FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van vrijdag 21 oktober 2022

AI Picture Gallery #24

Een galerij met afbeeldingen die volledig zijn gemaakt door AI (kunstmatige intelligentie). Bij technologie zoals Midjourney of Dall-E voer je een beschrijving in van wat je wilt en je krijgt een door een computer gegenereerde interpretatie terug van je omschrijving. Elke afbeelding is uniek en volledig gemaakt door kunstmatige intelligentie. Wil je meer weten of zelf aan de slag, dan kun je in ons Digitalforum hier topics over vinden.

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Random Pics van de Dag #761

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Oplichting in zonnepanelen: OM eist achttien maanden gevangenisstraf

De officier: “De zoektocht naar mogelijkheden tot verduurzaming is momenteel actueler dan ooit. Door de huidige hoge energieprijzen zijn veel mensen geïnteresseerd in isolatie en zonnepanelen. Maar dat is niet alleen iets van dit jaar. Ook in de periode waarin de feiten op de tenlastelegging hebben gespeeld was het leggen van zonnepanelen zeer in trek en waren er vele bedrijven in actief. Tegen die achtergrond is verdachte misbruik gaan maken van de situatie in de markt.”

Ten laste is gelegd dat verdachte, een 37-jarige man uit Groningen, een twaalftal personen heeft opgelicht door hen met oplichtingsmiddelen te bewegen vooraf het volledige bedrag te betalen voor aanschaf en plaatsing van zonnepanelen, en vervolgens niets te leveren. “De vraag die vandaag beantwoord moet worden of hier sprake is van oplichting in de juridische zin, of meer van slecht ondernemerschap. Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat sprake is van oplichting, van strafbaar handelen”, aldus de officier.

De rode draad in de aangiftes is als volgt. De aangevers zijn geïnteresseerd in het aanschaffen van zonnepanelen en doen daartoe onderzoek op internet. Via een adviessite op internet vragen ze meerdere offertes op. Zo komt men in contact met OpNaarGroen en verdachte. Verdachte gaat vervolgens op bezoek bij de aangevers voor een adviesgesprek, en brengt een offerte uit. De officier: “Die offertes zijn in grote lijnen hetzelfde, zelfs de typfouten zijn identiek en ogen professioneel. Zo prijken onder aan de offertes logo’s en certificaten van gecertificeerde onderaannemers.” In de offertes staat vermeld dat bij volledige betaling vooraf € 100 korting wordt verleend. De meeste aangevers verklaren ook dat verdachte daarop aandrong in het gesprek.

Bij akkoord met de offerte volgt vrij snel een factuur, met de toezegging dat binnen vier weken na betaling zal worden geleverd en geïnstalleerd. In enkele gevallen legt aangever regelmatig contact over de betaling.

De officier: “En zodra betaald was bleef het oorverdovend stil. Als het al lukt om tot afspraken te komen voor het leggen van de panelen dan werden die afspraken zonder uitzondering niet nagekomen. Er kwam niemand opdagen. En verdachte had een breed pallet aan smoesjes daarvoor.”

Wat het OM betreft kan worden vastgesteld verdachte bewust misbruik heeft gemaakt van vals gewekt vertrouwen bij de potentiële kopers. “Met de juiste voorstelling van zaken zouden ze nooit hebben betaald.”

Het OM stelt vast dat verdachte nooit de intentie had om tot levering van de zonnepanelen over te gaan. Uit analyse van politie blijkt dat de geldbedragen van de aangevers niet zijn gebruikt om zonnepanelen in te kopen of onderaannemers in te schakelen. “Het geld, een bedrag van in totaal rond de € 99.000,- werd door verdachte onttrokken aan OpNaarGroen en gebruikt voor privé bestedingen, bijvoorbeeld zwemlessen, Netflix, horecabezoek en een leasecontract voor een Mercedes.”

De officier: “Naast de persoonlijke omstandigheden hou ik rekening met de ernst van de feiten. En ik vind deze feiten ernstig. Het gaat om op een geraffineerde wijze oplichten van medeburgers. Mensen die uit zuiver juiste motieven iets goed wilden doen voor het klimaat en voor hun energieverbruik, en daar grote investeringen voor deden: juist van die motieven heeft verdachte op slinkse manier misbruik gemaakt, met een breed scala aan valsheden, leugens en bedrog. En vervolgens bleven de slachtoffers achter met grote schadeposten en schulden aan de bank.”

De officier eist 18 maanden gevangenisstraf en de openbaarmaking van de uitspraak. Verder adviseert de officier de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel toe te wijzen voor de benadeelden die zich in dit strafdossier hebben gesteld.

Uitspraak: 3 november

Geldboete voor eigenaar waterspeeltoestel na dodelijk ongeluk

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 51-jarige man tot twee geldboetes van 21.750 euro voor dood door schuld en het overtreden van de Warenwet. Op 16 juni 2021 verdronk een achtjarig meisje terwijl zij speelde op een opblaasbaar waterspeeltoestel in Kapel-Avezaath.

Hoewel de rechtbank overtuigd is dat de man deze situatie nooit heeft gewild, had hij als eigenaar van het speeltoestel anders moeten en kunnen handelen om de kans op een ongeluk te verkleinen. De man heeft aanmerkelijk nalatig gehandeld, waardoor het meisje is overleden. Het speeltoestel voldeed niet aan het Warenbesluit attractie- en speeltoestellen en er waren te weinig toezichthouders aanwezig.

