heeft de NVWA een herhaling van overtredingen geconstateerd en hier ook op gehandhaafd.

Zo zaten er te veel honden in een hok, waren er honden met gebitsproblemen en vervuilde honden. De honden die onmiddellijk (medische) zorg nodig hebben, die de houder op dit moment niet biedt, zijn in bewaring genomen. De NVWA vervolgt het handhavingstraject ten aanzien van deze fokker.

19 jaar en 6 maanden gevangenisstraf na moord in Landgraaf, vrijspraak voor medeverdachte

Een 41-jarige vrouw is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar en 6 maanden na het medeplegen van de moord op haar man. Een 53-jarige man is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord. De rechtbank Limburg veroordeelde hen eerder tot respectievelijk 19,5 jaar en 40 maanden gevangenisstraf. De 20-jarige dochter van de vrouw is opnieuw vrijgesproken van meineed.

Op 31 mei 2017 is een 39-jarige man – de echtgenoot van de vrouw – met voorbedachten rade en op brute wijze in hun woning om het leven gebracht. Hij was met tape vastgebonden op een stoel en had naast steekwonden in zijn borst ernstig hoofdletsel. Onderzoek wees uit dat het slachtoffer nauwelijks afweerletsel had. Daaruit leidt het hof af dat hij zich niet tegen het geweld heeft kunnen verdedigen en dat hij voorafgaand aan zijn dood flink heeft moeten lijden.

Moordcomplot
De echtgenote van de man is geraffineerd te werk gegaan om het moordcomplot op te zetten. Zo heeft ze gesprekken aangeknoopt met twee mannen, één van hen had een telefoonwinkel. Ze heeft de mannen leugens verteld om hen te overtuigen dat zij en hun kinderen door hem slecht werden behandeld en een geldbedrag in het vooruitzicht gesteld om haar echtgenoot om het leven te brengen. Daarnaast heeft zij de keus gemaakt om het plan in hun woning te laten uitvoeren, terwijl hun 3 kinderen ook thuis waren.

In strafmatigende zin heeft het hof bij het bepalen van de straf haar verleden, (culturele) achtergrond en huiselijke situatie waarin ze zich bevond meegewogen. Het hof komt uiteindelijk tot dezelfde straf als de rechtbank Limburg en legt haar een celstraf van 19 jaar en 6 maanden op. Ze moet ook ruim 58.000 euro schadevergoeding betalen aan haar kinderen.

Alsnog vrijspraak voor medeverdachte
De winkeleigenaar ging in hoger beroep tegen de celstraf van 40 maanden die rechtbank Limburg had opgelegd. Hij wordt door het gerechtshof vrijgesproken: weliswaar heeft hij de vrouw en de derde medeverdachte met elkaar in contact gebracht en hebben de vrouw en die derde medeverdachte telefoons uit zijn winkel gebruikt, maar er is geen blijk van betrokkenheid bij de concrete planvoering om het slachtoffer om het leven te brengen. De gesprekken daarover zijn buiten hem om gevoerd.

De derde medeverdachte en vierde medeverdachte werden eerder onherroepelijk veroordeeld tot respectievelijk 17 jaar en 6 maanden en 21 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Staatssecretaris mag Nederlanderschap van Rwandese man niet zonder verder onderzoek intrekken

De rechtbank oordeelt dat de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid het Nederlanderschap van een man uit de gemeente Rheden niet zonder nader onderzoek mocht intrekken. De staatssecretaris trok de nationaliteit van de man in, omdat er volgens hem ernstige redenen waren om te veronderstellen dat hij betrokken was bij het plegen van ernstige misdrijven tijdens de Rwandese genocide in 1994. Volgens de rechtbank is de intrekking van de Nederlandse nationaliteit van de man onzorgvuldig geweest. De staatssecretaris had zich daarbij niet mogen baseren op informatie van de Minister van Buitenlandse Zaken, omdat concrete aanknopingspunten bestaan voor twijfel aan de juistheid van die informatie.

De man kwam oorspronkelijk uit Rwanda en verkreeg in 2006 de Nederlandse nationaliteit. In 2018 startte de staatssecretaris een procedure om de verlening van de Nederlandse nationaliteit ongedaan te maken. Uit informatie van de minister van Buitenlandse Zaken, neergelegd in een zogenoemd ‘individueel ambtsbericht’, volgde volgens de staatssecretaris dat er ernstige redenen waren om te veronderstellen dat de man betrokken was bij de Rwandese genocide. Hij zou zich toen schuldig hebben gemaakt aan zeer ernstige misdrijven. De staatssecretaris trok vervolgens zijn Nederlanderschap in.

Individueel ambtsbericht
Een individueel ambtsbericht is een deskundigenadvies van de minister van Buitenlandse Zaken aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Informatie die ten grondslag ligt aan zo'n ambtsbericht kan door betrokkenen zelf niet worden ingezien, omdat een individueel ambtsbericht vaak is gebaseerd op verklaringen van anonieme bronnen. Dit is nodig om de veiligheid van de bronnen te waarborgen. In dit geval gaven zowel de man als de staatssecretaris toestemming aan de rechtbank om deze stukken onder geheimhouding in te zien en bij de beoordeling te betrekken.

Twijfel aan juistheid ambtsbericht
Na het inzien van de onderliggende stukken van het individueel ambtsbericht oordeelt de rechtbank, dat de staatssecretaris zich niet op dit ambtsbericht had mogen baseren. Volgens de rechtbank bestaan er namelijk concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid van de in het ambtsbericht opgenomen informatie. Zo kan uit informatie over de 3 belangrijkste gebruikte bronnen slechts worden afgeleid dat zij kennis hebben van de activiteiten van de man ná een bepaalde periode. Niet wordt duidelijk hoe zij konden verklaren over eerdere activiteiten van de man. Ook geldt dat de weergave van de verklaringen van deze bronnen over de relevante gebeurtenissen erg algemeen van aard is en weinig tot geen concrete details bevat.

Gelet hierop is de staatssecretaris te gemakkelijk voorbij gegaan aan een aantal tegenargumenten die door de man zijn aangevoerd. Zo is zijn naam nooit genoemd in zaken bij het Rwandatribunaal of in rapporten over de gebeurtenissen waar hij bij betrokken zou zijn geweest. Ook komt zijn naam niet voor op lijsten van gezochte personen van de rechtbanken in Rwanda die zich bezighouden met vervolging van genocideverdachten.

Staatssecretaris moet opnieuw beslissen
De rechtbank concludeert dat het besluit van de staatssecretaris onzorgvuldig tot stand is gekomen en vernietigt daarom dit besluit. Omdat het gaat om een besluit op het door de man ingediend bezwaarschrift moet de staatssecretaris opnieuw op dat bezwaarschrift beslissen.

Veroordeling voor opruiing gemeenteraadslid Den Haag

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag een voormalig Haags gemeenteraadslid veroordeeld voor opruiing. De man plaatste in 2018 en 2019 op zijn openbaar twitteraccount, met circa 31.000 volgers, een aantal berichten over bezette Palestijnse gebieden en het optreden van Israëlische militairen.

Twee van die berichten hadden een opruiend – en dus strafbaar- karakter. Dit komt doordat de berichten aanzetten tot het vernietigen van zionisten. Het gerechtshof ziet dit als een gewelddadige dood. Het hof heeft gekeken naar de letterlijk tekst van de berichten en de context waarin zij zijn geplaatst. Uit de twitterberichten blijkt niet dat sprake is van het oproepen tot een publiek debat, ook niet als daarbij wordt gelet op het feit dat de man tijdens het plaatsen van de berichten politicus was.

Van belang daarbij is ook dat twitterberichten geretweet kunnen worden en daardoor een onbepaald bereik hebben. Het hof heeft de voormalige politicus een werkstraf opgelegd van 80 uur.

Deze straf is lager dan de straf die de rechtbank hem had opgelegd. Dat komt omdat het hof twee twitterberichten opruiend vindt, terwijl de rechtbank drie berichten opruiend van aard vond.