Afgekeurd speeltoestel
De rechtbank stelt vast dat het waterspeeltoestel niet beschikte over geldige certificaten. In september 2015 is het speeltoestel afgekeurd, maar volgens de man is dit keuringsrapport nooit aan hem verstrekt. Hij was in de veronderstelling dat de CE-markeringen op het speeltoestel voldoende waren om aan de regelgeving te voldoen. Daarnaast registreerde de man niet welke onderhoudswerkzaamheden hij verrichtte en wanneer hij inspecties aan het speeltoestel verrichtte. Uit het onderzoek van de NVWA blijkt dat het speeltoestel niet op de juiste manier is geïnstalleerd, geïnspecteerd en onderhouden.

Weinig toezichthouders
De rechtbank oordeelt dat de man voor onvoldoende toezichthouders heeft gezorgd bij het speeltoestel en daarmee zijn zorgplicht heeft geschonden. Op het moment van het ongeluk was er maar één toezichthouder die daadwerkelijk toezicht hield, terwijl er dertig kinderen op speelden. De betreffende toezichthouder kon geen toezicht houden op het hele toestel en had vanaf het punt waar zij stond geen zicht op de plek waar het meisje is verdronken.

42 maanden cel en tbs voor moeder die dochtertje wilde doden

De rechtbank veroordeelt een 43-jarige vrouw uit Nijmegen tot een celstraf van 42 maanden. Daarbij wordt haar tbs met voorwaarden opgelegd. De vrouw probeerde in november 2021 haar toen 7-jarige dochtertje te doden.

De vrouw wilde haar dochter doden omdat zij zichzelf een slechte moeder vond. Op een ochtend nam ze haar dochter mee naar zolder en probeerde haar te wurgen. Eerst met haar handen en later met een waslijn. Door de reactie van haar dochtertje stopte ze, maar probeerde ze het even later opnieuw. Gelukkig overleefde de dochter de verwurgingspoging.

Poging doodslag
Volgens de officier van justitie was geen sprake van een poging doodslag of een poging zware mishandeling, maar alleen van mishandeling en bedreiging. De rechtbank beoordeelt het bewijs anders. Uit onder meer de verklaringen van de vrouw en de waarnemingen van de politie ter plaatse volgt dat de vrouw van plan was haar dochter te doden en dat zij daar een reden voor had. Ze had ook nagedacht over de manier waarop zij haar dochter zou doden. Haar opzet was dus wel degelijk gericht op het doden van haar dochter.

In de keel/halsstreek bevinden zich meerdere kwetsbare organen, die een vitale functie hebben (zoals slagaders, luchtpijp en strottenhoofd). De handelingen van de vrouw hadden dodelijk kunnen zijn. Zeker bij een jong kind. Dat de verwonding beperkt is gebleven, zegt alleen iets over de vraag hoe dicht de vrouw haar doel genaderd was.

Geen vrijwillige terugtred
Als sprake is van vrijwillige terugtred, is de poging doodslag niet strafbaar. De niet-voltooiing van het misdrijf moet dan het gevolg zijn van omstandigheden die van de wil van de vrouw afhankelijk zijn. De vrouw is echter gestopt door de schrik- en pijnreacties van haar dochter. Dat zijn externe omstandigheden. Daarom is geen sprake van vrijwillige terugtred en is het feit dus strafbaar.
Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens deskundigen is sprake van een persoonlijkheidsstoornis waardoor de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar is. Die conclusie neemt de rechtbank over.

Hogere celstraf dan geëist
De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 12 maanden voor mishandeling en bedreiging. De rechtbank legt een hogere gevangenisstraf op, namelijk 42 maanden. De reden hiervoor is dat de rechtbank een zwaarder delict bewezen vindt, namelijk de poging doodslag. Bovendien gaat het om zeer ernstige handelingen. De vrouw maakte zich schuldig aan 1 van de meest ernstige strafbare feiten die het strafrecht kent. Het plegen van zo’n ernstig feit rechtvaardigt dat de rechtbank een forse vrijheidsstraf oplegt. Dat is niet anders, wanneer een strafbaar feit gepleegd is in huiselijke kring.

Bij de vaststelling van de straf is van belang dat de vrouw de taak had haar dochter geborgenheid en bescherming te bieden. Maar in plaats daarvan schond ze de lichamelijke integriteit van haar dochter op grove wijze door te proberen haar te verwurgen. Het vertrouwen dat een kind in zijn ouder moet kunnen stellen is zeer ernstig geschaad. Vooral thuis moet een kind veilig kunnen zijn. We weten dat slachtoffers van dit soort delicten hiervan nog jarenlang de schadelijke gevolgen kunnen ondervinden.

Tbs met voorwaarden
De rechtbank legt tbs met voorwaarden op, zoals de deskundigen hebben geadviseerd. Zonder behandeling is de kans op herhaling volgens de deskundigen groot. Het grote risico op herhaling lijkt vooral verbonden aan de moederrol van de vrouw. Uit de deskundigenrapporten volgt het advies om de vrouw geen primaire rol te laten vervullen in de opvoeding, ook als het beter gaat. Daarbij adviseren deskundigen om de vrouw langere tijd te volgen, omdat ook op termijn nog herhaling mogelijk is. Met name als de intensiteit van de zorg afneemt.

Veiligheid dochter staat centraal
De rechtbank deelt de zorgen van de deskundigen over de kans op herhaling, vooral als de vrouw (te snel) terugkeert naar haar gezin. Dit gezien de langdurige psychiatrische voorgeschiedenis van de vrouw en het feit dat zij tijdens het delict in een door de rechtbank opgelegde zorgmachtiging liep. Ondanks de zorg die de vrouw toen kreeg is niet gezien of onderkend dat de vrouw een ernstig misdrijf zou plegen.

De rechtbank vindt dat de veiligheid van de dochter centraal moet staan, ook als dit betekent dat de vrouw niet of pas over lange tijd terug kan keren naar haar gezin. Meerdere factoren maken dat het risico lastig in te schatten is. De voorwaarden en het toezicht die de rechtbank aan de tbs verbindt zijn er om dat risico te beheersen. Met het oog op monitoring van de langere termijn legt de rechtbank ook de zogeheten maatregel tot vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloeding op.