Geen bewijzen van netwerken ritueel kindermisbruik

Er zijn geen bewijzen dat er in georganiseerd verband kinderen op een rituele of satanische wijze worden misbruikt. Dat constateert de commissie-Hendriks die dit op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht. De politie sluit zich aan bij de bevindingen van de commissie.

Een uitzending van het VPRO-programma Argos uit juni 2020 vormde de aanleiding voor het onderzoek van de commissie-Hendriks. In het radioprogramma spraken verschillende slachtoffers over ernstig seksueel misbruik en martelingen. Ook het offeren van baby’s werd genoemd. De politie heeft aanvullend opsporingsonderzoek gedaan en stelde vast dat in de door Argos besproken zaken, geen bewijzen waren van georganiseerd seksueel ritueel misbruik.

De Tweede Kamer vroeg om een onderzoek naar georganiseerd en gewelddadig misbruik van minderjarigen. Een commissie onder leiding van de Amsterdamse hoogleraar Jan Hendriks ging aan de slag en stuurde deze week haar eindrapport ‘Tussen ongeloof, ondersteuning en opsporing’ naar minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid.

Het is ‘onomstreden’ dat georganiseerd en gewelddadig misbruik van minderjarigen bestaat, stelt de commissie. Op welke schaal het voorkomt is voor wetenschappers en de commissie moeilijk in te schatten. Minder overtuigd is de commissie van bestaan van netwerken die zich toeleggen op het ritueel of satanisch misbruik van kinderen.

‘De politie heeft kennisgenomen van het rapport’, zegt Caroline Monster, Landelijke Programmamanager Zeden. ‘Wij kunnen ons vinden in de conclusies van het onderzoek. We kunnen ook niet genoeg benadrukken dat de politie altijd onderzoek doet na elke aangifte, melding of zelfs signalen van seksueel geweld en daarmee dus ook zaken die aspecten hebben van georganiseerd ritueel misbruik. Het is daarom erg belangrijk dat slachtoffers van deze strafbare feiten zich melden bij de politie. Daarbij gaan wij serieus en zorgvuldig te werk. De politie heeft daartoe expertise in huis.’

In onderzoeken naar gecompliceerde zedenzaken is een rol weggelegd voor de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). In deze expertisegroep komen interne en externe deskundigen uit allerlei disciplines samen, zoals zedenrechercheurs, rechtspsychologen, klinisch psychologen en recherche psychologen. Bij een aangifte volgt altijd een opsporingsonderzoek. Aan het einde van dat onderzoek beoordeelt de LEBZ desgewenst een dossier op verzoek van de officier van justitie. De LEBZ adviseert dan om nader onderzoek te doen of om wel of niet vervolging in te stellen.

‘Uit de dossiers die de commissie-Hendriks heeft ingezien, blijkt de procedure die de LEBZ gevolgd heeft, steeds navolgbaar’, stelt Monster. ‘De conclusies van het bureau volgen logisch uit de analyses. De commissie-Hendriks kwam op grond van de beschikbare politiedossiers tot dezelfde conclusies als de experts die deze dossiers vanuit de LEBZ hadden beoordeeld.’

Maximale huurverhoging vrije sector en afschaffing verhuurderheffing

Op woensdag 20 december jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector maximeert. Hierdoor is voor komend jaar de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging in plaats van de inflatie. In 2023 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op maximaal 4,1%. Zo wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme prijsstijgingen.

Maximale huurverhoging vrije sector
Voorheen was de inflatie (+ 1%) nog leidend, maar in de nieuwe situatie is ook de gemiddelde loonstijging een bepalende factor. De wijziging betekent dat vanaf 1 januari de maximale huurstijging in de vrije sector gekoppeld is aan de CAO-loonontwikkeling, indien deze lager is dan de inflatie (CPI). De CPI van 2022 was 9,7% en de loonontwikkeling in dat jaar 3,1%. Daarom geldt voor 2023 dat de maximale huurstijging gekoppeld is aan de loonontwikkeling + 1 procentpunt wat dus uitkomt op een huurverhoging van maximaal 4,1%. De wet geldt voor woningen in de vrije sector; dit betreft circa 648.000 woningen. De wet geldt ook voor verhuurde ligplaatsen voor woonboten; dit gaat om circa 5.000 ligplaatsen.

Rechtbank oordeelt: gezinshereniging voor Turkse statushouder

De rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen tegen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De zaak ging over een nieuwe regeling die gezinshereniging voor asielzoekers vertraagt (de zogeheten ‘nareismaatregel’). De eisende partij, een Turkse statushouder, heeft hierin gelijk gekregen. Hij mag zijn gezin laten overkomen naar Nederland.

De man is politiek vluchteling en heeft daarom eind januari 2022 een verblijfsvergunning gekregen. Hij wil herenigd worden met zijn vrouw en twee kleine kinderen. Daarvoor heeft de staatssecretaris ook toestemming gegeven. Zijn gezinsleden moeten door het nieuwe beleid echter zes maanden langer wachten voor ze naar Nederland mogen komen. De coalitie sloot eind augustus een asielakkoord om de opvangcrisis op korte termijn op te lossen en kondigde een pakket maatregelen aan waar de nareismaatregel deel van uitmaakt.

De vertraging van zes maanden geldt overigens niet als ze eerder een woning hebben waarin het gezin kan wonen. De nieuwe maatregel is onder meer ingevoerd omdat mensen die al in het bezit zijn van een verblijfsstatus maar moeilijk kunnen doorstromen van hun opvangcentrum naar reguliere huisvesting vanwege de krapte op de woningmarkt.

In strijd met de wet
De rechtbank is van oordeel dat de nieuwe regeling van het kabinet in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Daarom moet aan de gezinsleden van de man een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) worden verstrekt. Dat is soort visum waarmee toestemming wordt gegeven om Nederland in te reizen.

Dit is de eerste keer dat de rechtbank een eindoordeel geeft over een besluit op grond van de nareismaatregel. Op 5 december 2022 heeft de voorzieningenrechter in Haarlem ook al een uitspraak gedaan over de nareismaatregel, dat was een voorlopig oordeel.

Trailers kijken: de bioscoopreleases van week 51

Een David Lynch re-release, een biopic over een bekende muzikant, een paar familiefilms en opvallend veel Nederlandse titels: in de kerstvakantie is er voldoende te zien in de bioscopen. Overigens is ook The Muppet Christmas Carol op veel plaatsen te zien, maar die is niet officieel uitgebracht.

De Acht Bergen

De Acht Bergen vertelt het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de stadse Pietro en Bruno; een jongen uit de bergen. In hun levenslange zoektocht naar geluk zwerft Pietro de wereld over terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg. Ondanks hun totaal verschillende levens, blijft de vriendschap uit hun kinderjaren ogenschijnlijk onverwoestbaar. Een film over liefde tussen mensen, eenzaamheid, houvast, familierelaties en verknochtheid aan een streek.

Faithfully Yours

Bodil en Isabel nemen af en toe een vlucht uit hun drukke dagelijks leven door samen een weekend weg te gaan naar de Belgische kust. Tijdens deze weekenden zijn de vriendinnen elkaars alibi om vreemd te gaan, puur voor de spanning en ontlading. Ze werken alle details zorgvuldig uit zodat hun echtgenoten er nooit achter komen. Wanneer Isabel ineens vermist wordt, lijkt alles te wijzen op een misdrijf. Terwijl de politie een onderzoek start en de echtgenoten naar België komen, raakt Bodil steeds verder verstrikt in het web van leugens dat door haar en Isabel met zorg is opgebouwd.

Puss in Boots: The Last Wish

Beleef dit jaar elk avontuur alsof het je laatste is. Voor het eerst in ruim tien jaar presenteert DreamWorks Animation weer een nieuw avontuur in het Shrek-universum met de terugkeer van onze geliefde, melk drinkende, roekeloze, onbevreesde katachtige in Puss in Boots: The Last Wish. In de originele versie zullen Antonio Banderas en Salma Hayek terugkeren in de rol van Puss in Boots en Kitty Soft Paws.

I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie

Naomi Ackie schittert als Whitney Houston in de muzikale biopic die gebaseerd is op het leven en de muziek van de legendarische zangeres. De film, geregisseerd door Kasi Lemmons naar een scenario van Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody), neemt je mee op een emotionele, turbulente reis door het leven en de carrière van Houston.

Mulholland Drive

Betreed opnieuw de wereld van David Lynch met de schitterende 4K-restauratie van zijn meesterwerk en cultklassieker Mulholland Drive. De film heeft na 20 jaar nog niks aan kracht ingeboet en wordt beschouwd als één van de beste films van deze eeuw. Bette Elms (Naomi Watts) is een jonge, ambitieuze actrice die haar geluk beproeft in Hollywood. Vlak na haar aankomst staat de mysterieuze Rita (Laura Harring) bij haar op de stoep. Ze heeft een auto-ongeluk gehad, is haar geheugen kwijt en duidelijk op de vlucht. Maar voor wat, en wie is ze? Een adres aan Mulholland Drive zou antwoorden kunnen geven. Maar is Bette zelf eigenlijk wel wie ze denkt te zijn? Na Twin Peaks en Lost Highway verstevigde David Lynch met Mulholland Drive zijn positie als boegbeeld van de surrealistische cinema. Lynch werd destijds voor de film in Cannes gelauwerd als Beste Regisseur.

De Tatta's

Wie wil er niet schathemeltjerijk worden? Nou, Erik van Kampen (Leo Alkemade) zeker wel. Dan kan hij een nóg grotere villa voor zijn langs elkaar levende gezin kopen. Zijn droom valt echter snel in duigen wanneer hij een iets te hebzuchtige investering doet. Samen met zijn vrouw Laura (Leonie ter Braak), dochter Jessica (Sterre Koning) en zoon Daan (Sem van der Horst) verhuist hij van een luxe villa naar een flat. Ze willen zo snel mogelijk terug. Maar als ze hun nieuwe buren leren kennen (o.a. Sinan Eroglu, Marouane Meftah, Oussama Ahammoud en Vonneke Bonneke) leidt dat tot bijzondere vriendschappen. Als Erik nou maar niet opnieuw alles verpest.

Vous n'aurez pas ma haine (You Will Not Have My Hate)

13 november 2015. Antoine en zijn vrouw Hélène leiden een liefdevol leven in Parijs met hun anderhalf jarig zoontje Melvil. Als Hélène die avond naar een concert gaat, slaat het noodlot toe: samen met 88 anderen komt ze om tijdens de aanslag op de Bataclan. Antoine’s wereld stort in, maar hij weigert de daad te beantwoorden met haat. Zijn emotionele Facebookpost over de liefde voor zijn gezin ontroert al snel de hele wereld. Tussen alle media-aandacht en verdriet realiseert Antoine zich dat zijn zoontje hem nu meer nodig heeft dan ooit. Vous n’aurez pas ma haine is een ontroerend drama over hoop en veerkracht in tijden van verlies. Regisseur Kilian Riedhof baseerde zijn film op de autobiografische bestseller Mijn haat krijgen jullie niet van Antoine Leiris, die met zijn verhaal laat zien dat liefde altijd overwint.

Comedy Queen

Comedy Queen vertelt het verhaal van Sasha, een 13-jarige tiener die onlangs haar moeder heeft verloren. Haar moeder kampte met een depressie en besloot zelf haar leven te beëindigen. Haar vader is hierdoor erg somber geworden. Lachen doet hij al lang niet meer. Sascha besluit daarom “het leven” compleet anders aan te pakken dan haar moeder. Ze bedenkt vier overlevingsregels voor zichzelf. Regel 1; knip je lange haar af. Regel 2; Lees geen boeken meer. Regel 3; zorg nooit voor iets levends. Regel 4 is het belangrijkst: word de koningin van de lach! Want als ze haar vader weer aan het lachen kan krijgen, wordt het leven weer wat lichter… In haar nieuwe levensmotto wordt ze gevolgd door haar familie en vrienden, ook al zijn de grappen die ze vertelt niet altijd even grappig…

Ernest & Celestine: op avontuur in Brabbelland

In Ernest & Celestine: op avontuur in Brabbelland wordt de onwaarschijnlijke vriendschap van de onzekere beer Ernest en de dappere muis Célestine op de proef gesteld. Deze prachtige animatie weet in zijn eenvoud elke emotie over te brengen, net als het belang en plezier van muziek. Ernest en Célestine gaan naar Brabbelland, het land waar Ernest vandaan komt, om zijn kapotte viool te laten repareren. Ernest wil helemaal niet terug, maar Célestine weet hem over te halen. Daar komen ze erachter dat muziek in het hele land verboden is, wat voor onze twee helden ondenkbaar is. Gelukkig krijgen ze hulp uit onverwachte hoek. Samen met een mysterieuze, geheime vriend brengen ze muziek en plezier terug voor iedereen in Brabbelland!

Het Feest van Tante Rita

Het Feest van Tante Rita is een vrolijke bioscoopfilm voor de hele familie, met alle bekende hits van de Minidisco (zoals Tsjoe Tsjoe Wa, Coco Loco en Dans met Tante Rita) over het allergrootste dansfeest van het jaar.

'Zuurstok in vagina of piek in anus is géén goed idee'

Het zijn de donkere dagen rond Kerst, de dagen vol zonlicht even buiten beschouwing gelaten, en dus kennen we het allemaal wel: je afberen met een kerstkransje, éven die zuurstok in je vagijn duwen of eens kijken of die piek ook ergens anders kan, nou ja, pieken.

We zijn er uiteraard allemaal groot mee geworden, maar toch blijkt het wellicht niet het beste idee om te kijken of Truus of Harriët het grootste aantal kerstballen naar binnen geduwd krijgt, zo zegt de Britse gynaecoloog Sarah Welsh in gesprek met NeedToKnow.Online.

De afgelopen maand heeft Welsh al flink wat zuurstokken en kerstballen uit de intieme delen van iets te geile slachtoffers moeten trekken. Volgens haar hebben veel kerstattributen scherpe onderdelen, en zijn ze daarom 'absoluut ongeschikt om in je anus of vagina te stoppen'.

Bij een ogenschijnlijk onschuldigd stukje kerstpret, zoals een zuurstok, is het gevaar van een andere orde: daar zit zoveel suiker in dat het ernstige infecties kan veroorzaken. Wat je wél veilig en met een beetje kerststemming naar binnen kunt ho-ho-ho'en vertelt Welsh overigens niet.

NFL: Vikings na grootste comeback ooit naar playoffs

De op twee na laatste speelweek van het reguliere seizoen in de NFL gaat bijna beginnen, nog net op tijd om even terug te kijken op de afgelopen speelweek dus. Daarin was het grote nieuws vooral de prestatie van de Minnesota Vikings, die bezoek kregen van de Indianapolis Colts.

De Colts vlogen uit de startblokken en halverwege stonden ze na vier field goals van Chase McLaughlin, een blocked punt return touchdown van JoJo Domann, een interception return van Julian Blackmon en nog een touchdown van Deon Jackson op een 0-33 voorsprong. Einde verhaal, in principe, aangezien de grootste comeback ooit 32 punten was: in 1992 kwamen de Buffalo Bills van 3-35 terug naar een 41-38 zege op de Houston Oilers.

De Vikings gaven echter nog niet op en in het derde kwart kwamen ze dankzij een korte pass van quarterback Kirk Cousins op KJ Osborn eindelijk op het scorebord. McLaughlin trapte nog wel een field goal raak voor de Colts, maar daarna kwamen de Vikings pas écht los, te beginnen met een korte touchdown run van CJ Ham aan het eind van Q3.