1420 mensen overleden aan COVID-19 in tweede kwartaal 2022

In het tweede kwartaal van 2022 zijn 1420 mensen overleden aan COVID-19. Dat waren er ruim 2 duizend minder dan in het eerste kwartaal, toen 3564 mensen hieraan overleden. Dit meldt het CBS op basis van de voorlopige cijfers over doodsoorzaken.

COVID-19 was in 3,5 procent van de ruim 41 duizend sterfgevallen in het tweede kwartaal de doodsoorzaak. In het voorgaande kwartaal was dat 8,3 procent van de ruim 43 duizend. Twee derde van de 1 420 overledenen aan COVID-19 was 80 jaar of ouder. 6 procent was jonger dan 65 jaar.

Aandeel sterfte aan COVID-19 hoger bij Wlz-zorggebruikers
In de eerste week van april was COVID-19 de doodsoorzaak van 12 procent van de sterfgevallen van gebruikers van langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen of gehandicaptenzorginstellingen. Daarna nam dit af tot enkele procenten, om in de laatste week van juni (week 26) weer op te lopen naar 6 procent.

Bij de rest van de bevolking was het aandeel sterfgevallen aan COVID-19 lager dan bij de Wlz-zorggebruikers. Dit was begin april nog 6 en nam af tot enkele procenten, om in de laatste week van juni weer te stijgen tot 4 procent.

Oversterfte tweede kwartaal
In april, mei en juni overleden elke week, behalve in de laatste week van mei, meer mensen dan voor die periode verwacht kon worden. Vooral bij Wlz-zorggebruikers en 65-plussers was er oversterfte.

Hogere sterfte aan ziekten van de ademhalingsorganen
In het tweede kwartaal van 2022 overleden 46 procent minder mensen aan COVID-19 dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De sterfte aan ziekten van de ademhalingsorganen was hoger dan in het tweede kwartaal van 2021 en van voorgaande jaren. Dit heeft mogelijk te maken met de griepepidemie die vanaf half maart dertien weken lang in Nederland heerste (RIVM).

Cijfers sterfte aan COVID-19
De cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen van artsen, die het CBS verwerkt en na vier maanden kan publiceren. Het RIVM en de Rijksoverheid melden het aantal overleden COVID-19-patiënten per week. Dit aantal is lager dan wat het CBS later publiceert op basis van doodsoorzaken. Dat komt doordat melding van COVID-19-sterfte aan het RIVM niet verplicht is. Ook kan een arts COVID-19 als doodsoorzaak vaststellen op basis van het klinisch beeld, zonder dat dit met een test is vastgesteld. Over het totaal aantal overledenen publiceert het CBS wekelijks cijfers, voordat informatie over de doodsoorzaken bekend is.

Op basis van GGD-meldingen rapporteerde het RIVM 22 379 mensen die overleden aan COVID-19 van maart 2020 tot en met 30 juni 2022 (stand op 17 oktober 2022). Het CBS registreerde in dezelfde periode op basis van doodsoorzaakverklaringen 44 760 mensen die overleden aan vastgestelde of vermoedelijke COVID-19.

Uitspraken hoger beroep terroristische aanslagen Charlie Hebdo 2015

In Frankrijk, ruim zeven jaar na de islamistische aanslagen op de satirische krant 'Charlie Hebdo' en een supermarkt, zijn de uitspraken in de beroepsprocedure gedaan. De rechtbank in Parijs achtte bewezen dat een van de twee verdachten betrokken was bij de voorbereiding van de aanslag op de supermarkt nabij de Franse hoofdstad.

Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechtbank had de tweede verdachte wapens aangeschaft en meegeholpen met de financiering van de aanslagen. Hij kreeg 13 jaar gevangenisstraf.

In 2015 kwamen bij de twee aanslagen 17 mensen om het leven, waaronder enkele van de bekendste cartoonisten van Frankrijk. De drie moordenaars zelf werden doodgeschoten door de politie.

Amerikaanse farmaceut Pfizer wil coronavaccin-prijzen in US verviervoudigen

Het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf Pfizer wil de prijs van zijn coronavaccin fors verhogen.

Het bedrijf zei dat de kosten zullen worden verhoogd tot maar liefst $ 130 per vaccindosis. Het leveringscontract met de Amerikaanse overheid, dat momenteel nog loopt, loopt volgens de redenering binnenkort af. Op dit moment betaalt de Amerikaanse regering ongeveer $ 30 per dosis aan Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech - minder dan een kwart van de aangekondigde nieuwe prijs.

Komend jaar komt de status van de nationale gezondheidsnoodtoestand als gevolg van de coronapandemie in de VS formeel te vervallen. Particuliere verzekeraars dragen dan naar alle waarschijnlijkheid de kosten voor verdere coronavaccinaties. Het is nog onduidelijk of en in welke vorm mensen zonder zorgverzekering dan worden ingeënt in de Verenigde Staten, of wie de kosten daarvoor zal gaan dragen. 

Straat naast Arena blijkt 'Swaffelpad' te heten: geintje van Feyenoordfans?

Wie in Amsterdam van station Bijlmer Arena met Google Maps in de hand naar de Arena toeloopt, maar het allereerste straatje pakt, komt op een wel heel bijzondere plek. Daar is volgens Maps namelijk het 'Swaffelpad'. De officiële naam is het niet, maar toch staat het er. Hoe dat komt weet niemand. Zo meldt AT5

"Swaffelen? Dan denk ik van iets heel anders", vertelt een voorbijganger. "Zou dat hier in de buurt moeten zijn?" De man staat naast het zogenaamde Swaffelpad, maar heeft er net als de rest van de mensen die we spreken nog nooit van gehoord. "Ik ken dat alleen van TV, dat als je bijvoorbeeld moet plassen je zo gaat swaffelen."