Vroeg in het vierde kwart wist Cousins Justin Jefferson over 8 yards te bereiken voor een touchdown, gevolgd door een kort passje op Adam Thielen een paar minuten later: 28-36. Ruim twee minuten voor het einde wist Dalvin Cook zich op fenomenale wijze de endzone in te rennen en nadat TJ Hockenson de two-point conversion scoorde was overtime nodig. Daarin gebeurde lang niks, maar vanaf 40 yards besliste Vikings-kicker Greg Joseph de wedstrijd: 39-36.

De Buffalo Bills kregen bezoek van de Miami Dolphins en hadden aan winst genoeg om een playoffplek te pakken. Een 21-13 voorsprong werd in het derde kwart weggegeven naar 21-26, maar in Q4 kwamen de Bills toch terug: een korte touchdown pass van Josh Allen op Dawson Knox en een field goal van Tyler Bass in de laatste seconde van de wedstrijd bezorgden de Bills de 32-29 overwinning.

Ook de Kansas City Chiefs zouden zich bij een overwinning voor de playoffs plaatsen en wel met de AFC West-titel. De ploeg bezocht de Houston Texans en dat werd een wedstrijd waarin het over en weer ging, met 24-24 als stand na reguliere speeltijd. In overtime sloegen de Chiefs toch toe: Jerick McKinnon rende de bal over 26 yards de endzone in voor de 24-30 zege.

Uitslagen NFL week 15
Seattle Seahawks - San Francisco 49ers 13-21
Minnesota Vikings - Indianapolis Colts 39-36
Cleveland Browns - Baltimore Ravens 13-3
Buffalo Bills - Miami Dolphins 32-29
Chicago Bears - Philadelphia Eagles 20-25
New Orleans Saints - Atlanta Falcons 21-18
New York Jets - Detroit Lions 17-20
Carolina Panthers - Pittsburgh Steelers 16-24
Jacksonville Jaguars - Dallas Cowboys 40-34 OT
Houston Texans - Kansas City Chiefs 24-30 OT
Denver Broncos - Arizona Cardinals 24-15
Las Vegas Raiders - New England Patriots 30-24
Los Angeles Chargers - Tennessee Titans 17-14
Tampa Bay Buccaneers - Cincinnati Bengals 23-34
Washington Commanders - New York Giants 12-20
Green Bay Packers - Los Angeles Rams 24-12

AI Picture Gallery #76

Een galerij met afbeeldingen die volledig zijn gemaakt door AI (kunstmatige intelligentie). Bij technologie zoals Midjourney of Dall-E voer je een beschrijving in van wat je wilt en je krijgt een door een computer gegenereerde interpretatie terug van je omschrijving. Elke afbeelding is uniek en volledig gemaakt door kunstmatige intelligentie. Wil je meer weten of zelf aan de slag, dan kun je in ons Digitalforum hier topics over vinden.

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

'Different Future' voor Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin DLC eind januari beschikbaar

Uitgever Square Enix en ontwikkelaar Team NINJA laten weten dat de DLC 'Different Future' voor Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin op 27 januari 2023 wordt uitgebracht.

De beschrijving van de DLC heeft welgeteld één zin: "geleid door de geest van een Moogle bereiken Jack en zijn gezelschap een stad in een andere tijd en ruimte om een laatste uitdaging aan te gaan."

Spelers die de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Season Pass hebben gekocht, ontvangen zonder extra kosten "Different Future", evenals de eerder uitgebrachte missies "Trials of the Dragon King" en "Wanderer of the Rift".

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin is beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One en pc via de Epic Games Store.

One Piece Odyssey-trailer onthult het gevechtssysteem

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer vrijgegeven die meer info verschaft voor alle spelers die binnenkort One Piece Odyssey met de Straw Hat-crew willen verkennen.

De trailer toont alles, gaande van de RPG-besturing tot vier verschillende aanvalszones op het gevechtsveld voor meerdere personages en hoe je bonus XP tijdens gevechten kunt krijgen die het level van je personage verhogen.

Wil je het zelf ervaren dan kan dat vanaf 10 januari, wanneer de demo van One Piece Odyssey te spelen is op PlayStation 4, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

One Piece Odyssey verschijnt op 13 januari 2023 op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Final Fantasy Pixel Remaster-serie komt naar PlayStation 4 en Nintendo Switch

Square Enix maakt bekend dat de Final Fantasy pixel remaster-serie, die voorheen alleen verkrijgbaar was voor Steam en mobiele platformen, in de lente van 2023 verschijnt voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch.

De digitale versies van alle zes titels in de Final Fantasy pixel remaster-serie, Final Fantasy I tot en met Final Fantasy VI, kunnen apart of als bundel aangeschaft worden. De nieuwe, fysieke versie van Final Fantasy I-VI Pixel Remaster -FF35th Anniversary Edition- biedt het volgende:

 • Final Fantasy I-VI Collection.
 • Anniversary Edition-doos met goodies
 • Een speciale gamehoes met lenticulaire druk.
 • Een dubbel-elpee met opnieuw gearrangeerde game-muziek en exclusief artwork van Kazuko Shibuya.
 • Een exclusief artboek met character pixel art van FINAL FANTASY.
 • Acht gestileerde pixel art-personage-figuurtjes in doorzichtige verpakking.

De Final Fantasy I-VI Pixel Remaster -FF35th Anniversary Edition- is exclusief verkrijgbaar via de Square Enix Store.

Final Fantasy I - VI Pixel Remaster FF35th Anniversary Edition

Toeslagen investeert in dienstverlening

Toeslagen investeert in het verbeteren van de dienstverlening en ondersteuning voor mensen die toeslagen ontvangen en willen aanvragen. Daardoor wordt het aanvragen van toeslagen eenvoudiger en worden mensen die toeslagen willen aanvragen of wijzigen beter ondersteund. Dienst Toeslagen wil mensen stimuleren om toeslagen aan te vragen. Daarnaast zet Dienst Toeslagen zich in om het verschil tussen voorschot en definitieve toeslag zo klein mogelijk maken. Dat is de kern van het jaarplan van Dienst Toeslagen dat Staatssecretaris Toeslagen en Douane Aukje de Vries woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Persoonlijke ondersteuning
Dienst Toeslagen wil aanvragers zo goed mogelijk informeren en helpen bij het tijdig doorgeven van de juiste gegevens over hun inkomen. Het aanvragen en wijzigen van een toeslag wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Veel zaken kunnen online geregeld en aangevraagd worden. Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij balies, in bibliotheken en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Dienst Toeslagen mee samenwerkt. Door te investeren in het uitbreiden van het aantal maatschappelijk dienstverleners ontstaat een fijnmaziger netwerk van ondersteuners. Dat zorgt ervoor dat iemand die persoonlijke ondersteuning wil bij het aanvragen of wijzigen van toeslagen minder verder hoeft te reizen.

Tegengaan niet-gebruik
Jaarlijks ontvangen 5,5 miljoen huishoudens één of meerdere toeslagen per maand. Er is echter nog steeds een groep mensen die wel recht hebben op toeslagen, maar er, bewust of onbewust, geen gebruik van maken. Juist nu mensen te maken hebben met gestegen prijzen en een hogere energie rekening vindt Staatssecretaris het belangrijk dat iedereen die in aanmerking komt voor toeslagen daar ook gebruik van maakt. Dat geldt niet alleen voor mensen met de laagste inkomens maar ook voor de middeninkomens. Om mensen te stimuleren een toeslag aan te vragen komt Dienst Toeslagen volgend jaar met een programma om dit zogenaamde ‘niet-gebruik’ aan te pakken. Zo worden om de bekendheid van toeslagen verder te vergroten samen met andere organisaties gerichte acties en campagnes uitgevoerd. Bovendien worden mensen die contact hebben met Dienst Toeslagen of de Belastingdienst pro actief gewezen op het eventuele recht op toeslagen.