Ja, bij de meeste mensen is het begrip wel bekend, de straat daarentegen niet. Dat is ook niet zo gek, want de straat naast de Arena heeft officiëel geen naam. Alleen op Google Maps heet de straat zo. "Ja lekker dan zo naast het stadion", klaagt een Ajax-fan. Het gaat om een achterom-weggetje tussen het metrostation en de Arena. 

Volgens een bedrijf dat gespecialiseerd is in het oplossen van problemen op Google Maps, gebeurt zoiets vaker: "Iedereen kan dit doen via een feedback-knop of een wijzigingsvoorstel op Maps. Hoe meer mensen een verzoek voor een straatnaam indienen, hoe groter de kans van slagen. Als het bakje met meldingen over een 'Swaffelpad' dan overloopt, is er kans dat dat wordt goedgekeurd."

De meeste voorbijgangers vinden het geen probleem: "Ik vind het bijzonder, maar prima. Ik heb er geen last van", vertelt een man die met zijn vrouw naar de Arena komt kijken. Een andere voorbijganger, die sterk het vermoeden heeft dat Feyenoordsupporters achter dit geintje zitten, ziet het probleem ook niet: "Ik kom er toch nooit. Althans, nog niet."

Eerste zitting in strafzaak tegen Quincy Promes: 'Slachtoffer in therapie voor PTSS'

De neef van Quincy Promes, die ruim twee jaar geleden gewond raakte bij een steekpartij tijdens een familiefeest in Abcoude, heeft volgens zijn advocaat een posttraumatische stressstoornis (PTTS) opgelopen. Dat kwam vanochtend naar voren tijdens de eerste zitting in het strafproces tegen de oud-Ajacied. Zo meldt AT5

In de rechtbank aan de Parnassusweg werd vanochtend een zogeheten regiezitting gehouden, ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak. Oud-Ajacied Quincy Promes zou zijn neef in zijn been hebben gestoken. De voetballer, die inmiddels voor het Russische Spartak Moskou speelt, was niet aanwezig. "Dat heeft te maken met de aard van de zitting, hij werkt in het buitenland", zei zijn advocaat Robert Malewicz. 

De advocaat van het slachtoffer, Yehudi Moszkowicz, noemde de gang van zaken "extreem traag". Het incident dateert van 24 juli 2020. Moszkowicz' cliënt volgt vanwege zijn PTSS-stoornis nu een therapie waardoor hij zijn herinneringen kan vergeten, maar hij moet daarmee stoppen omdat er nog een zitting plaats moet vinden. De frustratie over de lange duur van de zaak zou bij het slachtoffer inmiddels op een kookpunt zitten, aldus Moszkowicz.

"Hij slaapt met periodes slecht, hij eet met periodes slecht", vertelde de advocaat tegen de rechters. "Ik bedoel, u ziet hem nu voor het eerst, maar hij zag er een stuk voller uit aan begin van deze zaak. Dat is allemaal het  gevolg van de nasleep van wat hier aan de hand was."

Promes werd een half jaar na de steekpartij opgepakt en een paar dagen later vrijgelaten. "Mijn cliënt heeft hem nota bene voor het Nederlands elftal moeten zien spelen. Al met al is het een hele gekke gang van zaken", zei Moszkowicz. 

De inhoudelijke behandeling vindt waarschijnlijk op 3 maart volgend jaar plaats en zal vermoedelijk een hele dag in beslag nemen. Er worden op verzoek van Malewicz twee nieuwe getuigen gehoord, ook mag hij waarschijnlijk de verhoren van andere getuigen bekijken. 

Wallen toneel van zeer realistische nieuwe game van Call of Duty

In de campagne-modus van het populaire schietspel Call of Duty Modern Warfare II speelt een missie zich af in het hartje centrum van Amsterdam. De Oudezijds Voorburgwal is hyperrealistisch in beeld gebracht voor het spel, compleet met coffeeshops, rondvaartboten en de Oude Kerk. En dat ziet er soms heftig uit, want in Call of Duty wordt er flink geschoten. Zo meldt AT5. 

Het schietspel komt officieel pas op 28 oktober uit, maar enthousiaste gamers die het spel van tevoren al hadden besteld konden sinds gisteravond de campagne spelen. Vrij vroeg in de verhaallijn van het spel kom je in Amsterdam terecht, in de missie ben je op zoek naar leden van een drugskartel. Het leidt, niet zo verrassend voor het spel, in een heuse shoot-out op het Oudekerksplein. 

Naast de rol die Amsterdam speelt in de campagne-modus van het spel, kunnen gamers ook online tegen elkaar spelen in de stad. De multiplayer-map speelt zich af in en rond het fictieve Breenbergh Hotel & Spa, dat tussen het Centraal Station en een gracht lijkt te liggen. 

Amsterdam is voor de makers van Call of Duty sowieso geen onbekend terrein. In de immens populaire game Black Ops II was een versie van Amsterdam al een multiplayer-map en in Black Ops Cold War uit 2020  zat in de 'campaign mode' een deel van de Wallen, waar twee bewoners het zelfs hadden over een 'Portie.. Portie.. Portie Bitterballen

Agressieve meeuwen terroriseren Scheveningse haven

Haringhappen in de Scheveningse haven is een grotere uitdaging dan je zou denken. Op het internet giert deze week een filmpje rond van een agressieve meeuw die een klant te snel af is. Nog voordat de klant een hap van haar haring kan nemen, is de meeuw er met de buit vandoor. Terwijl de vis al op haar tong ligt, komt de hongerige meeuw aanvliegen, zet zijn snavel in de haring en vliegt ermee weg. De uitjes vliegen in het rond en de klant is haar vis kwijt. 'De meeuwen grijpen alles wat ze grijpen kunnen: ijsjes, vis, broodjes. En ze doen de mensen pijn. Meer hierover bij Omroep West.

FOK! Zien en doen: Expositie Etty Hillesum in Joods Museum in Amsterdam

Esther (Etty) Hillesum (Middelburg, 15 januari 1914 – Auschwitz, Polen, ca. 30 november 1943), geboren in een Nederlands-Joodse familie, kreeg in 1981 bekendheid door de publicatie van een bloemlezing uit haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog en de absurditeiten van de Holocaust. Het boek is niet alleen een sterk persoonlijk document, maar geeft ook enig inzicht in de wijze waarop de anti-Joodse maatregelen en deportaties in die jaren op Joden zelf zijn overgekomen.

Het Joods Museum  (Foto: FOK!/DJMO)

Het Joods Museum (Foto: FOK!/DJMO)

Komende nacht is er 'kosmisch vuurwerk' te zien

Vannacht zijn er volop vallende sterren te zien, ook wel 'kosmisch vuurwerk' genoemd.

Sterrendeskundige Lucas Ellerbroek legde op de radio uit wat het inhoudt. "De aarde reist rondom de zon zoals jullie weten. Elk jaar komen we dan door een aantal kometenstaarten, dat zijn eigenlijk grote stofwolken. Een deel van dat stof komt onze atmosfeer binnen en dan zien we dat als hele mooi lichtende sporen, oftewel vallende sterren", legde Ellerbroek uit.

"Het moment is tussen 03.00 en 06.00 uur ’s nachts, dat is dus in het holst van de nacht. Om heel eerlijk te zijn, ik denk dat het bij mij bij een mooie avondwandeling blijft. Dan hoop ik dat het helder weer is, want dan zullen er ook wel een aantal zichtbaar zijn. Ik zoek dan een plek op waar zo min mogelijk omgevingslicht is. Dus mensen die niet in de Randstad wonen hebben nu geluk. Zorg dan dat je een beetje zicht op de hemel hebt en dan maar kijken", zei de sterrendeskundige.

Zou Boris Johnson echt een comeback kunnen maken?

Boris Johnson, de man die slechts drie maanden geleden door zijn eigen regering als premier van het Verenigd Koninkrijk werd afgezet, heeft een stap naar voren gezet als mogelijke opvolger van zijn opvolger.

Zijn vervanger Liz Truss bood gisteren na 45 dagen haar ontslag aan, nadat ze gedwongen was het grootste deel van haar net ingevoerde beleidspplannen terug te draaien na onrust op de financiële markten.

Johnson won de algemene verkiezingen van 2019 - en volgens de Britse grondwet kan de aan de macht zijnde partij van leider wijzigen zonder nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Truss werd gekozen door leden van de Conservatieve Partij, die waarschijnlijk het laatste woord krijgen als er twee kanshebbers overblijven om Truss op te volgen nadat de parlementsleden hebben gestemd.

Een tweede premierschap van Johnson zou een buitengewone ommekeer zijn, zelfs voor een politicus die al eerder wonderbaarlijke comebacks heeft gemaakt.

Johnson moet nog een definitieve beslissing nemen, maar volgens zijn vader Stanley zit de voormalige premier waarschijnlijk al in het vliegtuig om van zijn vakantie in de Dominicaanse Republiek terug te keren naar huis.

Een van zijn meest loyale aanhangers, minister van Economische Zaken Jacob Rees-Mogg, heeft een social media-campagne gelanceerd om Johnson terug te krijgen in Downing Street, en tientallen conservatieve parlementsleden hebben hem publiekelijk gesteund.

Partijregels voor de leiderschapswedstrijd betekenen dat hoopvolle kandidaten maandagmiddag de steun van ten minste 100 Tory-parlementsleden nodig hebben om in de race te blijven. Op het eerste gezicht is dit geen geringe taak voor Johnson die in juni 148 stemmen van zijn collega's tegen hem kreeg in een motie van wantrouwen - gevolgd door bijna 60 ministeriële aftredingen een maand later.

Als er maar één kandidaat naar voren komt, is de wedstrijd op maandag afgelopen - zo niet, dan wordt de nieuwe leider op vrijdag 28 oktober gekozen door een partijlidmaatschap.

Peilingen die in de laatste dagen van het premierschap van Liz Truss zijn gehouden, hebben Johnson consequent als de meest populaire opvolger getoond.

Terschelling: twee doden en twee vermisten door botsing veerboot met watertaxi

Bij Terschelling is een veerboot in aanvaring gekomen met een watertaxi. Volgens de hulpdiensten zijn hierbij twee mensen overleden en vier mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog naar twee vermisten gezocht, onder wie mogelijk een kind van 12. Het zoeken wordt bemoeilijkt door brokstukken van de aanvaring. Verschillende reddingsteams en helicopters zijn in actie.

Het ongeval gebeurde 's ochtends rond 07.15 uur bij het Schuitengat, een geul in de Waddenzee een paar honderd meter uit de kust van Terschelling. De watertaxi Stormloper had volgens de Veiligheidsregio acht opvarenden en kwam door onbekende oorzaak in aanvaring met snelboot Tiger met  27 mensen aan boord.

Drie van hen zijn gewond naar het ziekenhuis op Terschelling gebracht. Een vierde is met een helikopter naar het Medisch Centrum Leeuwarden gebracht.

De snelboot, met negentien passagiers en zeven bemanningsleden aan boord, voer na het ongeluk door. De kapitein en de stuurman zijn aangehouden voor verhoor.

De zoekactie naar de twee vermisten na de aanvaring is rond 12.00 uur gestaakt. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Friesland. De twee vermisten zijn nog niet gevonden. 