Alert op aanpassingen in persoonlijke situatie
Mensen krijgen maandelijks een voorschot als tegemoetkoming in de kosten voor de zorgpremie, huur, zorg of opvang van hun kinderen. Voor het overgrote deel van de mensen die gebruik maken van toeslagen werkt het systeem naar behoren. In de huidige systematiek is het vrijwel onvermijdelijk dat er soms achteraf sprake is van terugvorderingen en nabetalingen. Belangrijk is dat mensen ook zelf zorgen dat de informatie waarop de toeslagen gebaseerd zijn actueel is en wijzigingen in bijvoorbeeld inkomen of gezinssamenstelling zo snel mogelijk door geven. Dat voorkomt fouten en mogelijke terugvorderingen. Om het verschil tussen voorschot en definitieve toeslag zo klein mogelijk te maken zet Toeslagen meer in op het vroegtijdig signaleren en ontvangers van toeslagen te adviseren actie te ondernemen bij veranderingen in hun situatie of inkomen. Daarvoor is recent de publiekscampagne ‘Check. Pas aan. En door.’ gestart. Toeslagen benadert mensen ook zelf om eventuele fouten te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met wisselende inkomsten.

Jaarplan Toeslagen
In het Jaarplan van de Dienst Toeslagen voor 2023 is vastgelegd hoe de organisatie invulling geeft aan haar taak om bij te dragen aan een financieel gezond Nederland. Toeslagen heeft daarin een belangrijke rol. Door het toekennen van toeslagen worden zorg, wonen en de kosten voor kinderen betaalbaar gemaakt. Toeslagen draagt er zorg voor dat voorschotten tijdig uitbetaald worden, maar ook dat zij bereikbaar is voor mensen die vragen hebben. Alles om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen te maken krijgen met onverwachte terugvorderingen. En als mensen problemen ervaren met het terugbetalen van toeslagen zij kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding.

Prijsstijging koopwoningen vlakt in november verder af

Bestaande koopwoningen waren in november 4,9 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 7,8 procent. Het is de laagste prijsstijging jaar op jaar in ruim 6 jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.

Prijzen koopwoningen gedaald in november
Ten opzichte van oktober is de prijsindex bestaande koopwoningen in november met 1,0 procent gedaald. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend, tot augustus 2022. Sindsdien is de prijsindex vier maanden op rij gedaald. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in november bijna 95 procent hoger. De gemiddelde transactieprijs van een woning was in november 423.124 euro.

Minder transacties bestaande koopwoningen in november
Het Kadaster maakte bekend dat het in november 15.146 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 6 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste 11 maanden van 2022 zijn 171.767 woningen verkocht, ruim 16 procent minder dan in dezelfde periode van 2021.

Van Gerwen en Kleermaker overtuigend door op WK darts

In het Londense Alexandra Palace is woensdag de eerste ronde van het wereldkampioenschap darts afgesloten. In de middagsessie stonden er nog twee eersterondepartijen op het programma, daarna werd definitief overgeschakeld naar louter tweederondepartijen - vrijdag wordt die ronde afgesloten.

De middagsessie werd geopend door de Ier John O'Shea en Darius Labanauskas uit Litouwen. Dat was een tamelijk gezapige partij wat niveau betreft, waarin O'Shea de eerste twee sets met 3-2 won. Labanauskas kwam er vervolgens wat beter in, draaide het helemaal om en won de wedstrijd alsnog met 3-2.

Martijn Kleermaker kwam vervolgens in actie tegen Han Xicheng uit China. Die gooide zo nu en dan een redelijk aardige pijl, maar de Hierdenaar had eigenlijk geen enkele moeite met zijn opponent, die niet meer dan twee legs wist te winnen en met 3-0 onderuit ging.

Callan Rydz was vorig jaar nog de verrassing van het toernooi, maar na zijn kwartfinaleplaats kreeg hij nu erg weinig voor elkaar. De Engelsman bood de Noord-Ierse debutant Josh Rock in set één nog wel aardig partij, daarna was het klaar en kon hij met 3-0 zijn koffers pakken.

De beste partij van de middagsessie kwam aan het eind. De Engelsen Dave Chisnall en Andrew Gilding lieten een prima niveau zien, waarbij ze de eerste twee sets onderling verdeelden, beiden in drie legs. Vervolgens werd het wat spannender en in set drie en vier pakte Chisnall in vijf legs de winst, om de wedstrijd zo met 3-1 te winnen.

Veteraan Mervyn King opende de avondsessie en deed dat hevig zwetend tegen de Amerikaan Danny Baggish. De oud-wereldkampioen won de eerste twee sets met flink wat moeite, waarna Baggish set drie én vier pakte. King herstelde zich en in de beslissende set maakte hij het alsnog af.

De ondanks het prima niveau wat saaie partij tussen de Duitser Gabriel Clemens en William O'Connor uit Ierland duurde niet al te lang, hoewel de eerste twee sets wel pas in vijf legs klaar waren. Clemens won ze allebei en daarmee was het Ierse verzet gebroken, want in set drie pakte O'Connor geen leg meer.

Michael van Gerwen mocht vervolgens aan zijn titeljacht beginnen met een pot tegen de Welshman Lewy Williams. Die wist welgeteld één leg te winnen, maar daarna was Van Gerwen - vooral in de tweede set - weer ouderwets goed. De kale sloopkogel liet niks heel van Williams en won met 3-0.

Stephen Bunting sloot de avond af met een duel tegen de Amerikaan Leonard Gates, die prima begon en de eerste set won. Daarna ging het minder, terwijl Bunting op dreef kwam, en hoewel de Engelsman zeven matchdarts nodig had maakte hij het wel af: 3-1.

Rode Kruis: kans op hongersnood in Somalië neemt toe door gebrek hulp

Het Rode Kruis vreest dat de kans op hongersnood in Somalië wordt vergroot wanneer ontheemden in Somalië niet de juiste hulp krijgen. Momenteel kampt het land met de ergste droogte in 40 jaar. Steeds meer mensen moeten daardoor hun huis verlaten. Zij zoeken naar een plek om te wonen waar gewassen nog wel groeien en vee kan overleven. Als deze mensen niet de juiste hulp krijgen, heeft dit effect op de hongersnood van de gehele bevolking.

Meer dan 1 miljoen mensen zijn gevlucht voor de droogte en honger in hun omgeving. Naar verwachting wordt dit aantal de komende maanden alleen maar groter. Volgens het Integrated Food Security Phase Classification (IPC)* is er momenteel nog geen sprake van een officiële hongersnood in Somalië. De organisatie verwacht dat dit tussen april en juni 2023 wel het geval is, gezien er in die maanden nogmaals nauwelijks regen wordt verwacht en voedselprijzen hoog blijven.

“Er zijn vier factoren die de kans op hongersnood komend jaar vergroten”, zegt Mohammed Mukhier, regiodirecteur van het Rode Kruis in het Afrikaanse continent. “Eén van die factoren is het feit dat mensen hun huis moeten verlaten. De andere drie factoren zijn de steeds erger wordende droogte, oplopende voedselprijzen en geweld in het land. Wanneer we nu de juiste hulp kunnen bieden aan mensen die hebben moeten vluchten dan kunnen we de kans op hongersnood verkleinen.”

Mensen die vluchten voor droogte en honger leven vaak in overvolle tijdelijke opvangplekken. Meestal is er niet genoeg schoon drinkwater en voedsel. Ook is de hygiëne vaak niet op orde en is er niet genoeg medische zorg. Wie gevlucht is, maar niet in deze opvangplekken verblijft, hebben vaak besloten om bij familie en vrienden te gaan wonen in andere delen van het land.

Extra druk op families
“Dit geeft extra druk op families, omdat zij de kleine beetjes voedsel die ze nog hebben moeten delen met meer mensen”, zegt Carla Jonkers, plaatsvervangend hoofd internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis. Jonkers was onlangs voor de hulpverlening in Somalië. “Mensen leven van hun vee, maar veel dieren zijn gestorven door de droogte. Zo ontmoette ik 2 zoons die bij hun vader waren ingetrokken nadat hun vee was gestorven. Zij overleefden van giften uit het dorp en ze waren alle drie broodmager. Ook zien we moeders die geen borstvoeding meer kunnen geven door de honger. Zo kwam een moeder met een zwaar ademende ondervoede baby bij onze mobiele kliniek. Zij had uit nood geitenmelk aangelengd met vervuild water, waardoor het kindje ernstig ziek was geworden. Zonder onze hulp had de baby het niet overleefd. Gelukkig kon ze net op tijd mee naar het ziekenhuis 4 uur verderop.”