De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaan onderzoeken wat er precies gebeurd is.

Elon Musk kondigt massaal banenverlies aan bij Twitter na overname

Ondernemer Elon Musk is blijkbaar van plan om massaal banen te schrappen op Twitter.

Musk heeft potentiële investeerders aangegeven dat hij het aantal medewerkers van de berichten-dienst bij een overname zal terugbrengen van 7.500 naar ongeveer 2.000, meldt de Washington Post, daarbij verwijzend naar insiders en vertrouwelijke documenten.

Volgens het bericht is Twitter sowieso al van plan om banen te schrappen, ook als de overname niet doorgaat zoals gepland. Tegen het einde van 2023 zal bijna een kwart van het personeelsbestand worden ontslagen om ongeveer $ 800 miljoen aan personeelskosten te besparen.

Eind volgende week moet de overname van Twitter rond zijn; Musk betaalt er ongeveer $ 44 miljard voor.

Bijenleger op politie afgestuurd

De politiemacht heeft het de laatste tijd niet makkelijk. In de Verenigde Staten is een wel heel bijzonder wapen ingezet tegen de politie. 

In het mooie Longmeadow in Massachusetts stonden agenten paraat om na een lang juridisch gevecht een uithuiszetting uit te voeren. Tegenstanders van de politieactie hadden zich daar ook verzameld in protest. Op zich geen ongebruikelijk tafereel in de VS, op één opmerkelijke uitzondering na. 

Rorie Woods, een 55-jarige vrouw die zelf enkele jaren eerder ook gedwongen uit huis gezet is, had namelijk een trailer vol met bijen meegenomen. Terwijl de agenten wachtten op het laatste bevel van de rechtbank, kwam de vrouw woest aanrijden, schudde haar bijenkasten om haar kleine vriendjes extra boos te maken en donderde ze van de trailer af, alwaar honderden bijen zich woedend over de agenten uitstortten die de vrouw probeerden tegen te houden.

Verscheidene agenten zijn licht gewond geraakt en een politiefotograaf moest naar het ziekenhuis. De vrouw is opgepakt en wordt mishandeling met een gevaarlijk wapen ten laste gelegd.

Hoeveel bijen bij de politie-actie gewond zijn geraakt, is niet bekend #beelivesmatter


Win een FilmBox-prijzenpakket voor Halloween!

Over een kleine twee weken is het alweer Halloween; de tijd van het jaar om het een beetje griezelig te maken. Dat kan natuurlijk het allerbeste met een lekkere horrorfilm. Samen met tv-zender FilmBox kan FOK! je deze Halloween een gezellig, warm en misschien ook wel bloederig horrorweekend aanbieden.

Op zondag 30 en maandag 31 oktober staat de programmering van FilmBox vanaf half negen 's avonds in het teken van horror. Zo kun je op zondag kijken naar The Dark and The Wicked, waarin een rouwproces op een afgelegen locatie wordt overschaduwd door een grote nachtmerrie, gevolgd door The Wretched,over een tiener die ontdekt dat zijn buurvrouw een mensenetend monster is.

Op maandag, Halloween dus, wordt vervolgens The Stylist uitgezonden, waarin een kapster en styliste blijkt in de avonduren wat verder te gaan dan alleen mensen aan de buitenkant fatsoeneren. Die film wordt gevolgd door The Lockdown Hauntings, over een gruwelijke seriemoordenaar.

FilmBox houdt sowieso wel van horror; elke vrijdagavond kun je naar Friday Horror Night kijken. Achtereenvolgend zijn vanaf half negen ‘s avonds drie doodenge films te zien die horrorliefhebbers tot diep in de nacht wakker houden.

De zender is te vinden in het basispakket van tien verschillende tv-providers, waaronder Nederlands grootste tv-aanbieder Ziggo. Om de kijker een ontspannen entertainmentervaring te bieden zendt FilmBox geen storende reclames uit tijdens de films.

Om je Halloween-avondje dit jaar een beetje aan te kleden geeft FOK! namens FilmBox een paar snackboxen en een FilmBox-hoodie weg. Dit pakketje hebben we beschikbaar voor drie winnaars. Wil je meedoen? Beantwoord dan de vraag: Waar komt het feest Halloween vandaan?

FilmBox-prijzenpakket

(Meedoen kan t/m zondag 23 oktober.)

Kabinet investeert extra in kennis, innovatie en klimaatopgave via ruimtevaart

Veilige communicatie, navigatie, precisielandbouw, het meten en aanpakken van uitstoot en waterbeheer. De toepassingen van ruimtevaarttechnologie zijn omvangrijk, leveren meer dan 10.000 banen in Nederland op en zijn noodzakelijk voor verduurzamings- en digitaliseringsambities. Daarom investeert het kabinet de komende drie jaar 32% extra in Europese ruimtevaartprogramma’s (376,5 miljoen euro). Inclusief nationale programma’s omvat het kabinetsbeleid tot en met 2025 ruim 500 miljoen euro. Dat staat in de Nota Ruimtevaartbeleid 2022 die door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Ruimtevaart legt de basis voor alledaagse innovatieve technologie en een veilige infrastructuur. Internationaal investeren daarom zowel overheden als bedrijven steeds meer hierin. Ook het kabinet gaat nu zijn inzet op ruimtevaarttechnologie verbreden. Dankzij bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds en de aankomende Defensie Ruimte Agenda komen er naast de bestaande budgetten extra kansen in Nederland. Het kabinet gaat dus de komende jaren méér in ruimtevaart investeren, omdat het belangrijk is voor onze samenleving en inkomsten oplevert.”