Het Rode Kruis vindt dat er specifieke hulp moet komen voor mensen die vluchten voor de gevolgen van honger in hun eigen land. Als we deze groep mensen helpen, helpen we indirect ook de mensen die nu nog wel eten hebben.

Hulpverlening
Hulpverlenen aan mensen op de vlucht is ingewikkeld, omdat deze mensen vaak van plek wisselen. Eén van de manieren waarop de Somalische Rode Halve Maan* deze mensen bereikt, is met mobiele klinieken. Daarnaast runt de Somalische Rode Halve Maan in het hele land gezondheidsfaciliteiten en er zijn teams die ervoor zorgen dat mensen financiële hulp, voedselhulp of medische hulp krijgen. Deze hulp is te ondersteunen door te doneren op giro 6251 (IBAN: NL58INGB0000006251) onder vermelding van ‘voedselnood Afrika', of via www.rodekruis.nl.

*IPC is een internationale organisatie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van honger in de wereld.

* De zustervereniging van het Rode Kruis in Somalië heet de Rode Halve Maan. Deze vereniging maakt net als het Nederlandse Rode Kruis deel uit van de wereldwijde Rode Kruis en Rode Halve Maan beweging.

FOK! Wat een weer: zacht winterweer

winterbanner

Goede morgen!

In de provincies Zuid Holland, Noord Holland en Friesland geldt code geel wegens plaatselijk dichte mist. Deze waarschuwing geldt tot 10 uur vanochtend.

In het zuiden en oosten regent het nu nog, deze regenbui trekt weg naar het oosten deze ochtend. Elders is het droog maar nevelig, wel kan er wat motregen vallen. Later laat de zon zich steeds meer zien. Ook vanmiddag is de zon aanwezig, deze wordt later bedrukt door bewolking uit het zuidwesten bij een matige zuidwesten wind. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het noorden tot 11 in het zuiden.

Vanavond regent het in het land, op het noorden na. Ook kan er dan weer mist ontstaan. Ook morgen is er weer redelijk wat regen. De komende tijd blijft het vrij zacht met neerslag. Voor nu was dit 'm weer. Tot morgen!

Ook in Westzaan was het grijs (Foto: PLY)
Ook in Westzaan was het grijs (Foto: PLY)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Dan kom je 'm vanzelf tegen!

Giel Beelen ontvangt Marconi Oeuvre Award

De Marconi Oeuvre Award gaat dit jaar naar radiopresentator Giel Beelen. Tijdens zijn NPO Radio 2 avondshow werd Giel live verrast door radio-maatje en oud 3FM-collega Gerard Ekdom met het nieuws over de prestigieuze prijs. De jury van de Marconi Award over Beelen: “Giel is een monstertalent dat keer op keer boven zichzelf uitstijgt”.

De Marconi-jury schrijft verder in haar rapport: “Achter zijn naam staan ontelbaar veel radioshows met dito hoogtepunten. ‘s Nachts, ‘s ochtends of in de avond: op ieder tijdstip weet hij zichzelf te bewijzen en laat hij horen dat radio méér is dan praatje-plaatje. Een uitzending van Giel is nooit standaard. Als luisteraar ben je constant benieuwd naar wat er gaat komen”.

Het komende radiojaar zal het eerste zijn in vijfentwintig jaar waarin de Nederlandse radio het moet doen zonder het stemgeluid van Giel Beelen, omdat hij op wereldreis gaat. Dat zal voor de luisteraars even wennen zijn, want sinds zijn landelijke debuut op Radio 3FM in 1997 is hij niet meer weg te denken uit de ether. Van ‘Pyjama FM’ en ‘De Dopeshow’, via ‘GigaGiel’ en de 3FM-ochtend, naar avonturen bij ‘OnStage’ en op Radio Veronica, tot zijn huidige avondshow op NPO Radio 2: Giel is overal en staat altijd aan. Giel was daarnaast één van de initiatoren van het ‘Glazen Huis’ en brak in 2014 (met 198 uur en 10 seconden!) het wereldrecord radiomaken. Hij won vier keer eerder een Marconi Award, voor ‘beste presentator’.

Naast de Marconi Oeuvre Award is er ook de Marconi Award voor Beste Zender en Aanstormend Talent. Dit zijn de genomineerden:

Genomineerden Marconi Award Beste Zender:

 • BNR Nieuwsradio
 • NPO Radio 1
 • SLAM!

Genomineerden Marconi Award Aanstormend Talent:

 • Nordin Besling (NPO FunX)
 • Dylan Boet (Radio 538)
 • Desiree van der Heiden (NPO Radio 2)

De vakjury voor de Marconi Awards bestaat voor deze editie uit: Mischa Blok (NPO Radio 1), Coco Hermans (Radio 538), Niels Hoogland (NPO FunX), Barry Paf (100% NL), Hans Smit (NPO Radio 4), Liesbeth Staats (BNR Nieuwsradio), Gijs Staverman (NPO Radio 2), Ron Vergouwen, Domien Verschuuren (Qmusic) en Wibo Dijksma (juryvoorzitter).

De Marconi Awards worden op donderdag 26 januari uitgereikt tijdens De RadioRing. Begin januari wordt aangekondigd wanneer de stembussen open gaan voor de 17e editie van de RadioRing.

Celstraffen tot 85 maanden voor internationale drugshandel vanuit Hillegom en Lelystad

De rechtbank Noord-Holland heeft woensdag tien mannen veroordeeld voor het gezamenlijk uitvoeren van grote hoeveelheden drugs. Dit deden zij door de drugs, die werd besteld via het darkweb, in postpakketten naar klanten over de hele wereld te zenden. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Eén man is ook veroordeeld voor verboden wapenbezit. De rechtbank heeft straffen opgelegd tot ruim 7 jaar cel.

Puzzeldozen en metalen blikken
In 2016 onderschepte de douane op Schiphol meerdere postpakketten waarin verdovende middelen zaten verpakt in puzzeldozen. Deze verdovende middelen werden verkocht op verschillende darknet markets (darkweb) door een gebruiker die zich DearSanta noemde. In de Verenigde Staten bleek ook een onderzoek te lopen naar deze verkoper op internet. In dat onderzoek was een account van één van de kopers in de Verenigde Staten overgenomen door een undercover agent van Homeland Security Investigations, die de communicatie met DearSanta had voortgezet. In de onderschepte zendingen zaten in totaal ruim 50 kilo harddrugs. De bestellingen werden ingepakt in een loods in Hillegom en vervolgens werden de postpakketten ingeleverd bij verschillende PostNL punten.

In 2016 zijn de eerste vier mannen aangehouden en werd in de loods ruim 40 kilo harddrugs aangetroffen. Vervolgens bleek dat DearSanta door ging met de verkoop van drugs door middel van pgp-telefoons die hij aan zijn vaste klanten verkocht, onder wie de undercover agent in de Verenigde Staten. De mannen die als nieuwe werkers van DearSanta in beeld kwamen, verpakten de drugs in metalen blikken die vervolgens ook als postpakketten over de hele wereld werden verzonden. Het inpakken van de drugs gebeurde in een loods en woning in Lelystad.

In 2017 zijn nog eens zes mannen aangehouden, onder wie de man die zich voordeed als DearSanta op het darkweb. In de loods en twee woningen in Lelystad werd een handelsvoorraad van ruim 55 kilo harddrugs aangetroffen. Nadat eind 2017 zogenaamde ennetcom-berichten van de mannen waren uitgelezen, kwam nog een verdachte in beeld. Deze man is begin 2018 aangehouden.

Oordeel rechtbank
Met de handel in harddrugs zijn grote winsten behaald. De mannen hebben hun eigen gewin boven de veiligheid van de afnemers van de drugs gesteld en hen blootgesteld aan zeer ernstige gezondheidsrisico's. Ook hebben zij door hun handelen bijgedragen aan het in stand houden van het criminele en steeds gewelddadiger wordende circuit om drugs heen. Ze hebben daarmee schade en overlast voor de samenleving veroorzaakt. De postbedrijven, zoals PostNL en GLS, werden ongewild en ongemerkt een internationale distributeur van Nederlandse drugs. Ook wordt de naam van Nederland in het buitenland geschaad door handelingen als die van de mannen. De rechtbank rekent hen dit alles zwaar aan.

De straffen
De rechtbank heeft aan de hoofdverdachte een celstraf opgelegd van 85 maanden. De rechtbank ziet de man (29 jaar) als de 'spin-in-het-web' binnen de organisatie. Hij adverteerde onder de naam DearSanta op verschillende Darknet markets, nam de bestellingen op en kwam ook in de loods in Hillegom. Voor het inpakken door de medeverdachten, verstrekte hij de bestellijsten en stuurde hij de werkzaamheden aan. Na verzending werden de track & trace codes naar hem toegezonden door één van de medeverdachten. Deze codes gaf hij vervolgens weer aan de desbetreffende koper. Verder zorgde hij samen met twee andere medeverdachten voor de inkoop van de drugs, inde hij de bitcoins van de kopers, zorgde hij voor het omwisselen van de bitcoins en deelde hij met twee medeverdachten de winst. Nadat in 2016 de eerste verdachten waren aangehouden, is hij niet gestopt. Integendeel, hij is vrijwel direct doorgegaan met het aanbieden van drugs onder de naam DearSanta onder meer door vaste klanten nieuwe contactgegevens en nieuwe prijslijsten toe te zenden. Hij verzamelde nieuwe mensen om zich heen om verder te kunnen gaan met de lucratieve drugshandel. De verdachte is ook veroordeeld voor het aanwezig hebben van een vuurwapen.

Twee andere verdachten (beiden 30 jaar oud) krijgen een gevangenisstraf van respectievelijk 66 en 65 maanden. Zij hebben op de achtergrond een grote rol in de organisatie gespeeld voor wat betreft de drugs die in puzzeldozen werd verzonden. Zij kochten drugs in, pakte pakketten in en deelden de winst met de hoofdverdachte.

Twee verdachten (32 en 30 jaar oud) die zich bezighielden met het inpakken van de pakketten in de loods in Hillegom en het inleveren van de postpakketten coördineerden, krijgen beiden een gevangenisstraf van 43 maanden.

Eén verdachte (29 jaar oud) die zich bezighield met het vervoer van de postpakketten met drugs naar de postinleverpunten, krijgt een gevangenisstraf van 22 maanden. Hij leverde zelf de pakketten niet in. De man (25 jaar) die de postpakketten met drugs in puzzeldozen inleverde, hoeft als enige niet terug naar de gevangenis. De rechtbank weegt mee dat hij als enige openheid van zaken heeft gegeven. Verder wordt hij – gelet op zijn persoon – veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij krijgt een aantal maanden jeugddetentie opgelegd dat gelijk is aan de ruim drie maanden die hij in voorarrest heeft gezeten. Daarnaast krijgt hij nog een voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd van negen maanden met een proeftijd van twee jaren. Gedurende de proeftijd moet hij zich bij de reclassering melden. En hij moet een taakstraf verrichten van 120 uren.

Twee verdachten (27 en 28 jaar) die zich bezighielden met de drugshandel in Lelystad, van de verkoop van de drugs tot en met de verzending, krijgen een gevangenisstraf van 42 respectievelijk 41 maanden.

De man (29 jaar) die de postpakketten met drugs in metalen blikken inleverde bij de postinleverpunten, krijgt een gevangenisstraf van 15 maanden opgelegd.

De eigenaar van de loods en woning in Lelystad (60 jaar) is vrijgesproken. Hoewel er in de woning en loods aanzienlijke hoeveelheden drugs zijn aangetroffen, kan de rechtbank niet vaststellen dat hij wist dat de drugs daar lag. Verder zijn er chemicaliën gevonden die kunnen worden gebruikt om synthetische cocaïne van te maken. Ook hiervan heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen dat de man hier wetenschap van had.

Lang geduurd
Voor alle mannen geldt dat de berechting lang op zich heeft laten wachten en de redelijke termijn waarbinnen vonnis zou moeten zijn gewezen, in meer of mindere mate is overschreden. De rechtbank heeft dit bij alle mannen gecompenseerd door een lagere straf op te leggen dan zij in beginsel passend vindt.

Hof legt 23 jaar gevangenisstraf op voor liquidatie in Rotterdam

Het gerechtshof Den Haag heeft woensdag een 28-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar en zes maanden voor moord. De schietpartij vond in 2018 plaats in een woonwijk in Rotterdam.

Het slachtoffer, een 36-jarige man, bevond zich op 28 oktober 2018 in gezelschap van een aantal mannen in de Rechthuislaan in Rotterdam. De verdachte schoot meerdere keren op de man, waardoor hij ernstig gewond raakte. Hij overleed ter plaatse.

Volgens het hof handelde de verdachte niet in een opwelling maar vanuit een vooraf bedacht plan. Het hof noemt de moord een liquidatie. De verdachte schoot ook nog op de mannen die bij het slachtoffer stonden en die wegvluchtten. Van die groep werd voor zover bekend verder niemand geraakt. Wel werden door het schieten auto’s beschadigd en werd een café geraakt. Er werd totaal ongeveer 28 keer geschoten.

De rechtbank had een gevangenisstraf van 24 jaar opgelegd. Vanwege de duur van het strafproces heeft het hof een lagere straf opgelegd.

Uitspraak in megafraudezaak

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft woensag uitspraak gedaan in de megafraudezaak Zebra. Centrale vraag in deze zaken was of de netbeheerder Rendo uit Steenwijk tussen 2007 en 2011 al dan niet was opgelicht, onder meer door (voormalige) leden van haar directie.

Schijnconstructies
Gedurende een aantal jaren heeft Rendo geld verstrekt aan Stramproy Green Investments (SGI) om in Steenwijk een zogeheten torrefactie- en warmtekrachtcentrale te realiseren. De voormalig directeuren van Rendo hadden via hun persoonlijke vennootschappen een meerderheidsbelang in SGI.

Volgens het hof is niet komen vast te staan dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Rendo van dat meerderheidsbelang van haar directie in SGI op de hoogte was. Dat komt onder andere doordat gebruik is gemaakt van schijnconstructies en de inzet van stromannen. Het hof stelt verder vast dat Rendo het geld niet zou hebben verstrekt als zij van dat meerderheidsbelang wel op de hoogte was geweest, omdat dat op gespannen voet staat met de destijds ophanden zijnde Wet Onafhankelijk Netbeheer.

Jarenlange fraude door voormalig directeuren
Het hof heeft bewezen verklaard dat de twee voormalig Rendo-directeuren zich schuldig hebben gemaakt aan die oplichting, gedurende enkele jaren, en zich door tussenkomst van hun persoonlijke vennootschappen hebben verrijkt ten koste van Rendo. Het gaat om een bedrag van vele miljoenen. Daarnaast hebben zij zich ook schuldig gemaakt aan onder meer valsheid in geschrift, het onjuist inlichten van de accountant van Rendo en witwassen. Het hof heeft ook geconcludeerd dat de B.V.’s van de directeuren als mededaders van de oplichting moeten worden aangemerkt.

Aan één de voormalige Rendo-directeuren heeft het hof, ook om zijn initiërende rol, een gevangenisstraf opgelegd van 4 jaar. Aan zijn persoonlijke vennootschap Woldomus B.V. heeft het hof een boete opgelegd van € 450.000,-. Aan de andere directeur heeft het hof een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar opgelegd, met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast zijn hem taakstraffen met een totale duur van 480 uur opgelegd. Aan zijn persoonlijke vennootschap Marella B.V. heeft het hof geen straf of maatregel opgelegd omdat dat gelet op de financiële positie van de B.V. geen enkel doel meer zou dienen.