Investeringen via programma’s Europees Ruimtevaartagentschap (ESA)
De Nederlandse inzet voor de aanstaande Ministeriële Conferentie (MC22) van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) op 22 en 23 november 2022 in het Franse Parijs bedraagt in totaal 376,5 miljoen euro (2023-2025). De 22 lidstaten van de ESA spreken daar elke drie jaar met elkaar af hoeveel ze gezamenlijk investeren in ruimtevaart. In de periode 2020-2022 droeg Nederland 283,5 miljoen euro aan ESA-programma’s bij. Het Nederlandse budget is dus met 32 procent verhoogd.

In het ESA-verdrag is geregeld dat lidstaten conform hun aandeel in het bruto binnenlands product (BBP) van het ESA (voor Nederland: 4,7%) bijdragen aan de verplichte programma’s. Daar voldoet Nederland aan met 165,1 miljoen euro voor de komende periode. Daarnaast investeert Nederland 211,4 miljoen euro in zogenoemde optionele Europese ruimtevaartprogramma’s op het gebied van bijvoorbeeld aardobservatie en satellietcommunicatie.

Aanvullende mogelijkheden voor ruimtevaart via innovatie- en defensiebeleid
Naast investeringen van de ministeries van EZK en OCW in de ESA-programma’s, ondersteunt de Rijksoverheid ook op andere manieren ruimtevaart. In totaal gaat het de komende drie jaar om ruim 500 miljoen euro. Zo gaat Nederland zowel nationaal als door nu in te schrijven bij de ESA vanuit het Nationaal Groeifonds investeren in laser satellietcommunicatie. Dat gebeurt via het project NXTGEN HIGHTECH. Deze vorm van communicatie heeft een hoge veiligheidstandaard en maakt snellere data-overdracht met compacte systemen mogelijk. Bijvoorbeeld tussen satellieten, grondstations en vliegtuigen.

Ruimtevaarttechnologie kent vaak civiele én militaire toepassingen. Vanuit de Defensie Ruimte Agenda komt vanaf 2023 een bedrag van 25 miljoen tot 100 miljoen euro beschikbaar. Deze agenda biedt kansen voor Nederlandse hightechbedrijven en voor een betrokkenheid van Defensie in civiele EU-programma’s. Een voorbeeld is de voorgenomen inzet door Nederland van militaire radar-capaciteit in het EU Space Surveillance & Tracking Partnership (EU-SST), een belangrijk onderdeel van de Europese aanpak van ruimteverkeersbeheer.

Trailers kijken: de bioscoopreleases van week 42

Er is weer een superheld in de bioscoop. Of een antiheld, eigenlijk. Maar niet gevreesd; er is ook een Nederlandse romcom! Ook niet goed? Er zijn nog interessante internationale releases en documentaires vanaf deze week te zien, én de film die de Nederlandse inzending voor de komende Academy Awards wordt.

Black Adam

Bijna 5000 jaar geleden ontving Teth 'Black' Adam de buitengewone krachten van de oude goden, waarna hij al vrij snel werd opgesloten in een tombe. Nu is hij weer vrij en klaar om zijn eigen vorm van gerechtigheid los te laten op de moderne wereld.

Narcosis

Een hecht gezin raakt ontwricht wanneer de vader tijdens een professionele duik niet meer bovenkomt. Geen begrafenis, geen afscheid, alleen een huis vol herinneringen. Gebukt onder het ongrijpbare verlies, ontwijkt Merel de dood van haar man en alles wat er mee te maken heeft. Haar jonge kinderen raken hierdoor verstrikt in hun zoektocht naar antwoorden, waardoor het gezin uiteindelijk hard tot stilstand komt. Merel heeft geen andere keuze dan het verlies op haar eigen unieke manier onder ogen te komen, om samen weer aan een nieuw leven te kunnen beginnen.

Kwestie van Geduld

Chef-kok Monica heeft een dikke punt gezet achter haar jeugd in het Limburgse dorp Noorbeek. Ze heeft alle banden verbroken maakt nu furore met haar gerechten in een hotspot in Amsterdam. Als ze samen met haar vriend een nieuw restaurant wil openen, moet ze noodgedwongen terug naar haar roots om de laatste banden door te snijden. In het Limburgse dorp staat ze al snel oog in oog met haar jeugdliefde. Er blijkt door de jaren heen veel veranderd, maar nog heel veel meer vertrouwd te zijn dan ze had verwacht. Monica moet opnieuw kiezen: ligt haar toekomst wel echt in de grote stad?

Las Bestias

Antoine en zijn vrouw Olga runnen een biologische boerderij in een dorp in Galicië, de noordwestelijke regio van Spanje. Hoewel het Franse echtpaar haar best doet te integreren in de gemeenschap, blijft de plaatselijke bevolking hen zien als indringers. Hun verzet tegen een windmolenpark zet de verhoudingen op scherp, vooral met de broers Xan en Lorenzo, die het echtpaar maar al te graag willen wegjagen met hun pesterijen. Antoine en Olga houden echter voet bij stuk, waarna de situatie volledig uit de hand dreigt te lopen.

Mrs. Harris Goes to Paris

Mrs. Harris Goes to Paris is het betoverende verhaal van een ogenschijnlijk gewone Britse huishoudster wiens droom om een couture-jurk van Christian Dior te bezitten haar meeneemt op een bijzonder avontuur naar Parijs.

Tori et Lokita

Met Tori et Lokita houden tweevoudig Gouden Palmwinnaars Jean-Pierre en Luc Dardenne de kijker een spiegel voor. Hun hartverscheurende observaties over de samenleving waarin we leven, confronteren ons met dat wat we niet willen zien. Twee tieners zijn Afrika ontvlucht en in België terecht gekomen. De harde realiteit van het vluchtelingenleven brengt Tori (Pablo Schils) en Lokita (Joely Mbundu) tot elkaar. Samen proberen ze een leven op te bouwen als broer en zus. Een verblijfsvergunning blijkt moeilijk te krijgen, waardoor ze van verschillende kanten in het nauw worden gedreven. Tori en Lokita lijken onzichtbaar voor de wereld om hen heen, maar gelukkig hebben ze elkaar

Wild Port of Europe

Egels, bunzingen, kleine mantelmeeuwen, een torenvalk, konijnen en zelfs zeehonden en exotische wolhandkrabben. Wild Port of Europe neemt je mee in het onverwachte verhaal van deze en andere dieren die leven in het grootste en drukste havengebied van Europa. In een landschap waar de mens continu alles verandert, pakken zij hun kansen en maken daarbij veelal opmerkelijke keuzes.

Saturnalia en Warhammer: Mechanicus volgende week gratis op EGS

De psychedelische survival-horror Saturnalia en turn-based strategygame Warhammer 40K: Mechanicus zijn vanaf 27 oktober gratis op te pikken in de Epic Game Store. Tot die tijd zijn nog altijd Fallout 3: GOTY Edition en Evoland Legendary Edition gratis te downloaden.

Saturnalia is afkomstig van studio Santa Ragione, die eerder verantwoordelijk waren voor MirrorMoon EP en Fotonica, kleinschalige maar opvallende games. Saturnalia lijkt hun eerste grote titel te worden, zwaar beïnvloed door Sardinische folklore. Spelers kruipen in de huid van enkele personen die in een oud afgelegen dorp allerlei puzzels moeten oplossen en bizarre rituelen moeten zien te ontlopen.

Als je zin hebt in heel wat anders dan kun je vanaf de zevenentwintigste van deze maand ook aan de slag met Warhammers turn-based tactics game Mechanic. Affiniteit met de Warhammer-franchise is wellicht een leuk extra'tje maar reviews wijzen uit dat de game op zichzelf staat als een huis en zich kan meten met soortgelijke 'tactics'-games. Bekijk de trailer hieronder voor een indruk.

Verschillende edities voor Resident Evil 4 Remake

Capcom heeft nieuwe trailers voor de Resident Evil 4-remake laten zien tijdens hun RE-stream, en kwamen met meer details over de verschillende edities van de game.

Tijdens de Resident Evil Showcase werd er bekendgemaakt dat er een Deluxe Edition en Collector's Edition beschikbaar zullen zijn. De digitale Deluxe Edition bevat extra in-game content, waaronder kostuums, wapens, een schatkaart en meer.

De fysieke Collector's Edition bevat alles van de Deluxe Edition, en dan meer, zoals een Leon-figurine, een fysieke kaart van het gebied, artbook en meer. Degenen die de Standard Edition pre-orderen ontvangen in-game beloningen, waaronder de Attache Case: Gold en Special Charm: Handgun Ammo, terwijl pre-orders van de Deluxe en Collector's edities als extra's de Attache Case: Classic en Special Charm: Green Herb-items bevatten. Deze aanpassingsitems bieden specifieke in-game-skills.

Resident Evil 4 Remake komt op 24 maart 2023 uit voor PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 en pc via Steam.

Gameplay

FIFA 23

Dood, belastingen en een nieuwe FIFA bij de start van het nieuwe voetbalseizoen zijn zo’n beetje de enige dingen die vaststaan in het leven. Maar zelfs daar komt binnenkort verandering in: dit is de laatste voetbalgame van EA die de FIFA-naam draagt, en vanaf volgend jaar gaat het verder onder de weinig inspirerende naam EA Sports FC. Naam terzijde, je zou zeggen dat het einde van een tijdperk een goed moment is om met een knaller afscheid te nemen. Puddington nam de laatste telg van de FIFA-serie onder de loep op de PC.

Demo voor Resident Evil Village DLC

Capcom heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor de DLC Winters' Expansion van Resident Evil Village, evenals een nieuwe demo van 60 minuten met de third-person-mode van de uitbreiding voor PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One en pc via Steam.

In deze DLC speel je een nieuw verhaal dat zich zestien jaar na het einde van de originele game afspeelt. Capcom heeft al eerder aangekondigd dat de DLC ook met een aantal extra missies komt voor de Mercenaries-modus. Mercenaries is een modus waarin je op een specifieke map zo snel mogelijk vijanden moet verslaan om een high score neer te zetten. De DLC komt niet alleen met nieuwe maps, maar ook een aantal nieuwe speelbare personages. Je kunt dan eindelijk als Lady Dimitrescu spelen, maar ook als Lord Karl Heisenberg en Chris Redfield. Deze personages hebben allemaal hun eigen unieke vaardigheden.

De DLC Winters' Expansion en de complete editie Resident Evil Village Gold Edition komen 28 oktober uit.

FOK! Wat een weer: opklaringen na hondenweer

herfstbanner

Vanochtend is het eerst droog met wat zon, maar al snel komt er meer bewolking en trekken er buien over het land. Daarbij kan het plaatselijk onweren en hard regenen. Er staat een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting.

Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Pas aan het einde van de middag kan er plaatselijk een stevige (onweers)bui vallen. Het wordt zeer zacht, de maximumtemperatuur loopt uiteen van 16°C op de Wadden tot plaatselijk 20°C in het zuidoosten. De zuidelijke wind is matig.

Vanavond is er weinig bewolking en is het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuiden en is matig. (Bron: KNMI)

Huize Spilllebeen ( Foto:Pixabay)
Huize Spilllebeen ( Foto:Pixabay)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Dan kom je 'm vanzelf tegen!

Laatste reviews en specials
review
Ballantine's Finest Moxxi's Bar Edition
review
Cobweb: het zijn maar dromen... toch?
review
In het vervolg op The Nun is originaliteit wederom nonexistent
special
VrijMiBabes #174 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #1042
special
Random Pics van de Dag #1041
©FOK.nl e.a.