Bij de strafoplegging heeft het hof de nadruk gelegd op de jarenlange fraude, de gewiekste wijze waarop de oplichting is vorm gegeven, de vele miljoenen die Rendo armer is geworden en het feit dat deze directeuren zich ten koste van gemeenschapsgeld grovelijk hebben verrijkt.

Medeverdachten
Twee bij SGI betrokken medeverdachten hebben zich volgens het hof eveneens schuldig gemaakt aan oplichting van Rendo, zij het dat hun rol anders was en dat hun aandeel daarin ziet op een kortere periode. Aan elk van hen heeft het hof een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur opgelegd.

De broer van één van de voormalige Rendo-directeuren wordt veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrift in een met zijn broer opgestelde overeenkomst die heeft bijgedragen aan de schijnconstructie. Daarom heeft het hof hem een boete opgelegd van € 10.000,-, waarvan de helft voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

De schoonvader van de andere directeur is door het hof vrijgesproken van oplichting en valsheid in geschrift.

Strafvermindering
Voor alle verdachten heeft strafverminderend gewerkt dat de procedures bij rechtbank en hof heel lang hebben geduurd en dat de strafzaken voor de meeste verdachten een stevige impact op hun persoonlijk leven hebben gehad. In het bijzonder bij één van de voormalig directeuren heeft het hof laten meewegen dat hij met de fiscus, Rendo en het openbaar ministerie een overeenkomst heeft gesloten die erop neerkomt dat hij zijn met de oplichting verkregen geld kwijt is en dat zijn persoonlijke vennootschap feitelijk leeg is.

Verschillende luchtwegvirussen gaan rond in Nederland: nu ook griepepidemie

Er is een griepepidemie in Nederland. De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep (influenza) flink toe. In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt het griepvirus gevonden. Dat melden verschillende laboratoria, ziekenhuizen en huisartsen in Nederland. Bij de huisarts komen ook steeds meer mensen met griepachtige klachten. Naast het griepvirus gaan er in Nederland ook andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken. Zoals het RS (respiratoir syncytieel)-virus, het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2, het humaan metapneumovirus en het rhinovirus.

Iedere week melden 19 laboratoria in Nederland het aantal keer dat zij een bepaalde virusinfectie, waaronder het griepvirus bij patiënten vaststellen. Deze laboratoria melden nu voor de tweede week op rij dat het aantal mensen met griep flink stijgt. Ook sturen laboratoria steeds meer griepmonsters op naar het Nationaal Influenza Centrum om vast te stellen om welk type griepvirus het gaat. Tot slot neemt ook het aantal mensen toe dat met griepachtige klachten bij de huisarts komt en ook echt griep heeft. Dat blijkt uit de informatie van de Nivel Peilstations. Alle informatie samen maakt dat het RIVM nu spreekt van een griepepidemie.

Grens voor griepepidemie
Normaal gesproken spreken we in Nederland van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts komen en minstens 10 procent van deze mensen het griepvirus heeft. Dat wordt gevolgdt via de Nivel Peilstations. Net als in de winter van 2021/2022 is het ook nu lastig om alleen op basis van deze cijfers te bepalen of er sprake is van een griepepidemie. De klachten van griep lijken namelijk erg op die van COVID-19. Veel mensen met griepachtige verschijnselen doen nu een Corona-zelftest en gaan mogelijk minder vaak naar de huisarts. Hoewel de grens van 58 op de 100.000 mensen die met griepachtige klachten bij de huisarts komen niet bereikt is, ziet het Nivel wel een sterke toename van het aantal patiënten met griepachtige klachten bij de peilstations. En het RIVM vindt bij steeds meer monsters van deze patiënten een griepvirus.

Over griep
‘Echte’ griep (influenza) begint vaak zeer plotseling met koude rillingen, snotteren, hoofdpijn, heftige spierpijn en vermoeidheid, keelpijn en droge hoest en koorts. Je lichaamstemperatuur kan snel stijgen naar 39 graden of hoger. Naast het griepvirus (influenzavirus) kunnen ook andere luchtwegvirussen voor griepachtige verschijnselen zorgen. Bijvoorbeeld het RS (respiratoir syncytieel)-virus, het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2, het humaan metapneumovirus en het rhinovirus. Ook die virussen zorgen voor klachten als een loopneus, keelpijn, hoofdpijn, hoesten en soms voor koorts.

Griep voorkomen
De griepprik is de beste bescherming tegen ernstige gevolgen van griep. En de basisadviezen tegen het coronavirus helpen ook om de verspreiding van het griepvirus te voorkomen. Handen regelmatig wassen, in je elleboog hoesten en niezen, en afstand houden, verkleinen de kans dat je het virus overdraagt op anderen. Dit geldt ook voor andere luchtwegvirussen zoals het RS (respiratoir syncytieel)-virus, het humaan metapneumovirus en het rhinovirus. Dit is vooral belangrijk in het contact met kwetsbare groepen mensen, zoals ouderen en jonge kinderen. Zij kunnen namelijk ernstig ziek worden van het griepvirus en andere luchtwegvirussen.

Steeds minder inwoners religieus

In 2021 rekende 58 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Een jaar eerder was dat 55 procent en in 2010 nog 45 procent. Vooral het aandeel katholieken is geslonken. De afname bij de protestantse kerken en groeperingen bleef beperkt. De groep die zegt tot de islam te behoren, bleef de afgelopen jaren stabiel. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn van het CBS.

In 2021 gaf 43 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan zich tot een religieuze stroming of groepering te rekenen. Van deze groep gaf 18 procent aan katholiek te zijn, een jaar eerder was dat 20 procent en in 2010 nog 27 procent. Verder zei 14 procent tot een protestantse kerk te behoren, in 2010 was dat 18 procent. Het aandeel islamieten bleef stabiel op 5 procent, alsook de groep die zegt tot een andere levensbeschouwelijke groepering te behoren (6 procent).

Meer vrouwen dan mannen met levensbeschouwing
Van de vrouwen rekende 45 procent zich in 2021 tot een religieuze groep, van de mannen 40 procent. De grotere religieuze betrokkenheid bij vrouwen is niet nieuw. Van de vrouwen was 57 procent in 2010 lid van een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, bij de mannen was dat 52 procent.

Verschillen tussen leeftijdsgroepen toegenomen
Van de 18- tot 25-jarigen rekende ruim 28 procent zich in 2021 tot een religieuze stroming, van de 75-plussers was dat 65 procent. De jongste groep, de 15- tot 18-jarigen, nam met 41 procent een gemiddelde positie in.

In 2010 waren de verschillen tussen de leeftijdsgroepen minder groot. Toen hoorde van alle leeftijdsgroepen tussen 15 tot 45 jaar bijna de helft tot een religieuze groep. Dat liep vervolgens gestaag op naar 73 procent van de 75-plussers.

Bezoek religieuze diensten afgenomen
Een steeds kleiner deel van de bevolking van 15 jaar of ouder woont regelmatig een religieuze dienst bij. Van de 15-plussers ging in 2010 nog 18 procent regelmatig, minstens een keer per maand, naar een dienst. Dit is teruggelopen naar 13 procent in 2021.

Van de meest voorkomende religies in Nederland gaan katholieken het minst vaak naar de kerk (13 procent in 2021). Bij de protestanten gaat meer dan de helft regelmatig naar de kerk.

Van de moslims brengt 43 procent minstens één keer per maand een bezoek aan een moskee. Bij de groep met een andere gezindte of levensbeschouwing gaat 28 procent regelmatig naar een dienst.

Laatste reviews en specials
special
Random Pics van de Dag #1052
review
Pokémon Scarlet & Violet: The Teal Mask
review
Gord
special
Random Pics van de Dag #1051
special
VrijMiBabes #175 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #1049
©FOK.nl e.a.